دلایل عقلى:

۱- ایمان به خدا و فرشتگان و معاد، مستلزم ایمان به عذاب قبر و نعمت‏هاى آن و تمام جریاناتى است که در قبر بروز خواهند کرد، زیرا همه این پدیدها و حوادث، امور غیبى هستند، هرکس که به بعضى از آن‌ها ایمان بیاورد، عقلا لازم و ضرورى است که به اعتقادات دیگر هم ایمان بیاورد.

۲- عذاب قبر و سوال منکر و نکیر، از امورى نیستند که عقل آن‌ها را نفى کند، بلکه هر عقل سلیمى آن‌ها را مى‏پذیرد و وجود آن‌ها را تایید مى‏کند.

۳- انسان در خواب، صحنه‏هاى زیادى مى‏بیند، گاهى آن صحنه‏ها، بسیار مهیب و خطرناکند که از دیدن آن‌ها مى‏ترسد و دچار وحشت مى‏شود. ولى گاهى آن صحنه‏ها، بسیار زیبا و دیدنى هستند که باعث شادى و انبساط خاطرش مى‏شوند، مسلما این غم‌ها و شادی‌ها در عالم خواب، از طریق روح ادراک مى‏شوند و روح است که تحت تاثیر آن‌ها قرار مى‏گیرد، و چون روح براى ما محسوس و قابل رویت نیست، کسى نمى‏تواند آن را نفى کند، پس چگونه مى‏توان عذاب یا نعمتهاى قبر را نفى کرد، حال آنکه این‌ها نیز عینا شبیه صحنه‏هاى عالم رویا هستند.