صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل ششم‏: ايمان به كتاب‌هاى آسمانى

فصل ششم‏: ايمان به كتاب‌هاى آسمانى

مسلمان به تمام کتاب‌هایى که خداوند بر بعضى از پیامبران نازل کرده، ایمان دارد، و یقین دارد که آن‌ها کلام خدا هستند، خداوند آن‌ها را به پیامبران خود وحى کرده تا آن‌ها توسط آن (کتاب) دین و احکام خدا را بمردم برسانند.

مهم‌ترین این کتاب‌ها عبارتند از تورات که بر حضرت موسى÷ و زبور که بر حضرت داود÷ و انجیل که بر حضرت عیسى÷ و قرآن کریم که بر ختمى مرتبت، حضرت محمدص نازل شده‏اند. همچنین هر مسلمان ایمان دارد که از میان این چهار کتاب آسمانى، قرآن بزرگ‌ترین آن‌ها و محافظ خطوط اصلى آن‌ها است.

با نازل شدن قرآن، تمام ادیان گذشته منسوخ شدند، قرآن هم ناسخ و هم محافظ خطوط اصلى آن‌هاست. این ایمان و باور مسلمان برگرفته از دلایل نقلى و عقلى است که به شرح و بسط آن‌ها مى‏پردازیم.