سرپاڼه اهل بیت، صحابه و تابعین عثمان بن عفان رضی الله عنه - بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه سوم
3.78 MB
1.2 MB
1.19 MB
Dewey
297/94/537
عثمان بن عفان رضی الله عنه -... د کتاب نوم:
علی محمد صلابی لیکونکی:
تالیف ژباړن:
۷۱۸۹ د کتلو شمېر: ۲۵۳۸۷ د ښودلو شمېره:
Friday، 03 July 2009 د اضافه کولو نېټه:
Wednesday، 13 June 2012 Last updated:
۶۶۵ Pages books: Not available Book size:
Persian Original:
Source:
ټولنیزو شبکو ته لیږل
keywords of this book

پژوهش تاریخی مبسوطی است درباره سیره پرافتخار حضرت عثمان- رضی الله عنه- و دستاوردهای درخشان دوران خلافت آن بزرگوار. کتاب با شرح پیشینه خانوادگی و دوران قبل از اسلام عثمان بن عفان آغاز شده و در ادامه، چگونگی تشرفش به اسلام و ازدواجش با حضرت رقیه دختر گرامی رسول خدا- صلی الله علیه وسلم- و هجرت ایشان به حبشه ادامه می‌آید. نویسنده سپس به رابطه عمیق حضرت عثمان با قرآن پرداخته و از دوران ملازمتش با حضرت رسول و دانش و حکمت‌اندوزی نزد ایشان سخن می‌گوید و توصیفات و احادیثی را نقل می‌کند که از پیامبر اکرم در ستایش از مقام شامخ عثمان و فضایل ایشان وارد شده است. وی در بخش بعد، زندگی او را در دوران خلافت صدیق و فاروق- رضی الله عنهما- بیان نموده و آنگاه چگونگی به خلافت رسیدن او و راه و روش حضرتش را در عدالت‌گستری و زهد و تقوی به تفصیل بازگو می‌کند. او در بحثی خواندنی، ویژگی‌های اخلاقی و پسندیده حضرت عثمان را در هجده عنوان ذکر کرده و آنگاه به تحلیل و توصیف سیاست‌های مالی و قضایی و شرح فتوحات پرافتخارِ دوران ایشان می‌پردازد. بحث در نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عثمان، دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت ایشان موضع صحابه در قبال این حادثه ناگوار و تحلیل رویدادهای پس از آن از جمله دیگر موضوعات کتاب است.

 • عثمان بن عفان رضی الله عنه - بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه سوم
  • مقدمه
  • فصل اول: عثمان بن عفّان از مکّه تا مدینه
   • گفتار نخست: اسم، نسب، کنیه، القاب، صفات، خاندان و جایگاه ایشان در عصر جاهلیت
    • نخست: اسم، کنیه و القاب
    • دوم: خانواده ی ایشان
    • سوم: جایگاه حضرت عثمان در زمان جاهلیّت
    • چهارم: اسلام آوردن ایشان
    • پنجم: ازدواج آن حضرت با رقیّه دخت بزرگوار رسول خدا
    • ششم: آزمایش حضرت عثمان و هجرت ایشان به حبشه
   • گفتار دوم: رابطه‌ي حضرت عثمان با قرآن کریم
   • گفتار سوم: ملازمت و مصاحبت با نبی اکرم در مدینه
    • اول: همراهی عثمان در میدان‌های جهاد با پیامبر
    • دوم: زندگی اجتماعی حضرت عثمان در مدینه
    • سوم: مشارکت اقتصادی حضرت عثمان در تشکیل و تقویت دولت
   • گفتار چهارم: احادیثی که در فضیلت عثمان بن عفّان بیان شده اند
    • نخست: أحادیثی که در فضیلت او و دیگران می‌باشد
    • دوم: رسول خدا خبر از فتنه‌ای می‌دهد که منجر به شهادت عثمان شد
   • گفتار پنجم: ذی‌النورین در دوران خلافت صدّیق و فاروق
    • نخست: در عهد صدّیق
    • دوم: در عهد خلافت عمر فاروق
  • فصل دوم: به خلافت رسیدن عثمان، راه و روش او در حکومت و مهمترین ویژگی های شخصیتی ايشان
   • گفتار اول: به خلافت رسیدن عثمان
    • نخست: بینش عمر در انتصاب جانشین خود
    • دوم: وصایای عمر به خلیفه بعد از خود
    • سوم: روش عبدالرحمن بن عوف در نحوه اداره شوری
    • چهارم: أباطیل و أکاذیب رافضی‌ها در مورد ماجرای شورا
    • پنجم: سزاوارتر بودن عثمان بن عفّان به امر خلافت
    • ششم: اجماع مسلمانان بر لایق‌تر بودن عثمان به امر خلافت
    • هفتم: حکم آن‌که علی را بر عثمانس ترجیح می‌دهد
    • بیان آرای علما در خصوص مسأله ترجیح دادن علی بر عثمان
   • گفتار دوم: روش حکومت داری عثمان بن عفّان
   • گفتار سوم: مهمترین صفات ذی‌النورین
    • نخست: نامه‌های عثمان به کارگزاران، والیان، فرماندهان لشکری و عامّه مردم
    • دوم: مرجع عالی قوانین دولت
    • سوم: حق امت در بازخواست خلیفه
    • چهارم: شورا
    • پنجم: عدالت و مساوات
    • ششم: آزادی‌های مشروع
    • هفتم: محاسبه و بازخواست
    • نخست: علم به شریعت و توانایی ارشاد و تعلیم افراد امّت
    • دوم: وقار و آرامش
    • سوم: بزرگواری و جوانمردی
    • چهارم: نرم‌خویی
    • پنجم: عفو و گذشت
    • ششم: تواضع
    • هفتم: شرم و حیا و عفت و پاکی
    • هشتم: کرم و سخاوت
    • نهم: شجاعت
    • دهم: قاطعیت
    • یازدهم: صبر و تحمّل
    • دوازدهم: عدل و داد
    • سیزدهم: عبادت او
    • چهاردهم: ترس از خدا و محاسبه نفس
    • پانزدهم: زهد عثمان
    • شانزدهم: شکر و سپاس پروردگار
    • هفدهم: پرس‌وجو از احوال و اوضاع مردم
    • هیجدهم: تعیین حدود و اختیارات کارگزاران
    • نوزدهم: به کار گرفتن افراد لایق و شایسته
  • فصل سوم: سیاسته ای مالی و قضائی عثمان بن عفّان
   • گفتار اول: سیاست های مالی
    • نخست: اصول سیاست مالی عثمان
    • دوم: دیدگاه عثمان در مورد اصول و قواعد زکات
    • سوم: خمس غنایم
    • چهارم: درآمدهای حاصل از جزیه در زمان خلافت عثمان
    • پنجم: درآمدهای حاصل از خراج و عُشریّه مال التجاره در عهد عثمان
    • ششم: سیاست عثمان بن عفّان در إقطاع و تقسیم أراضی و املاک
    • هفتم: سیاست عثمان در خصوص مناطق حفاظت شده
    • هشتم: انواع هزینه‌های عمومی در عهد عثمان
    • نهم: حفظ و استمرار نظام پرداخت‌ها در عهد عثمان بن عفّان
    • دهم: تأثیرات این ثروت‌ها در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم
    • یازدهم: روابط عثمان با خویشاوندان خود و میزان پرداخت به آنان از بیت‌المال
   • گفتار دوم: سیستم قضایی عهد عثمان ومهم ترین اجتهادات ایشان
    • عبدالله بن عمر مقام قضا را نمی‌پذیرد
    • محکمه / دادگستري
    • مشهورترین قاضيان عهد عثمان
    • نخست: اجتهادات مربوط به قصاص و جنایات، حدود و تعزیرات
    • دوم: اقدامات و اجتهادات عثمان در زمینه عبادات و معاملات
  • فصل چهارم: فتوحات عهد عثمان بن عفّان
   • گفتار اول: فتوحات عثمان در فلات ایران و ماوراءالنهر
    • نخست: فتوحات کوفیان در آذربایجان در سال24 ه
    • دوم: سهیم بودن کوفیان در شکست سپاهیان روم
    • سوم: جنگ‌های سعید بن عاص در طبرستان- سال: 30 ه‍
    • چهارم: فرار یزگرد پادشاه ایران به خراسان
    • پنجم: قتل یزدگرد به سال31 ه‍
    • ششم: مسیحیان بعد از مرگ یزگرد اعلام عزا می‌کنند
    • هفتم: فتوحات عبدالله بن عامر در سال31 ه
    • هشتم: نبرد «الباب» و «بلنجر» در سال32 ه
    • نهم: اولین اختلافاتی که میان سپاهیان کوفه و شام پیش آمد
    • دهم: فتوحات ابن عامر در سال سی و دوم بعد از هجرت
    • یازدهم: جنگ میان سپاه احنف بن قیس و مردم طخارستان، جوزجان، طالقان و فاریاب
    • دوازدهم: صلح احنف بن قیس با مردم بلخ
    • سیزدهم: به شکرانه این فتوحات از همین جا احرام حج را میبندم و به مکه می‌روم
    • چهاردهم: شکست «قارن» در خراسان
    • پانزدهم: از جمله فرماندهان عثمان در فتح سرزمین‌های شرق
   • گفتار دوم: فتوحات شام
    • نخست: فتوحات حبیب بن مسلمه
    • دوم: عثمان اوّلین فردی بود که فرمان نبرد دریایی را صادر نمود
    • سوم: نبرد قبرص
    • چهارم: مردم قبرص مصالحه می‌کنند
    • پنجم: تعیین عبدالله بن قیس به عنوان فرمانده‌ي ناوگان دریایی شام
    • ششم: مردمان قبرص نقض پیمان می‌کنند
    • هفتم: اگر مردمان بر خداوند طغیان کنند عقاب و مجازات آنان نزد خداوند چه آسان است
    • هشتم: عباده بن صامت غنایم قبرص را تقسیم می‌کند
   • گفتار سوم: فتوحات جبهه مصر و آفریقا
    • نخست: سرکوب شورشیان در اسکندریّه
    • دوم: تصرف سرزمین «نوبه»
    • سوم: فتح آفریقا
    • چهارم: رشادت‌های عبدالله بن زبیر در فتح آفریقا
    • پنجم: نبرد «ذات الصواری»
    • ششم: مهم ترین درس‌ ها و عبرت‌ های فتوحات در عهد عثمان بن عفان
   • گفتار چهارم: تدوین مصحف واحد، بزرگترین افتخارات عثمان بن عفان است
    • نخست: مراحل کتابت قرآن کریم
    • دوم: مشورت با جمهور صحابه در خصوص تدوین مصحف واحد
    • سوم: تفاوت میان اقدام ابوبکر و اقدام عثمان در زمینه جمع‌آوری و کتابت قرآن کریم
    • چهارم: آیا مصحف عثمان تمام گویش‌ها و حروف هفت‌گانه قرائت قرآن را شامل می‌شد؟
    • پنجم: تعداد مصحف‌هایی که عثمان تدوین و به دیگر نقاط فرستاد
    • ششم: موضع عبدالله بن مسعود در قبال مصحف عثمان
    • هفتم: فهم و درک صحابه از آیاتی که امّت را از اختلاف منع می‌کنند
  • فصل پنجم: نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عثمان
   • گفتار نخست: سرزمین‌های تحت سلطه دولت عثمان و سیاست او در رابطه با والیان
    • نخست: مکه مکرمه
    • دوم: مدینه منوره
    • سوم: بحرین و یمامه
    • چهارم: یمن و حضرموت
    • پنجم: ولایت شام
    • ششم: ارمنستان
    • هفتم: ولایت مصر
    • هشتم: ولایت بصره
    • نهم: ولایت کوفه
   • گفتار دوم: سیاست عثمان در قبال والیان و وظایف و حقوق آنان در این دوران
    • نخست: سیاست عثمان در قبال والیان
    • دوم: روش‌های عثمان در نظارت بر اعمال والیان و کارگزاران خود
    • سوم: حقوق والیان
    • چهارم: وظایف والیان
   • گفتار سوم: واقعیّات و حقایق مربوط به والیان عثمان
    • نخست: معاویه بن ابی سفیان بن حرب
    • دوم: عبدالله بن عامر بن کریز
    • سوم: ولید بن عقبه
    • چهارم: سعید بن عاص
    • پنجم: عبدالله بن سعد ابی سرح
    • ششم: مروان بن حکم و پدر او
    • هفتم: آیا عثمان در مورد مسلمانها با خویشان خود مجامله می‌نمود؟
   • گفتار چهارم: واقعیت رابطه ابوذر و عثمان
    • نخست: خلاصه ماجرا
    • دوم: ابوذر تحت تأثیر تفکرات ابن سبأ نبود
    • سوم: پس از وفات ابوذر، عثمان خانواده او را تحت تکفل خویش قرار داد
  • فصل ششم: دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان
   • گفتار نخست: اهمیت مطالعه حوادثی که در جریان فتنه شهادت عثمان و پس از آن روی می‌دادند و بررسی احادیثی که خبر از وقوع این فتنه بزرگ داده‌اند
    • نخست: اهمیت مطالعه حوادثی که در جریان فتنه شهادت عثمان و پس از آن روی دادند
    • دوم: احادیثی که خبر از وقوع چنین فتنه‌ای داده‌اند خود دلیلی است بر حکمت رسول خدا
   • گفتار دوم: عوامل و زمینه‌های بروز فتنه شهادت عثمان
    • نخست: رفاه و آسایش
    • دوم: گروه‌های تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی و فرهنگی عهد عثمان
    • سوم: عثمان بعد از عمر به خلافت رسید
    • چهارم: خروج بزرگان صحابه از مدینه
    • پنجم: تعصبات جاهلیت
    • ششم: توقف روند فتوحات
    • هفتم: برداشت نادرست از مفهوم ورع
    • هشتم: جاه طلبی‌های افراد
    • نهم: توطئه دشمنان کینه‌توز
    • دهم: نقشه‌ها و تدابیر زیرکانه فتنه‌انگیزان علیه عثمان
    • یازدهم: به کارگیری وسايل و روش‌های مختلف برای تحریک مردم
    • دوازدهم: تاثیر سبئیت بر روند ماجرای فتنه
    • سبئیت میان حقیقت و خیال
    • نقش عبدالله بن سبأ در ماجرای فتنه
  • فصل هفتم: قتل عثمان بن عفان
   • گفتار نخست: آغاز فتنه
    • نخست: دنیاخواهان و هوا پرستان از اصلاحات سعید، احساس خطر می‌کنند
    • دوم: عبدالله بن سبأ یهودی، رئیس گروه فتنه‌ انگیزان
    • سوم: فتنه‌انگیزان، مجلس سعید بن عاص را به آشوب می‌کشند
    • چهارم: فتنه‌انگیزان به شام تبعید می‌شوند
    • پنجم: عثمان بازگشت آشوب طلبان به کوفه و تبعیدشان به جزیره
   • گفتار دوم: روش عثمان در مواجهه با فتنه و آشوب
    • نخست: عثمان به پیشنهاد صحابه هیأت‌های تحقیق و تفحص را به مناطق مختلف اعزام می‌کند
    • دوم: ارسال نامه به سرزمین‌های مختلف
    • سوم: مشورت عثمان با والیان و امرای شهرها
    • چهارم: اقامه حجت و برهان بر ضد توطئه‌گران
    • پنجم: اجابت تعدادی از درخواست‌های معترضان
    • ششم: اصولی که عثمان بر اساس آن‌ها با فتنه برخورد می‌کرد
   • گفتار سوم: شورشیان، مدینه را اشغال می‌کنند
    • نخست: حرکت فتنه‌ انگیزان از سرزمین‌ های خود
    • دوم: آغاز محاصره و موضع عثمان در مورد اقامه نماز به امامت رؤسای فتنه
    • سوم: مذاکرات عثمان با محاصره‌کنندگان
    • چهارم: عثمان صحابه را با وجود درخواست آنان از نبرد با معترضان منع می‌کند
    • پنجم: موضع امهات المؤمنین و زنان صحابه
    • ششم: در آن سال، امیر حج که بود؟ و آیا عثمان از والیان خود طلب کمک نمود؟
    • هفتم: شهادت عثمان
    • هشتم: تاریخ شهادت عثمان، سن ایشان هنگام شهادت و مراسم کفن و دفن آن حضرت
   • گفتار چهارم: مواضع صحابه در قبال شهادت عثمان
    • نخست: برائت اهل بیت رسول الله از شهادت عثمان
    • دوم: موضع عمار بن یاس
    • سوم: عمرو بن عاص نیز در قتل عثمان دخالت نداشت
    • چهارم: گفتار صحابه در محکومیت فتنه
    • پنجم: تأثیر قتل عثمان در ایجاد فتنه‌ های دیگر
    • ششم: ظلم و تجاوز به حقوق دیگران باعث هلاک در دنیا و آخرت است
    • هفتم: مرثیه‌ی اصحاب برای شهادت امیرالمؤمنین
  • چکیده کتاب
  • توضیح مناطق نامبرده در کتاب
  • فهرست منابع
There is not considerably about this book
 • اوس مهال دا کتاب په نورو ژبو د لارسرسي وړ نه دی
د کتاب په اړه ستاسې نظر

ستاسې نوم :

دلته نوم ولیکئ د نامه لپاره یو توری ولیکئ په نامه کې تر ۶۰ توریو لیکلای شی

بریښنالیک :

ستاسو ایمیل سم ندیهیله ده ایمیل مو ولیکئ

کتاب ته امتیاز ورکړئ :

خپل نظر ولیکئ :
 
هیله ده نظر مو ولیکئ د تبصرې لپاره یوه کلمه وليکئ په تبصره کې تر ۱۰۰۰ توریو لیکلای شی
سپم ضد کوډ ولیکئ:
security
هیله ده امنیتی کوډ دلته امنیتي کوډ ولیکئپه امنیتې کوډ کې یوازې اعداد قبلیږي
که چیرته نه لوستلی کیږي، نو مهرباني وکړئ په تصویر یا دلته کلیک وکړئ

د دې کتاب په اړه نظر نشته