3.59 MB
1.2 MB
Dewey
297/414/948
نقش ایمان در زندگی Book Name:
یوسف قرضاوی Author:
فرزانه غفاری – محسن ناصری Translator:
۶۵۴۳ Downloaded: ۲۶۳۶۹ Displayed:
Monday، 09 November 2009 Date Added:
Monday، 18 February 2013 Last updated:
Not available Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks
برچسب‌های این کتاب

پژوهش مفصلی است درباره اثرات شگرف ایمان به خداوند متعال و عمل به دستورهای دین بر شخصیت فردی و منش اجتماعی انسان. نویسنده در آغاز کتاب، به مفهوم ایمان پرداخته و شرایط و ویژگی‌های ایمان حقیقی را برمی‌شمارد و درباره چگونگی ایمان به نبوت پیامبران و آخرت سخن می‌گوید. در بخش بعد، امتیازات پنج‌گانه مکتب اسلام را نام برده و نقش ایمان حقیقی را در زندگی فردی بشر و سعادت‌بخشی و آرامش روانی او ارزیابی می‌کند. در ادامه، دیگر آثار فرخنده ایمان به الله را برمی‌شمارد و درباره هر یک توضیح می‌دهد؛ از جمله: ایمنی روحی، امید، محبت و پایداری در سختی‌ها و گرفتاری‌ها. وی در بخش آتی و در شرح آثار اجتماعی ایمان، به بیان مبسوط رابطه ایمان و اخلاق، فداکاری، خوش‌خلقی، رحم و مهربانی، اشتغال و تولید و اصلاح معضلات می‌پردازد. او در بخش پایانی کتاب، ارتباط میان ایمان و علم را مورد مداقه قرار داده و دستاوردهایی را معرفی می‌کند که ورای دانش بشری و صرفاً از طریق ایمان به ذات اقدس الله به دست می‌آید.

 • نقش ایمان در زندگی
  • مقدمه ی مؤلف
  • ایمانی که ما از آن سخن می‌گوییم
   • کدام ایمان؟!
   • محتوای ایمان چه باید باشد؟!
   • وجود خداوند متعال
   • الله خدایی یگانه است
   • کمال خدای متعال
   • ایمان به نبوت پیامبران
   • ایمان به آخرت
  • امتیازات مکتب اسلام
   • وضوح و سادگی
   • فطری‌بودن
   • ثبات و پابرجایی
   • استدلالی‌بودن
   • عقیده میانه‌رو
  • نقش ایمان در زندگی فردی پیش‌درآمد
  • ارزش انسان در پرتو ایمان
   • انسان از دیدگاه ماتریالیست‌ها
   • «انسان» از دیدگاه دینداران
   • جایگاه انسان نزد خدا
   • جایگاه انسان در عرش اعلا
   • جایگاه انسان در این جهان مادی
   • دانشمندان اسلامی سرود عظمت انسان را می‌سرایند
   • عزت ایمان فراتر از عزت انسانیت
   • مقایسه ی دیدگاه اسلامی و دیدگاه مادی نسبت به ایمان
   • مقام و منزلت انسان
   • سرشت و طبیعت انسان
   • سرانجام و هدف انسان
  • ایمان و سعادت
   • سعادت کجاست؟!
   • آیا سعادت و خوشبختی در خشوگذرانی‌های مادی است؟
   • آیا خوشبختی در علوم تجربی است؟
   • خوشبختی در درون انسان است
   • قدر لازم از برخورداری مادی برای رسیدن به خوشبختی
  • آرامش روانی
   • بدون ایمان، آرامش روانی وجود ندارد
   • عوامل آرامش روانی در وجود انسان با ایمان
   • انسان با ایمان به ندای فطرت پاسخ می‌دهد
   • رهنمون‌شدن انسان با ایمان به راز هستی خویش
   • نجات مؤمن از عذاب سرگردانی و شک
   • روشن‌بودن هدف و راه نزد مؤمن
   • انسان با ایمان با سراسر هستی انس و الفت دارد
   • انسان با ایمان در معیت خدا زندگی می‌کند
   • انسان با ایمان همنشین پیامبران و صدیقان است
   • نماز و دعا از عوامل و آرامش روانی هستند
   • انسان با ایمان بین «اگر» و «کاش» زندگی نمی‌کند
  • رضایت و خوشبختی
   • انسان با ایمان از خودش و از پروردگارش خشنود و راضی است
   • انسان با ایمان از دستگاه آفرینش و جهان هستی راضی است
   • احساس عمیق انسان با ایمان نسبت به نعمت‌های خداداده
   • انسان با ایمان به آنچه الله برایش مقدر کرده خشنود و راضی است
   • مؤمن به قسمت و روزی خودش راضی است
   • داستانی عبرت‌آموز
   • احساس رضایت برای صاحب آن مصدر قوت و نیرو است
   • رضامندی به معنای سکوت در برابر باطل نیست
  • ایمنی روانی
   • نمونه‌ای از ترس و اضطراب
   • نمونه‌ای از ایمنی و آرایش
   • ایمان مصدر ایمنی است
   • عوامل ترسیدن ملحدان و شکاکان
   • انسان با ایمان به روزیش مطمئن است
   • مؤمن بر اجل مرگ خویش ایمنی دارد
   • مؤمن از مرگ نمی‌ترسد
  • اُمید
   • ناامیدی و کفر همراهند
   • ایمان امید می‌زاید
   • ضرورت امید در زندگی
  • ایمان و محبت
   • عشق و محبت به خدا
   • محبت و عشق به طبیعت
   • عشق به زندگی
   • عشق به مرگ
   • عشق به مردم
   • ایثار از ویژگی‌های انسان با ایمان است
   • عاطفه نفرت را اسلام به کدام سوی جهت می‌دهد؟
   • گذشت و مدارا جزئی از عقاید اسلامی است
  • پایداری در سختی‌ها و گرفتاری‌ها
   • ملحدان و بی‌دینان از همه ی مردم بی‌تاب و توان‌ترند
   • منبع پایداری انسان‌های با ایمان
   • ایمان به قضا و قدر تحمل دشواری‌ها را برای انسان آسان می‌گرداند
   • انسان با ایمان در خوشی و ناخوشی نعمت‌های خدا را احساس می‌کند
   • مصیبت‌های دنیا ناچیزند
   • شر و بدی‌ها همه به یک اندازه نیستند
   • شیرینی پاداش و تلخی درد
   • مُلحدان به اثر ایمان در بحران‌ها اعتراف می‌کنند
  • تأثیر ایمان در زندگی اجتماعی: پیش درآمد
  • ایمان و اخلاق
   • برای حیوان همان غریزه‌اش بس است
   • غریزه‌های انسان با یکدیگر برخورد دارند
   • قانون به تنهایی نمی‌تواند رفتار انسان را کنترل کند
   • فلسفه ی اخلاقی هم کارساز نیست
   • اخلاق، نه فلسفه ی اخلاقی
   • وقتی دین نباشد اخلاق هم نیست
   • ایمان و ارزش‌ها و نمونه‌های برتر
   • دنیا دوستی و خطر آن برای اخلاق
   • نیروی غرائز و نیروی ایمان
   • هیچ چیز، مگر ایمان
   • ایمان بر خودخواهی و خودپرستی پیروز می‌گردد
   • قدرت عادت و قدرت ایمان
   • سلطه و توان عادت
   • اما سلطه و توان ایمان قویتر است
   • مقایسه‌ای بین تحریم شراب در ایالات متحده و ملت عرب
   • کاری را که از دست نیروهای مسلح برنیامد، ایمان انجام داد
   • وجدان، و جایگاه اخلاق در رهبری رفتار انسان
   • تأثیر ایمان در سازندگی وجدان
   • نقش وجدان دینی در زندگی اجتماعی انسان
   • - در دادن مالیات
   • - در اعتراف به جرم و تحمل کیفر
   • - در اطاعت از قانون و امانتداری
   • - در سیاست و حکومت
   • - در بازرگانی و داد و ستد
   • - در همدردی و ایثار
   • پاسخ به بعضی اعتراضات و شبهه‌ها
   • ترس از خدا و روز رستاخیز و نقش آن در تربیت
   • پاسخ دکتر «هنری لینگ» به مخالفان تربیت دینی
   • باور باطل «وجدان بدون ایمان»
   • از اخلاق ایمان
  • از خودگذشتگی و فداکاری
   • نمونه‌هایی از فداکاری و از خودگذشتگی اهل ایمان
  • نیرومندی
   • منابع نیروی انسان با ایمان
   • - ایمان به خدا
   • - ایمان به حق
   • - ایمان به جاودانگی
   • - ایمان به قضا و قدر
   • - ایمان به برادری
   • نیرومندی انسان به اندازه ی ایمان او است
   • آثار وضعی این توانمندی‌ها در روح و روان انسان با ایمان
   • الف. حق‌گویی و حق‌جویی در ارتباط با نزدیکان و دیگران
   • ب. ناچیزشمردن نیروهای مادی
   • ج. اخلاص در گفتار و کردار
   • د. رهایی از ترس و آز
   • هـ. خوارشمردن زورمداران و طاغوت‌ها
   • گواهی تاریخ
   • راز ناتوان‌شدن مسلمانان
   • خودمرگی و ضعف با ایمان منافات دارد
  • رحم و مهربانی
   • هرکه رحم و مهربانی نکند، مهربانی نبیند
   • مظاهر مهر و محبت در جامعه ی اسلامی
   • تبهکاری‌ها و زشتکاری‌ها زاییده ی بی‌ایمانی و سنگدلی است
   • دو نمونه از نمونه‌های مهربانی اهل ایمان
   • نمونه ی نخست
   • نمونه ی دوم
  • ایمان و تولید
   • ایمان و عمل
   • انگیزه ی انسان با ایمان برای کار و کوشش یک انگیزه ی درونی است
   • رستگاری آخرت در گروِ کار و کوشش است نه آرزوها
   • موفقیت در زندگی دنیا به کار و کوشش است
   • انسان با ایمان هرکاری را که انجام می‌دهد، در پرتو خشیت الهی، آن را درست انجام می‌دهد
   • تأثیر آرامش روانی در تولید
   • تأثیر استقامت در تولید
   • انسان با ایمان ارزش وقت را می‌داند
   • عبادات و تولید
   • انسان با ایمان زمین خدا را با کار خود آباد می‌گرداند
   • ایمان به آخرت دنیا را معطل نمی‌گذارد
   • «توکُّل» معنایش «تواکُل» نیست
  • ایمان و اصلاح
   • کلید بی‌همتا برای قفل‌های بسته ی زندگی
  • بین علم و ایمان
   • ادعای بی‌نیازی از ایمان با داشتن علم مادی
   • دستاوردهای ادعا شده از ورای اکتفا به دانش بشری
   • اولاً، میدان دانش از میدان ایمان جدا است
   • ثانیاً، نتایج دانش بشری تقریبی است نه یقینی
   • ثالثاً، رسوخ و پایبندی به دانش، به ایمان رهنمون می‌گردد
   • آیا حقیقتاً الحاد و بی‌دینی دستاوردهایی دارد؟
   • بهداشت و سلامت روانی و عقلی
   • این نسل بی‌حد و مرز و بی‌قید و بند و فاقد امید
   • آزادی شخصی و ره آوردهای آن
   • کار و تولید برای زندگی
   • روانشناسی جای ایمان را نمی‌گیرد
   • روانپزشکی در رکاب ایمان
  • خاتمه
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.