صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل دهم‏: ايمان به روز قيامت

فصل دهم‏: ايمان به روز قيامت

مسلمان ایمان دارد که زندگى دنیا روزى به پایان مى‏رسد، که بعد از آن خورشید طلوع نخواهد کرد. آنگاه زندگى بعدى انسان در سراى آخرت آغاز مى‏شود، خداوند، در آن روز تمام مخلوقاتش را دوباره زنده مى‏کند و براى محاسبه اعمال آنها، همه را در میدان محشر گرد مى‏آورد، نیکان را با نعمت‏هاى سرورى در بهشت، پاداش مى‏دهد و بدان را با عذاب توهین آمیز، در دوزخ کیفر خواهد داد.

قبل از فرا رسیدن آن روز، علایم و نشانه‏هایى بروز خواهند کرد مانند ظهور دجال، آمدن یاجوج و ماجوج، نازل شدن حضرت عیسى÷، خروج دابة الأرض، طلوع خورشید از غروب و...

بعد از آن، صور فناء دمیده مى‏شود و تمام موجودات زنده بیهوش شده و می‌میرند، سپس صور دوم که صور بعث و زنده شدن نام دارد، دمیده مى‏شود، آنگاه همه موجوداتى که از آغاز خلقت جهان تا پایان آن، روزگارى در این عالم زندگى کرده‏اند، دوباره زنده مى‏شوند و در محضر پروردگار حضور بهم مى‏رسانند، بعد نامه‏هاى اعمال و پرونده‏هاى هر کدام، به آن‌ها داده مى‏شود، برخى پرونده‏هاى خود را به دست راست، و بعضى دیگر به دست چپ تحویل مى‏گیرند، ترازوى عدالت الهى شروع بکار مى‏کند.

و محاسبه انسان‌ها، آغاز مى‏گردد، پل صراط را بر روى دوزخ نصب مى‏کنند.

و سرانجام، این معرکه بسیار مهم، با ورود بهشتیان به بهشت، و دوزخیان به دوزخ، خاتمه خواهد یافت.

این عقیده و باور مؤمن نشأت گرفته از دلایل عقلى و نقلى بى‌شمارى است که بشرح آن‌ها مى‏پردازیم.