halaman utama اهل بیت، صحابه و تابعین عثمان بن عفان رضی الله عنه - بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه سوم
3.78 MB
1.2 MB
1.19 MB
Dewey
297/94/537
عثمان بن عفان رضی الله عنه -... Nama Buku:
علی محمد صلابی Pengarang:
تالیف penterjemah:
۷۲۳۸ Masa-turun: ۲۵۶۵۴ Dipaparkan:
Friday، 03 July 2009 Ditambah:
Wednesday، 13 June 2012 Last updated:
۶۶۵ Pages books: Not available Book size:
Persian Original:
Source:
Hantar kepada Rangkaian Sosial
keywords of this book

پژوهش تاریخی مبسوطی است درباره سیره پرافتخار حضرت عثمان- رضی الله عنه- و دستاوردهای درخشان دوران خلافت آن بزرگوار. کتاب با شرح پیشینه خانوادگی و دوران قبل از اسلام عثمان بن عفان آغاز شده و در ادامه، چگونگی تشرفش به اسلام و ازدواجش با حضرت رقیه دختر گرامی رسول خدا- صلی الله علیه وسلم- و هجرت ایشان به حبشه ادامه می‌آید. نویسنده سپس به رابطه عمیق حضرت عثمان با قرآن پرداخته و از دوران ملازمتش با حضرت رسول و دانش و حکمت‌اندوزی نزد ایشان سخن می‌گوید و توصیفات و احادیثی را نقل می‌کند که از پیامبر اکرم در ستایش از مقام شامخ عثمان و فضایل ایشان وارد شده است. وی در بخش بعد، زندگی او را در دوران خلافت صدیق و فاروق- رضی الله عنهما- بیان نموده و آنگاه چگونگی به خلافت رسیدن او و راه و روش حضرتش را در عدالت‌گستری و زهد و تقوی به تفصیل بازگو می‌کند. او در بحثی خواندنی، ویژگی‌های اخلاقی و پسندیده حضرت عثمان را در هجده عنوان ذکر کرده و آنگاه به تحلیل و توصیف سیاست‌های مالی و قضایی و شرح فتوحات پرافتخارِ دوران ایشان می‌پردازد. بحث در نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عثمان، دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت ایشان موضع صحابه در قبال این حادثه ناگوار و تحلیل رویدادهای پس از آن از جمله دیگر موضوعات کتاب است.

 • عثمان بن عفان رضی الله عنه - بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه سوم
  • مقدمه
  • فصل اول: عثمان بن عفّان از مکّه تا مدینه
   • گفتار نخست: اسم، نسب، کنیه، القاب، صفات، خاندان و جایگاه ایشان در عصر جاهلیت
    • نخست: اسم، کنیه و القاب
    • دوم: خانواده ی ایشان
    • سوم: جایگاه حضرت عثمان در زمان جاهلیّت
    • چهارم: اسلام آوردن ایشان
    • پنجم: ازدواج آن حضرت با رقیّه دخت بزرگوار رسول خدا
    • ششم: آزمایش حضرت عثمان و هجرت ایشان به حبشه
   • گفتار دوم: رابطه‌ي حضرت عثمان با قرآن کریم
   • گفتار سوم: ملازمت و مصاحبت با نبی اکرم در مدینه
    • اول: همراهی عثمان در میدان‌های جهاد با پیامبر
    • دوم: زندگی اجتماعی حضرت عثمان در مدینه
    • سوم: مشارکت اقتصادی حضرت عثمان در تشکیل و تقویت دولت
   • گفتار چهارم: احادیثی که در فضیلت عثمان بن عفّان بیان شده اند
    • نخست: أحادیثی که در فضیلت او و دیگران می‌باشد
    • دوم: رسول خدا خبر از فتنه‌ای می‌دهد که منجر به شهادت عثمان شد
   • گفتار پنجم: ذی‌النورین در دوران خلافت صدّیق و فاروق
    • نخست: در عهد صدّیق
    • دوم: در عهد خلافت عمر فاروق
  • فصل دوم: به خلافت رسیدن عثمان، راه و روش او در حکومت و مهمترین ویژگی های شخصیتی ايشان
   • گفتار اول: به خلافت رسیدن عثمان
    • نخست: بینش عمر در انتصاب جانشین خود
    • دوم: وصایای عمر به خلیفه بعد از خود
    • سوم: روش عبدالرحمن بن عوف در نحوه اداره شوری
    • چهارم: أباطیل و أکاذیب رافضی‌ها در مورد ماجرای شورا
    • پنجم: سزاوارتر بودن عثمان بن عفّان به امر خلافت
    • ششم: اجماع مسلمانان بر لایق‌تر بودن عثمان به امر خلافت
    • هفتم: حکم آن‌که علی را بر عثمانس ترجیح می‌دهد
    • بیان آرای علما در خصوص مسأله ترجیح دادن علی بر عثمان
   • گفتار دوم: روش حکومت داری عثمان بن عفّان
   • گفتار سوم: مهمترین صفات ذی‌النورین
    • نخست: نامه‌های عثمان به کارگزاران، والیان، فرماندهان لشکری و عامّه مردم
    • دوم: مرجع عالی قوانین دولت
    • سوم: حق امت در بازخواست خلیفه
    • چهارم: شورا
    • پنجم: عدالت و مساوات
    • ششم: آزادی‌های مشروع
    • هفتم: محاسبه و بازخواست
    • نخست: علم به شریعت و توانایی ارشاد و تعلیم افراد امّت
    • دوم: وقار و آرامش
    • سوم: بزرگواری و جوانمردی
    • چهارم: نرم‌خویی
    • پنجم: عفو و گذشت
    • ششم: تواضع
    • هفتم: شرم و حیا و عفت و پاکی
    • هشتم: کرم و سخاوت
    • نهم: شجاعت
    • دهم: قاطعیت
    • یازدهم: صبر و تحمّل
    • دوازدهم: عدل و داد
    • سیزدهم: عبادت او
    • چهاردهم: ترس از خدا و محاسبه نفس
    • پانزدهم: زهد عثمان
    • شانزدهم: شکر و سپاس پروردگار
    • هفدهم: پرس‌وجو از احوال و اوضاع مردم
    • هیجدهم: تعیین حدود و اختیارات کارگزاران
    • نوزدهم: به کار گرفتن افراد لایق و شایسته
  • فصل سوم: سیاسته ای مالی و قضائی عثمان بن عفّان
   • گفتار اول: سیاست های مالی
    • نخست: اصول سیاست مالی عثمان
    • دوم: دیدگاه عثمان در مورد اصول و قواعد زکات
    • سوم: خمس غنایم
    • چهارم: درآمدهای حاصل از جزیه در زمان خلافت عثمان
    • پنجم: درآمدهای حاصل از خراج و عُشریّه مال التجاره در عهد عثمان
    • ششم: سیاست عثمان بن عفّان در إقطاع و تقسیم أراضی و املاک
    • هفتم: سیاست عثمان در خصوص مناطق حفاظت شده
    • هشتم: انواع هزینه‌های عمومی در عهد عثمان
    • نهم: حفظ و استمرار نظام پرداخت‌ها در عهد عثمان بن عفّان
    • دهم: تأثیرات این ثروت‌ها در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم
    • یازدهم: روابط عثمان با خویشاوندان خود و میزان پرداخت به آنان از بیت‌المال
   • گفتار دوم: سیستم قضایی عهد عثمان ومهم ترین اجتهادات ایشان
    • عبدالله بن عمر مقام قضا را نمی‌پذیرد
    • محکمه / دادگستري
    • مشهورترین قاضيان عهد عثمان
    • نخست: اجتهادات مربوط به قصاص و جنایات، حدود و تعزیرات
    • دوم: اقدامات و اجتهادات عثمان در زمینه عبادات و معاملات
  • فصل چهارم: فتوحات عهد عثمان بن عفّان
   • گفتار اول: فتوحات عثمان در فلات ایران و ماوراءالنهر
    • نخست: فتوحات کوفیان در آذربایجان در سال24 ه
    • دوم: سهیم بودن کوفیان در شکست سپاهیان روم
    • سوم: جنگ‌های سعید بن عاص در طبرستان- سال: 30 ه‍
    • چهارم: فرار یزگرد پادشاه ایران به خراسان
    • پنجم: قتل یزدگرد به سال31 ه‍
    • ششم: مسیحیان بعد از مرگ یزگرد اعلام عزا می‌کنند
    • هفتم: فتوحات عبدالله بن عامر در سال31 ه
    • هشتم: نبرد «الباب» و «بلنجر» در سال32 ه
    • نهم: اولین اختلافاتی که میان سپاهیان کوفه و شام پیش آمد
    • دهم: فتوحات ابن عامر در سال سی و دوم بعد از هجرت
    • یازدهم: جنگ میان سپاه احنف بن قیس و مردم طخارستان، جوزجان، طالقان و فاریاب
    • دوازدهم: صلح احنف بن قیس با مردم بلخ
    • سیزدهم: به شکرانه این فتوحات از همین جا احرام حج را میبندم و به مکه می‌روم
    • چهاردهم: شکست «قارن» در خراسان
    • پانزدهم: از جمله فرماندهان عثمان در فتح سرزمین‌های شرق
   • گفتار دوم: فتوحات شام
    • نخست: فتوحات حبیب بن مسلمه
    • دوم: عثمان اوّلین فردی بود که فرمان نبرد دریایی را صادر نمود
    • سوم: نبرد قبرص
    • چهارم: مردم قبرص مصالحه می‌کنند
    • پنجم: تعیین عبدالله بن قیس به عنوان فرمانده‌ي ناوگان دریایی شام
    • ششم: مردمان قبرص نقض پیمان می‌کنند
    • هفتم: اگر مردمان بر خداوند طغیان کنند عقاب و مجازات آنان نزد خداوند چه آسان است
    • هشتم: عباده بن صامت غنایم قبرص را تقسیم می‌کند
   • گفتار سوم: فتوحات جبهه مصر و آفریقا
    • نخست: سرکوب شورشیان در اسکندریّه
    • دوم: تصرف سرزمین «نوبه»
    • سوم: فتح آفریقا
    • چهارم: رشادت‌های عبدالله بن زبیر در فتح آفریقا
    • پنجم: نبرد «ذات الصواری»
    • ششم: مهم ترین درس‌ ها و عبرت‌ های فتوحات در عهد عثمان بن عفان
   • گفتار چهارم: تدوین مصحف واحد، بزرگترین افتخارات عثمان بن عفان است
    • نخست: مراحل کتابت قرآن کریم
    • دوم: مشورت با جمهور صحابه در خصوص تدوین مصحف واحد
    • سوم: تفاوت میان اقدام ابوبکر و اقدام عثمان در زمینه جمع‌آوری و کتابت قرآن کریم
    • چهارم: آیا مصحف عثمان تمام گویش‌ها و حروف هفت‌گانه قرائت قرآن را شامل می‌شد؟
    • پنجم: تعداد مصحف‌هایی که عثمان تدوین و به دیگر نقاط فرستاد
    • ششم: موضع عبدالله بن مسعود در قبال مصحف عثمان
    • هفتم: فهم و درک صحابه از آیاتی که امّت را از اختلاف منع می‌کنند
  • فصل پنجم: نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عثمان
   • گفتار نخست: سرزمین‌های تحت سلطه دولت عثمان و سیاست او در رابطه با والیان
    • نخست: مکه مکرمه
    • دوم: مدینه منوره
    • سوم: بحرین و یمامه
    • چهارم: یمن و حضرموت
    • پنجم: ولایت شام
    • ششم: ارمنستان
    • هفتم: ولایت مصر
    • هشتم: ولایت بصره
    • نهم: ولایت کوفه
   • گفتار دوم: سیاست عثمان در قبال والیان و وظایف و حقوق آنان در این دوران
    • نخست: سیاست عثمان در قبال والیان
    • دوم: روش‌های عثمان در نظارت بر اعمال والیان و کارگزاران خود
    • سوم: حقوق والیان
    • چهارم: وظایف والیان
   • گفتار سوم: واقعیّات و حقایق مربوط به والیان عثمان
    • نخست: معاویه بن ابی سفیان بن حرب
    • دوم: عبدالله بن عامر بن کریز
    • سوم: ولید بن عقبه
    • چهارم: سعید بن عاص
    • پنجم: عبدالله بن سعد ابی سرح
    • ششم: مروان بن حکم و پدر او
    • هفتم: آیا عثمان در مورد مسلمانها با خویشان خود مجامله می‌نمود؟
   • گفتار چهارم: واقعیت رابطه ابوذر و عثمان
    • نخست: خلاصه ماجرا
    • دوم: ابوذر تحت تأثیر تفکرات ابن سبأ نبود
    • سوم: پس از وفات ابوذر، عثمان خانواده او را تحت تکفل خویش قرار داد
  • فصل ششم: دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان
   • گفتار نخست: اهمیت مطالعه حوادثی که در جریان فتنه شهادت عثمان و پس از آن روی می‌دادند و بررسی احادیثی که خبر از وقوع این فتنه بزرگ داده‌اند
    • نخست: اهمیت مطالعه حوادثی که در جریان فتنه شهادت عثمان و پس از آن روی دادند
    • دوم: احادیثی که خبر از وقوع چنین فتنه‌ای داده‌اند خود دلیلی است بر حکمت رسول خدا
   • گفتار دوم: عوامل و زمینه‌های بروز فتنه شهادت عثمان
    • نخست: رفاه و آسایش
    • دوم: گروه‌های تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی و فرهنگی عهد عثمان
    • سوم: عثمان بعد از عمر به خلافت رسید
    • چهارم: خروج بزرگان صحابه از مدینه
    • پنجم: تعصبات جاهلیت
    • ششم: توقف روند فتوحات
    • هفتم: برداشت نادرست از مفهوم ورع
    • هشتم: جاه طلبی‌های افراد
    • نهم: توطئه دشمنان کینه‌توز
    • دهم: نقشه‌ها و تدابیر زیرکانه فتنه‌انگیزان علیه عثمان
    • یازدهم: به کارگیری وسايل و روش‌های مختلف برای تحریک مردم
    • دوازدهم: تاثیر سبئیت بر روند ماجرای فتنه
    • سبئیت میان حقیقت و خیال
    • نقش عبدالله بن سبأ در ماجرای فتنه
  • فصل هفتم: قتل عثمان بن عفان
   • گفتار نخست: آغاز فتنه
    • نخست: دنیاخواهان و هوا پرستان از اصلاحات سعید، احساس خطر می‌کنند
    • دوم: عبدالله بن سبأ یهودی، رئیس گروه فتنه‌ انگیزان
    • سوم: فتنه‌انگیزان، مجلس سعید بن عاص را به آشوب می‌کشند
    • چهارم: فتنه‌انگیزان به شام تبعید می‌شوند
    • پنجم: عثمان بازگشت آشوب طلبان به کوفه و تبعیدشان به جزیره
   • گفتار دوم: روش عثمان در مواجهه با فتنه و آشوب
    • نخست: عثمان به پیشنهاد صحابه هیأت‌های تحقیق و تفحص را به مناطق مختلف اعزام می‌کند
    • دوم: ارسال نامه به سرزمین‌های مختلف
    • سوم: مشورت عثمان با والیان و امرای شهرها
    • چهارم: اقامه حجت و برهان بر ضد توطئه‌گران
    • پنجم: اجابت تعدادی از درخواست‌های معترضان
    • ششم: اصولی که عثمان بر اساس آن‌ها با فتنه برخورد می‌کرد
   • گفتار سوم: شورشیان، مدینه را اشغال می‌کنند
    • نخست: حرکت فتنه‌ انگیزان از سرزمین‌ های خود
    • دوم: آغاز محاصره و موضع عثمان در مورد اقامه نماز به امامت رؤسای فتنه
    • سوم: مذاکرات عثمان با محاصره‌کنندگان
    • چهارم: عثمان صحابه را با وجود درخواست آنان از نبرد با معترضان منع می‌کند
    • پنجم: موضع امهات المؤمنین و زنان صحابه
    • ششم: در آن سال، امیر حج که بود؟ و آیا عثمان از والیان خود طلب کمک نمود؟
    • هفتم: شهادت عثمان
    • هشتم: تاریخ شهادت عثمان، سن ایشان هنگام شهادت و مراسم کفن و دفن آن حضرت
   • گفتار چهارم: مواضع صحابه در قبال شهادت عثمان
    • نخست: برائت اهل بیت رسول الله از شهادت عثمان
    • دوم: موضع عمار بن یاس
    • سوم: عمرو بن عاص نیز در قتل عثمان دخالت نداشت
    • چهارم: گفتار صحابه در محکومیت فتنه
    • پنجم: تأثیر قتل عثمان در ایجاد فتنه‌ های دیگر
    • ششم: ظلم و تجاوز به حقوق دیگران باعث هلاک در دنیا و آخرت است
    • هفتم: مرثیه‌ی اصحاب برای شهادت امیرالمؤمنین
  • چکیده کتاب
  • توضیح مناطق نامبرده در کتاب
  • فهرست منابع
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Komen anda tentang buku ini

Nama :

Sila tulis nama atau nama samaran anda. Masukkan perkataan untuk nama anda. Anda boleh menggunakan sehingga 60 huruf namanya.

Alamat e-mel :

E-mel tiba dengan format itu tidak betul.Sila masukkan e-mel anda

Buku kadar :

Taip komen anda :
 
Sila masukkan komen anda Masukkan perkataan untuk komen anda. Anda boleh menggunakan sehingga 1000 surat dalam komen.
Masukkan imej kod anti-spam dalam kotak di bawah:
security
Sila masukkan kod keselamatan yang dipaparkan di dalam kotak.Hanya nombor dan huruf tidak termasuk kod keselamatan.
Jika Kod tidak boleh dibaca, klik pada gambar atau DI SINI untuk mendapatkan Captcha baru.

Tiada komen untuk buku ini atau pentadbir masih belum disahkan.