صفحه نخست عقاید (کلام) رد شبهات ملحدین بخش اول: علم جدید بر عدم ازلی بودن ماده گواهی می‌د...

بخش اول: علم جدید بر عدم ازلی بودن ماده گواهی می‌دهد، که در زیر به دلایل آن اشاره می‌کنیم:

۱- اکتشافات علمی در عصر کنونی ثابت کرده است که ماده ابتدا و آغاز دارد، دانشمندان متوجه شده‌اند که حرکت ماده در هستی کلاً یک حرکت دایره‌ای است، تمام ذرات جهان از دو جزء الکتریسیته مثبت و منفی یعنی پروتون و الکترون ترکیب یافته‌اند، و بعضی از ذرات دارای جزء سومی به نام نیترون هستند، پروتون و نیترون هسته ذره را تشکیل می‌دهند اما الکترون در یک حالت دوران به دور مرکز ذره در گردش است که اگر این حرکت گردشی نباشد هسته مرکزی الکترون را جذب خود می‌نمود آنگاه در چنین صورتی هیچ ماده‌ای امتداد پیدا نمی‌کرد یعنی در صورت نبودن آن دوران، چنانکه گفته شده است تمامی زمین بصورت یک دانه تخم مرغ در می‌آمد، این حرکت دورانی سنت پروردگار در طبیعت است، ماه به دور زمین می‌گردد، زمین به دور خورشید می‌گردد و بهمین صورت هر ذره‌ای در این نظام هستی در حرکت دورانی است، چیزی که می‌خواهیم بگوییم این است که هر چیزی که در حال دوران است حتماً از لحاظ زمانی و مکانی نقطه شورع و ابتدایی دارد که از آنجا حرکتش را آغاز کرده است.

۲- ادوارد لوثر کیسیل در جواب کسانی که معتقد به ازلی بودن ماده هستند می‌گوید: قانون دوم از قوانین انرژی دینامیکی اشتباه این نظریه را اثبات می‌نماید، علوم آشکارا ثابت می‌کند که این جهان ممکن نیست ازلی باشد چون در آن بطور مستمر حرارت از اجسام سرد به اجسام گرم منتقل می‌شود و معنی آن چنین است که جهان به سمتی حرکت می‌کند که همه اجسام در آن به درجه حرارت مساوی برسند و مقدار معینی انرژی در نتیجه آن نابود می‌شود و آن روز هیچ عمل شیمیایی و طبیعی روی نمی‌دهد در نتیجه انرژی از حیات باقی نمی‌ماند، و حال که زندگی همیشه بردوام نخواهد بود و عملیات شیمیایی و طبیعی در مسیر خویش همیشگی نیستند ما هم می‌توانیم نتیجه بگیریم بنابراین این هستی نمی‌تواند ازلی باشد، چون اگر ازلی بود انرژی آن مدت زمان مدیدی بود که می‌بایست از بین می‌رفت و آثار حیات در هستی باقی نمی‌ماند بدین صورت علوم بدون قصد به این نتیجه رسیده است که این هستی سرآغازی دارد در نتیجه وجود الله را اثبات می‌کند چون هرچیز که آغازی دارد ممکن نیست خودش سرآغاز خود بوده باشد لذا به ناچار پدید آوردنده‌ای یا حرکت دهنده‌ای آغازین یا خالقی که همان معبود و إله اوست خواهد داشت.

این دلایل قطعی علمی ثابت می‌کنند که ماده ازلی نیست و حال که عدم ازلی بودنش ثابت گردید در آنچه خواهد آمد دلایل علمی بر ابدی نبودن ماده را اراده خواهیم داد: