Саҳифаи асосӣ - хона مجموعه عقاید اسلامی عقیده مسلمان در پرتو قرآن
1.53 MB
757.05 KB
Dewey
297/41/627
عقیده مسلمان در پرتو قرآن Номи китоб:
نعمت الله وثیق Нависанда:
تالیف Мутарҷим:
۲۰۲۸ Теъдоди дарёфт: ۱۲۷۸۴ Теъдоди намоиш:
Saturday، 06 June 2009 Санаи иловашуда:
Tuesday، 15 January 2013 Last updated:
۱۶۱ Pages books: ۱۷x۲۴ وزیری Book size:
Persian Original:
Source:
Ирсол ба шабакаҳои иҷтимоъӣ
برچسب‌های این کتاب

عقیده مسلمان در پرتو قرآن
(نعمت الله وثیق)
بیان اعتقادات اسلامی در پرتو آیات قرآن و روایات حکمت‌بار نبوی صلی الله علیه وسلم است. نویسنده، کتاب را با مفهوم عبادت و شرایط و انواع آن و توصیف شرک و صورت‌های گوناگونش آغاز می‌کند. در فصل بعد، شیوه‌های جلوگیری از ورود شرک را شرح داده و آنگاه آثار یکتاپرستی را در زندگی مسلمانان بیان می‌کند. در فصل بعد، حکمت و فلسفه بعثت انبیاء را بیان نموده و آنگاه به عواملی می‌پردازد که موجب تجدید نبوت و ختم آن توسط حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شد. موضوع دیگر فصل‌های کتاب عبارتند از: بیان معجزه، کرامت و استدراج، ویژگی‌های ملائک، احوال جنّیان و نشانه‌ها و ویژگی‌های قیامت کبری.

 • عقیده مسلمان در پرتو قرآن
  • مقدمه
   • موضوع اول: محتوای رساله
   • موضوع دوم اعتذار
  • فصل اول: در رابطه به عبادت و بندگی (توحید و یکتاپرستی)
   • شروط عمل مقبول
   • تعریف عبادت
   • اقسام عبادت
   • تعریف توحید
    • توحید درلغت
    • توحید در اصطلاح
   • اقسام توحید
    • اول- تعریف توحید ربوبیت
    • دوم- توحید ألوهیت
    • سوم- توحیدآ سماء وصفات
    • اهمیت و مکانت توحید در اسلام
    • دلیل دعا (فریاد)
    • توحید چگونه تحقق می‌پذیرد؟
    • عناصر توحید
   • تمرین موضوعات فصل اول
  • فصل دوم: در بیان شرک
   • مبحث اول- معنی، تعریف، و مثال شرک
   • مبحث دوم- اقسام شرک
   • شرک بر سه قسم است
   • اول- شرک أکبر
    • تعریف شرک
    • نمونه‌های شرک اکبر
    • کفاره شرک اکبر
   • دوم- شرک اصغر
    • تعریف شرک اصغر
    • نمونه‌های شرک اصغر
    • کفّاره شرک اصغر
   • سوم- شرک خفی
    • تعریف شرک خفی
    • نمونه‌های شرک خفی
    • کفاره شرک خفی
    • سبب خفی بودن شرک
   • مبحث سوم- نمونه‌های در توحید شرک
    • اول- شرک در توحید ربوبیت الله
    • دوم- شرک در توحید اُلوهیت
    • سوم- شرک در توحید أسمآء و صفات
   • با ارتباط موضوع فوق یک سلسله اعمال ممنوعه
   • اول- سحر و جادو و موضوعات راجع به سحر و جادو
    • سحر و جادو
    • معنای سحر و جادو
    • دلایل ممنوعیت سحر
    • حکم تصدیق سحر
    • انواع و اقسام سحر
    • اول- تِوَ لَه
    • دوم- کهانت و عَرافی «فالبینی»
    • دوم- کهانت و عَرافی «فالبینی»
    • دلیل منع
   • دوم- نذر برای غیرُ الله
    • مثـال نذر برای غیر الله
   • سوم- ذبح برای غیرُ الله
   • چهارم- قسم به غیر الله
   • پنجم- تعلیق تمایم
    • دلیل حرمت این عمال
   • ششم- حلقه و تار
    • دلیل حرمت این عمال
   • هفتم- احکام تعویذ وَ وُدّه ها
   • هشتم- ریاء
    • فرق دربین ریاء و سُمعه
   • نهم- بدفالیگرفتن
    • دلیل حرمت
    • مثال نیکفالی
   • تمرین فصل دوم
  • فصل سوم: اسلام راه های شرک را مسدود می‌کند
   • اول- افراط و زیاده روی
   • دوم- غلو در مورد نیکان و پارسایان
    • تاریخچۀ مختصر شرک و بت پرستی
   • سوم- تعظیم قبور
    • مسجد قراردادن قبر
    • نماز بسوی قبر
    • بناءکردن بر قبر و گجکاری آن
    • توجه: در رابطه به نوشتن بر قبور
    • حکمت در این تحذیر
    • تبرک به درخت و سنگ
   • تمرین فصل سوم
  • فصل چهارم: در بیان آثار ارزنده ی توحید در زندگی
   • اول- توحید سبب آزادی انسان
   • دوم- توحید سبب تکوین شخصیت متعادل
   • سوم- توحید سبب آرامش نفس
   • چهارم- توحید اساس برادری و برابری
   • مفاسد و اضرار شرک
    • شرک سبب تحقیر انسان
    • شرک سبب ولانۀ خرافات
    • شرک منبع خوف ها
    • شرک ظلم بزرگ است
   • تمرین فصل چهارم
  • فصل پنجم: حکمت و فلسفه بعثت انبیاء علیهم السلام
   • معنی نبی و رسول
    • نبی در لغت
    • نبی در اصطلاح
   • دوم- رسول در لغت
    • رسول در اصطلاح
   • سوم- فرق در بین رسول و نبی
   • مهم و اساسی‌ترین وظائف پیامبران
    • تبلیغ و بیان توحید الهی برای بشریت
    • بیان عبادت واجراء عملی آن برای انسان‌ها
    • بیان اضرار و مفاسد شرک و بتپرستی
    • تطبیق شریعت
    • اطلاع مردم از حوادث و واقعات
    • اتمام حجت
    • قدوۀ حسنه برای امت‌ هایشان
    • آزادی حقیقی انسان
    • تأمین عدالت
    • تامین وحدت
    • تعلیم و تربیه
    • اجرای عمل صالح
   • ضرورت جامعه ی بشری به پیامبران
    • انسان فطرتاً اجتماعی است
    • نیازمندی جامعه به قانون
    • تخویف از عواقب جرم
    • وحدت رمز مؤفقیت
    • نبوت انتخاب الهی است نه سعی بشری
    • نبوت به مردان اختصاص دارد
    • وحدت انبیاء در اصول دین
    • ایمان به تمام پیامبران واجب است
    • از قرآن کریم
    • از حدیث
    • اسلام دین همۀ انبیاء علیهم السلام است
    • قضا و قدر
   • تمرین فصل پنچم
  • فصل ششم: عوامل تجدید نبوت ها و ختم آن توسط محمد
   • مبحث1- عوامل تجدید
   • مبحث2- تحریف ادیان قبلی سبب تجدید
   • مبحث3- نیازمندی‌های جامعه سبب تجدید
   • مبحث4- عدم رشد فکری بشر اسباب تجدید
   • مبحث5- عدم درک نقشه جامع اسباب تجدید
   • مبحث6- بخش تبلیغ و دعوت بدوش امت
   • مبحث7- فقدان روابط بین المللی اسباب تجدید
   • مبحث8- تشتت و پراگندگی اسباب تجدید
   • مبحث9- تخصیص نبوت‌های قبلی به اقوام اسباب تجدید
   • مبحث10- صفات پیامبران (علیهم السلام)
    • الفطانة
    • العصمة
    • صداقت و راستی
    • امانتداری
   • تمرین فصل ششم
  • فصل هفتم: در بیان معجزه، کرامت، استدراج
   • معجزه
    • معنی معجزه
    • مثال معجزۀ بعضی أنبیاء علیهم السلام
    • معجزۀ محمد
    • معجزۀ عیسی علیه السلام
    • معجزۀ موسی علیه السلام
   • کرامت یا ولایت
   • استدراج
   • تمرین فصل هفتم
  • فصل هشتم: در بیان ملائک (فرشتگان)
   • بند اول- معنی ملک
    • ملک درلغت
    • در اصطلاح
   • بند دوم- ایمان به فرشتگان ودلایل آن
   • بند سوم- نوع خلقت فرشتگان
    • موضوع قابل توجه: نفی علم غیب از تمام مخلوقات
   • خلقت انسان
    • بطلان نظریۀ داروین و دنباله روانش از نگاه عقل و نقل
    • اما از نگاه عقل
    • اما از نگاه نقل
   • بند چهارم- دلیل ثبوت فرشتگان
   • بند پنجم- روابط فرشتگان با الله تعالی
   • بند ششم- روابط فرشتگان با انسان‌ها
   • بند هفتم- وظائف و مسؤلیت‌های فرشتگان
    • خلاصه اینکه
   • بند هشتم- صفات فرشتگان
    • نتیجه و ثمرۀ ایمان به فرشتگان چیست؟
   • تمرین فصل هشتم
  • فصل نهم: در بیان جنّیات
   • مشخصات جنّ
   • اوهام و خرافات در رابطه به جنّ
   • دفع شبهات عوام
   • اصل واقعیت
   • دلیل معقول
   • اوصاف واصناف جنّیات
  • فصل دهم: در بیان قیامت
   • مطلب اول- نام‌های قیامت
   • مطلب دوم- کیفیت اعطاء اعمالنامه ی مؤمنین
   • مطلب سوم- کیفیت اعطاء اعمال نامه کافران ودوزخیان
   • مطلب چهارم- علایم قیامت
    • علایم صغرای قیامت
    • علایم کبرای قیامت
    • دلیل وقوع قیامت
    • مثال قیامت صغری
    • مثال قیامت کبری
    • تفصیل علایم کبرای قیامت
    • ظهور مهدی
    • خروج مسیح الدجال
    • نزول عیسی (علیه السلام)
    • خروج یأجوج و مأجوج
    • خُسوفات سه گانه
    • دُخان (دود)
    • طلوع آفتاب از مغرب
    • خروج دابة الأرض
    • خروج آتش از قعرعدن
    • ریح طیبه
   • مطلب پنجم- بعث بعدالموت (زندگی بعد از مرگ)
   • ثبوت میزان (ترازو)
    • تعریف میزان
    • راجع به اثبات میزان
    • کیفیت میزان
   • پل صراط
    • راجع به اثبات پل
    • راجع به صفت پل صراط
    • راجع به کیفیت عبور از پل
   • شفاعت
    • معنی شفاعت
    • انواع شفاعت
    • مستحقین شفاعت
    • شفاعتکنندگان (شافعین)
    • موانع شفاعت
   • تمرین فصل دهم
  • فهرست مصادر و مراجع
   • أ- قرآن کریم
   • ب- مصادر تفسیر
   • ج- مصادر سنت
   • د- مصادر عقیده
   • ح- مصادر لغت
   • و- مصادر مختلف
  • ضرورت جامعه ی بشری به پیامبران
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Назари шумо дар бораи ин китоб

Номи шумо :

Ном ва ё лақаби худро нависед. Ақалан як калима барои номи худ нависед. Шумо барои номи худ метавонед то 60 ҳарф нависед.

Нишонаи эмайл :

Эмайлро нодуруст навиштаед.Эмайли худро нависед.

Баҳо :

Назари худро нависед :
 
Назари худро нависед. Ақалан як калима барои тавзеҳи матни худ нависед. Шумо дар ҳар назари худ метавонед то 1000 ҳарф нависед.
Рамзи амниятиро дар ҷои мушаххас шуда нависед:
security
Рамзи дар чоркунҷа мушаххасшударо нависед.Танҳо ададҳоро нависед -Ҳарфҳо ба рамз дохил намешавад
Агар рамз хоно нест руи он фишор диҳед, ё ИНҶО-ро фишор диҳед то акс иваз шавад.

Назаре дар робита ба ин китоб навишта нашудааст, ё ҳануз аз зери назар нагузаштааст.