صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل دوم‏: ايمان به ربوبيت حضرت حق

فصل دوم‏: ايمان به ربوبيت حضرت حق

مسلمان اعتقاد دارد که خداوند، رب و پرورش دهنده همه موجودات است. او در تربیت و پرورش کلیه موجودات جهان هستى، یگانه است و شریکى ندارد. این باور و ایمان نخست ملهم از رهنمودهاى حضرت حق و بعد حاصل دلایل عقلى و نقلى گوناگونى است که بشرح آن مى‏پردازیم.