صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل چهارم‏: ايمان به نامها و صفات خداوند متعال

فصل چهارم‏: ايمان به نامها و صفات خداوند متعال

مسلمان به اسماء حسنى و صفات والاى خداوند متعال ایمان دارد و غیر خدا را در این اسماء و صفات شریک نمى‏داند، و آن‌ها را توجیه و تاویل نمى‏کند تا از مفهوم حقیقى خود جدا شوند، و نیز صفات حق تعالى را با صفات موجودات فناپذیر، تشبیه نمى‏کند.

مؤمن، به اثبات صفاتى که خدا و پیامبر از آن‌ها سخن گفته و در مورد خدا ثابت نموده‏اند، مى‏پردازد و صفاتى را که خدا و پیامبر، آن‌ها را از ذات حق، سلب کرده‏اند، نفى مى‏کند. این عقیده و باور مؤمن در پرتوى دلایل عقلى و نقلى است که بشرح آن‌ها مى‏پردازیم.