Home احادیث نبوی چهل حدیث نبوی برای خانواده ها
499.87 KB
422.02 KB
Dewey
297/211/388
چهل حدیث نبوی برای خانواده ه... Book Name:
قریب الله مطیع Author:
تالیف Translator:
۵۲۲۶ Downloaded: ۲۱۴۵۷ Displayed:
Sunday، 07 June 2009 Date Added:
Tuesday، 12 June 2012 Last updated:
۲۵ Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks
برچسب‌های این کتاب

گزیده‌ای از کلام پرحکمتِ پیامبر بزرگ اسلام درباره شیوه تربیت فرزند و وظایف متقابل زن و مرد و فرزند است. نویسنده در این اثر، با بهره‌گیری از روایات صحیحِ برگرفته از منابع معتبر، چهل روایت از رسول گرانقدر در موضوعات مختلف انتخاب کرده است. برخی از موضوعات و عناوین آنها عبارتند از: شیوه تبریک‌گفتن به والدین، نامگذاری و عقیقه‌دادن برای نوزاد، ختنه‌کردن، برقراری عدالت میان فرزندان، امرکردنِ اطفال به نماز، میانه‌روی در محبت، نقد همسر و فرزند و آداب سلام‌دادن.

 • چهل حدیث نبوی برای خانواده ها
  • مقدمه
  • بشارت دادن و مباركباد گفتن طفل به والدينش
  • اذان در گوش راست و اقامت گفتن درگوش چپ نوزاد
  • ماليدن خرماى جويده شده بكام كودك
  • تراشيدن موى سر نوزاد
  • نامگذارى نوزاد
  • دادن عقيقۀ نوزاد
  • ختنه كردن نوزاد
  • اولين كلمۀ كه بايد به كودكان تعليم داده شود
  • مسئوليت پدران و مادران در قبال بناى اعتقادى كودكان
  • وجوب عدالت و مساوات ميان فرزندان
  • مژده براى دختر داران
  • پاداش سر پرستى يتيم
  • امر كردن اطفال به نماز
  • آويزان كردن شلاق در منزل بخاطر تربيت و انضباط خانواده
  • بايد به ادب فرزندان توجه شود
  • ميانه روى در محبت فرزندان
  • شفقت بر كودكان
  • فرزندان را از همنشينان بد دور نگهداريد
  • خانه هایتان را وقايه كنيد
  • حفاظت كودكان در شب
  • عادت دادن اطفال به روزه گرفتن
  • آموختن آداب طعام خوردن به كودكان
  • دروغ گفتن به كودكان آموختن دروغ به آنهاست
  • آداب اجازه خواستن
  • آداب سلام دادن
  • بر فرزندان تان دعاى بد نكنيد
  • يگانه يار و مددگار و مشكل گشا الله سبحانه و تعالى است
  • فرزندان بايد از حقوق همسايگان آگاه شوند
  • فضيلت نفقه و مصرف بر خانواده
  • كودكان را از خصلت هاى زشت بر حذر داريد
  • فضيلت صبر و شكيبايى در مردن فرزند
  • هر مسلمان مسؤليتى بدوش دارد
  • فرزند نيك صدقۀ جاريه است
  • پسران بايد به مرد صفتى و بردبارى عادت داده شوند
  • آگاه ساختن فرزندان از حقوق پدر و مادر
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.