صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل هفتم‏: ايمان به قرآن كريم

فصل هفتم‏: ايمان به قرآن كريم

مسلمان اعتقاد دارد که قرآن کریم کتاب خداست که بر بهترین فرزند آدم و افضل پیامبران، حضرت محمدص نازل شده است. همانطور که قبل از او براى سایر پیامبران کتب دیگرى از جانب خداوند، نازل شده است.

مسلمان معتقد است که قرآن کریم تمام کتب گذشته (احکام آنها) را منسوخ کرده و به مشروعیت آن‌ها خاتمه داده است. همانطور که بوسیله رسالت ختمى مرتبتص رسالت تمام پیامبران گذشته نیز پایان پذیرفته است. مسلمان عقیده دارد که قرآن، حامل ارزنده‏ترین احکام الهى است و خداوند که نازل کننده آن است، سعادت دینى و دنیوى کسى را که به آن عمل کند، بیمه کرده است. و کسى را که از آن رو بگرداند و به اوامر و نواحى آن توجه نداشته باشد، تهدید به شقاوت در دنیا و آخرت نموده است. همچنین فرد مسلمان ایمان دارد که قرآن تنها کتابى است که خداوند، آن را از هر تغییر و تحول بیمه کرده و دوام و بقاى آن را تا آخرین لحظات پایانى جهان، به عهده گرفته و فرموده است که در پایان آن را به سوى خود، به آسمان‌ها خواهد برد.

این عقیده و باور مسلمان، برگرفته از دلایل عقلى و نقلى است که به شرح و بسط ان مى‏پردازیم.