صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل هشتم‏: ايمان به پيامبران خدا

فصل هشتم‏: ايمان به پيامبران خدا

مسلمان اعتقاد دارد که خداوند از میان مردم، پیامبرانى برگزیده و شرایع خود را به آنان وحى کرده است و به خاطر اتمام حجت انسان‌ها در روز قیامت، از پیامبران خود تعهد گرفته است تا احکام او را به مرم ابلاغ کنند. خداوند پیامبران خود را همراه با دلیل فرستاده و به وسیله معجزه، آنان را تأیید کرده است. نبوت همراه با رسالت، از زمان حضرت نوح آغاز شده و با رسالت حضرت محمدص خاتمه یافته است. اگر چه پیامبران خدا، بشر بودند و مانند سایر مردم، مى‏خوردند، مى‏نوشیدند، مریض مى‏شدند، صحت مى‏یافتند، بیاد مى‏آوردند، فراموش مى‏کردند، مى‏زیستند و مى مردند، در عین حال از کامل‌ترین و بهترین مخلوقات خدا بودند و بدون استثناء از بهترین بندگان او بشمار مى‏رفتند. ایمان هیچ مسلمانى، بدون ایمان داشتن به حقانیت آنان، تمام و کامل نمى‏شود. ایمان اجمالى به همه آن‌ها و ایمان تفصیلى نسبت به حضرت ختمى مرتبتص براى مؤمن شدن، ضرورى است. این باور و عقیده مؤمن برگرفته از دلایل عقلى و نقلى است که به شرح آن‌ها مى‏پردازیم.