سرپاڼه حجیت و جایگاه حدیث و سنت بررسی سنت نبوی در نوشته های دشمنان اسلام و پاسخ به آنها - جلد دوم
4.49 MB
1.52 MB
Dewey
297/29/703
بررسی سنت نبوی در نوشته های ... د کتاب نوم:
عماد سید شربینی لیکونکی:
گروه علمی فرهنگی موحدین ژباړن:
۳۶۵۱ د کتلو شمېر: ۱۸۴۰۰ د ښودلو شمېره:
Sunday، 07 June 2009 د اضافه کولو نېټه:
Sunday، 08 June 2014 Last updated:
۶۶۸ Pages books: ۱۷x۲۴ وزیری Book size:
Persian Original:
Source:
ټولنیزو شبکو ته لیږل
Other volumes of this book

بررسی تحلیلی و انتقادیِ آن دسته از اخبار تاریخی و روایات منسوب به پیامبر اکرم است که دشمنان اسلام با اشاره و استناد به آنها سعی در تخریب چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم  و تخطئه آموزه‌ها و عقاید اسلامی دارند. نویسنده در این اثر مفصل، ابتدا به روش شناسیِ بررسی احادیث و اخبار سیره پرداخته و خواننده را با اصول اولیه مطالعه حدیث آشنا می‌کند. وی پس از بیان کامل اصطلاحات و راه‌های شناخت تفاوت‌های معانی لغوی و اصطلاحی، «سنت» و «حدیث» را با کمک این دو معنا (لغوی و اصطلاحی) تعریف نموده و شبهات مهمی را که پیرامون نامگذاری آنها مطرح شده است، پاسخ می‌دهد. وی در ادامه، شیوه‌های صحیح حدیث‌شناسی رسول اکرم را معرفی کرده و سپس به بیانِ مشروحِ اهمیت حدیث در حفظ بنیان‌های عقیدتیِ دین می‌پردازد. او در فصل آتی، دشمنان سنت و سیره پیامبر اکرم را معرفی نموده و از جمله به هواپرستان و بدعتگذاران (خوارج، شیعه، معتزله)، شرق‌شناسانِ غربی و بدعتگذارانِ جدید (لائیسم، بهائیت و قادیانی‌ها) اشاره می‌کند. موضوع بعدی کتاب، معرفی ابزار و حربه‌هایی است که دشمنان اسلام در گذشته و حال برای ضربه‌زدن به سنت نبوی از آن استفاده می‌کنند؛ که عبارتند از: شبهه درباره حجّیت سنت نبوی، ایجاد شک در حُجّیت خبر آحاد، طعنه‌زدن به روایان سنتِ رسول، تشکیک در منابع و کتب سنت و ایجاد اعتبار برای منابع نامعتبر در تاریخ نگاریِ سنت، نویسنده در فصل بعد، نمونه‌هایی از احادیث صحیحی را می‌آورد که مورد شبهه واقع شده‌اند و با بیانی قاطع و مستدل به آنها پاسخ می‌دهد. فصل پایانی کتاب، زیان‌های رّد احادیث و اخبار صحیح پیامبر و مفاسد و مشکلات ناشی از آن را برمی‌شمارد.

 • بررسی سنت نبوی در نوشته های دشمنان اسلام و پاسخ به آنها - جلد دوم
  • تقدیم
  • دیباچه
  • مقدمه
  • طرح تحقیق
  • مبحث اول
  • توضیحی درباره اصطلاحات
  • شناخت تفاوت‌ها میان معانی لغوی و معانی اصطلاحی
  • مبحث دوم
  • تعریف سنت در اصطلاح علمای سنت و حدیث
  • تعریف سنت و حدیث در لغت
  • تعریف حدیث در لغت
  • مطلب دوم
  • تعریف «سنت» و «حدیث» در اصطلاح
  • مطلب سوم
  • شبهه‌ای پیرامون نام‌گذاری و رد آن
  • مبحث سوم
  • حدیث پیامبر با سند متصل
  • از ویژگی‌های امت اسلامی است
  • مبحث چهارم
   • یادگیری حدیث
   • نیاز اساسی هر طالب علم
   • حدیث و زبان عربی
   • حدیث و تاریخ
  • حدیث پیامبر تاریخ اسلام است
  • باب اول
   • آشنایی با دشمنان سنت نبوی
  • مقدمه
   • تعریف (اعداء) از لحاظ لغوی و شرعی
   • تعریف (اعداء) در لغت
   • تعریف (اعداء) از نظر شرع
  • فصل اول
   • دشمنان سنت
   • از هواپرستان و بدعت‌گذاران قدیمی
  • پیشگفتار
   • تعریف دشمنان سنت از هواپرستان و بدعت‌گذاران
  • مبحث اول
   • اهمیت مطالعه فرقه ها در تاریخ نگاری سنت مطهر
  • مبحث دوم
   • آشنایی با خوارج و دیدگاه آنان درباره سنت مطهر
   • تعریف خوارج در لغت و اصطلاح
   • منابع عقاید و احکام خوارج
   • عقیده خوارج درباره صحابه و اثر آن بر سنت مطهر
   • آیا خوارج در نقل حدیث دروغ می‌گفتند؟
  • مبحث سوم
   • شناخت شیعه و موضع آنان نسبت به سنت نبوی
  • مقدمه
   • موضع شیعه نسبت به اصحاب و امت اسلامی
   • اولاً: موضع شیعه نسبت به اصحاب
   • ثانیاً: موضع شیعه نسبت به امت اسلامی
   • اثرات دیدگاه شیعه رافضیه درباره اصحاب بر اسلام (قرآن و سنت)
   • اولاً: تأثیر دیدگاه شیعه درباره اصحاب بر قرآن کریم
   • ثانیاً: تأثیردیدگاه شیعه درباره صحابه بر سنت نبوی
   • روشهای شیعه در تمسخر و بازی با سنت مطهر
   • موضع معتزله نسبت به خبر آحاد
  • مبحث چهارم
   • شناخت معتزله و دیدگاهشان نسبت به سنت پیامبر
  • مقدمه
   • موضع معتزله در قبال سنت مطهر
   • موضع معتزله درباره حدیث متواتر
   • اختلاف معتزله در تعداد مناسب برای قبول خبر آحاد
   • دیدگاه و موضع معتزله نسبت به اصحاب و اثرآن بر سنت نبوی
  • مبحث پنجم
   • از فرقه گرایی تا سنت فراگیر
   • شرق شناسانِ دشمن سنت نبوی
  • مبحث اول
   • تعریف شرق شناسی در لغت و اصطلاح
   • تعریف دشمنان سنت از هواپرستان و بدعت‌گزاران معاصر و بیان خطرشان
  • مبحث دوّم
   • روش شرق‌شناسان در بررسی اسلام
   • درباره سنت نبوی
  • مبحث سوّم
   • خاورشناسان و موضع آنان در قبال سنّت پیامبر
  • مبحث چهارم
   • موضع ما درقبال جنبش خاورشناسی و خاورشناسان
   • (استشراق و مستشرقین)
  • فصل سوم
   • دشمنان سنت نبوی از هواپرستان و بدعت‌گزاران معاصر
   • (لائیسم، بهائیت و قادیانیها)
  • مبحث اول
  • مبحث دوم
   • موضع هواپرستان و بدعت‌گزاران جدید
  • مطلب اول
   • لائیسم و موضع آنان درباره سنت نبوی
  • مطلب دوم
   • بهائیت و موضع آنان نسبت به سنت نبوی
  • مطلب سوم
   • قادیانیها و موضعشان نسبت به سنت نبوی
  • فصل چهارم
   • اهداف‌دشمنان اسلام از تزویر و نیرنگ بازی
   • بر ضد سنت مطهر
   • اهداف دشمنان اسلام از تزویر بر ضد سنت مطهر
  • باب دوم
   • سنت نبوی
   • در نوشته‎های دشمنان اسلام
  • مقدمه
  • فصل اول
   • شبهاتی پیرامون حجیت سنت پیامبر
  • مبحث اول
   • شبهاتی که بر آیاتی از قرآن کریم بنا نهاده شده‎اند
  • مقدمه
  • مطلب اول
   • این شبهه که قرآن کریم برای انسان کافی است و نیازی به سنت پیامبر نیست
   • حاشیه
  • مطلب دوم
   • شبهه اینکه سنت دلیلی است که خداوند حفظ آن را ضمانت کرده است و رد آن
  • مبحث دوم
   • شبهاتی که بر احادیثی از سنت پیامبرع بنا شده‌اند
  • مقدمه
  • مطلب اول
   • شبهه قرار دادن سنت پیامبرع بر قرآن کریم و رد آن
  • مطلب دوم
   • شبهاتی که سنت پیامبر را بر عقل عرضه می‌کنند و آن را رد می‌کنند
  • مطلب سوم
   • در آن شبهه‌های زیر است
   • شبهه ممانعت از نوشتن سنت
   • نمایاندن شبهه و پیروانش
   • الف: نمونه‌هایی از احادیث و آثار وارده در منع نوشتن سنت پیامبر
   • علت منع از نوشتن سنت نزد دشمنان و رد گمان آنها
   • نمایش شبهه منع از نوشتن سنت نزد دشمنان آن و رد آن
   • صحابه و ممانعت از زیاد شدن بحث حدیث
   • دوم: شک و شبهه در مورد تأخیر در سنت نبوی و پاسخ به آن
   • بررسی این شک و شبهه و طرفداران آن
   • جواب شبهه تأخیر در تدوین سنت نبوی
   • معنای لغوی کتابت، تدوین و تصنیف
   • نقد روش شاخت
   • جواب ادعای بعضی از رافضه که می‌گفتند اهل سنت و در رأس آنها ابوبکر و عمرب سنت پیامبر را از بین بردند
   • سوّم: شک در معنای روایت و پاسخ به آن
   • مسلک یا مذهب اوّل
   • مذهب یا مسلک دوّم
  • چهارم: این شبهه که جعل و کثرت جاعلان در حدیث است که اعتماد به سنت نبوی را ضعیف کرده‌است
   • بررسی این شک و پیروان آن
   • جواب این شبهه که جعل و کثرت جاعلان حدیث، اعتماد به سنت نبوی را کم کرده است
  • مقدمه
   • تعریف حدیث جعلی از لحاظ لغوی و اصطلاحی
   • دلیل نامگذاری حدیث موضوع
   • حدیث موضوع (جعلی)
   • آغاز وضع (جعل) در حدیث و دوری صحابه از آن
   • نمونههایی از شجاعت صحابه در حفظ شریعت
   • تلاش پرچمداران اسلام از صحابه و تابعین و بزرگان مسلمان بعد از آنها در مقاومت و پایداری از حرکت جعل در سنت نبوی
   • این شبهه که می‌گویند پرچمداران اسلام از صحابه و تابعین و کسانی که بعد از آنها آمدند، سربازان سلاطین و پادشاهان عصر اموی و عباسی بودند
   • بررسی این شبهه و پیروان آن
   • احادیثی که بر آن دلالت می‌کنند
   • اینک نمونه‌هائی از پرهیز آنها در حکم بر رجال حدیث (اهل سنت)
   • ارتباط علمای مسلمان با ملوک و امرا
   • چگونگی دیانت ملوک و امرای اموی و عباسی
  • مبحث سوّم
   • دلایل حجیت سنت مطهر نبوی
  • مطلب اوّل: عصمت
   • عصمت
   • معنای لغوی عصمت
   • معنای اصطلاحی عصمت
   • دلالت عصمت بر مستدل بودن قرآن و سنت
   • سنت نبوی و وحی از طرف خداوند بلند مرتبه
   • اجتهاد رسول‎الله و شک انداختن بعضی از مدعیان دروغین علم در سنت نبوی
   • همه اجتهادات نبی در شریعت اسلامی وحی و از جانب خدا می‌باشد
   • نقض دلیل تقسیم سنت نبوی به سنت تشریعی و غیر تشریعی
   • احتمال ورود معاملات در این حدیث بعید است
  • مطلب دوّم: قرآن کریم یکی دیگر از دلایل حجیت سنت مطهر است
  • مطلب سوّم: از دلایل حجیت سنت نبوی، خود سنت نبوی می‌باشد
  • مطلب چهارم: از جمله دلایل حجیت سنت نبوی، اجماع است
   • دشمنان اسلام و طعنه آنها به حجیت اجماع که دلالت بر حجیت سنت دارد و پاسخ این افترا
   • دلیل حجیت اجماع
  • مطلب پنجم: عقل و نظر از دلایل حجیت سنت مطهر هستند
   • آیا استناد به قرآن بدون توجه به سنت، به تنهائی کافی‎است؟
   • از جمله دیگر ادعاها
   • سخن اخیر در جایگزینی سنت نزد دشمنان سنت
   • سخن اخیراز انکارکنندگان سنت نبوی که مأموریت رسول‎الله را به ابلاغ قرآن کریم محدود کردند.
   • تفاوت فهم انسانها
   • رابطه قرآن کریم با سنت
   • اولاً: تأکید سنت بر قرآن کریم
   • انواع تبیین سنت برای قرآن کریم
   • که سلف صالح آن را نسخ می‌نامیدند
   • انکار نسخ نزد دشمنان اسلام به این دلیل که سنت را شرح می‌دهد درحالی که آنها آن را رد می‌کنند
   • اهمیت علم ناسخ و منسوخ در شریعت اسلامی
   • بیان منزلت سنت نبوی در قرآن کریم
   • اختلاف در مسأله، لفظی است
   • استقلال سنت در تشریع احکام
   • اختلاف یک گروه لفظی و اختلاف گروه دیگر حقیقی است
   • امام شاطبی و سؤ فهم علمای مسلمان نسبت به او و کسانی که مخفیانه از دشمنان سنت تبعیت می کنند تا در حجیت سنت و استقلال آن در تشریع احکام شک بیاندازند
   • داعیان فتنه و مدعیان دروغین علم ایمانشان را به سنت قولی مخفی کردند و بیان مقصود و هدفشان از آن
   • نمونه‌هایی از احادیثی که سنت نبوی در تشریع آنها مستقل بود
   • امام شاطبی در مورد این احکام که سنت در تأسیس آنها مستقل است، چه گفته است؟
   • ضرر و زیان انکار سنت نبوی
   • حکم منکر سنت نبوی
There is not considerably about this book
 • اوس مهال دا کتاب په نورو ژبو د لارسرسي وړ نه دی
د کتاب په اړه ستاسې نظر

ستاسې نوم :

دلته نوم ولیکئ د نامه لپاره یو توری ولیکئ په نامه کې تر ۶۰ توریو لیکلای شی

بریښنالیک :

ستاسو ایمیل سم ندیهیله ده ایمیل مو ولیکئ

کتاب ته امتیاز ورکړئ :

خپل نظر ولیکئ :
 
هیله ده نظر مو ولیکئ د تبصرې لپاره یوه کلمه وليکئ په تبصره کې تر ۱۰۰۰ توریو لیکلای شی
سپم ضد کوډ ولیکئ:
security
هیله ده امنیتی کوډ دلته امنیتي کوډ ولیکئپه امنیتې کوډ کې یوازې اعداد قبلیږي
که چیرته نه لوستلی کیږي، نو مهرباني وکړئ په تصویر یا دلته کلیک وکړئ

د دې کتاب په اړه نظر نشته