صفحه نخست عقاید (کلام) رد شبهات ملحدین شبهه اول: می‌گویند: ماده، ازلی و همیشگی است

شبهه اول: می‌گویند: ماده، ازلی و همیشگی است

بسم الله الرحمن الرحيم

پیش از آنکه در صدد رد آن برآییم باید بدانیم که مقصود آن‌ها از ماده و خصوصیات آن چیست؟ تا آنطور که شایسته آن است به ابطال آن اقدام کنیم.