صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل پنجم‏: ايمان به فرشتگان خدا

فصل پنجم‏: ايمان به فرشتگان خدا

مسلمان به فرشتگان خدا ایمان دارد و آن‌ها را از جمله بهترین مخلوقات خدا مى‏داند، و اعتقاد دارد که فرشتگان، بندگان مکرم خدا هستند، و خداوند آن‌ها را از نور آفریده است، همانطور که انسان را از خاک و جن‏ها را از شعله بدون دود و صاف آتش، آفریده است، مسلمان بر این باور است که خدا فرشتگان را موظف به انجام امور مهمى کرده است.

بعضى بعنوان (حفظه) مسئول حراست و نگهبانى از بندگان خدا هستند، عده‏اى هم کارشان ثبت اعمال بندگان است، برخى مسولیت بهشت و نعمت‌هاى آن را بعهده دارند.

بعضى مامور دوزخ (و عذاب دادن گناهکاران) هستند، گروهى در شبانه‏روز خدا را به پاکى یاد مى‏کنند و هرگز احساس خستگى نمى‏نمایند، خداوند بعضى از آنان را بر بعضى دیگر برترى داده‌است مانند جبرئیل و میکائیل و اسرافیل که فرشتگان مقرب دربار الهى هستند، و برخى دیگر از فرشتگان از درجه و رتبه کم‌ترى برخوردارند.

این عقیده و باور مؤمن، نخست بر گرفته از رهنمودهاى خود حضرت حق و سپس متکى به دلایل عقلى و نقلى است که به شرح آن‌ها مى‏پردازیم.