صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل يازدهم‏: عذاب قبر و نعمت‏هاى آن:‏

فصل يازدهم‏: عذاب قبر و نعمت‏هاى آن:‏

مسلمان ایمان دارد که عذاب قبر و سؤال منکر و نکیر، حق است. این عقیده نیز در پرتوى دلایل عقلى و نقلى است که بشرح آن‌ها مى‏پردازیم.