Home پاسخ به شبهات و نقد کتاب‌ها عیانات - نقدی بر کتاب تیجانی آنگاه هدایت شدم
5.12 MB
1.56 MB
Dewey
297/46/354
عیانات - نقدی بر کتاب تیجانی... Book Name:
ابراهیم محمدی Author:
تالیف Translator:
۴۱۸۷ Downloaded: ۲۱۶۲۶ Displayed:
Sunday، 07 June 2009 Date Added:
Tuesday، 15 January 2013 Last updated:
۶۱۹ Pages books: ۱۷x۲۴ وزیری Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks

عیانات
(ابراهیم محمدی)
نقد و بررسی کتاب «آنگاه هدایت یافتم» اثر محمد تیجانی و پاسخ به دروغپردازی‌ها و شرکیات مطرح‌شده در کتابش است. نویسنده در این اثر انتقادی مشروح، با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن و کلام حکمت‌بار پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و گفتار صحابه و تابعین ارجمند، اعتقادات صحیح اسلامی را در موضوعات گوناگون بیان کرده و به ادعاهای باطل تیجانی پاسخ‌های کوبنده‌ای می‌دهد. وی با تکیه از دلایل محکمی از قرآن و سنت و تاریخ، شأن و ارج والای صحابه پیامبر را به اثبات می‌رساند. در ادامه، باورهای غلطی را که شیعیان درباره ولایت ائمه، زیارت، شفاعت، توسل، علم غیب و قبرپرستی دارند مطرح کرده و تباهی و نادرستی یکایک آنها را نشان می‌دهد.

 • عیانات - نقدی بر کتاب تیجانی آنگاه هدایت شدم
  • عيانات
  • تيجانى و كتابش
   • دروغها و پريشانگويى‏هاى تيجانى
   • استناد تيجانى به مآخذ و منابع اهل‏سنّت و سهل‏انگارى در روايت احاديث و تاريخ
   • جواب نامه‏ها در رابطه با «مآخذ شيعه و سنّى»
   • استناد غلط به آيات قرآن
  • اصحاب پيامبر
   • اصحاب در قرآن
   • ايمان اصحاب معيار تمام ايمانها
   • اصحاب، امّت ميانه‏رو و شاهد بر تمام امّتها
   • ايمان اصحاب و ايمان پيامبر
   • اصحاب، برترين مردم
   • وعده خلافت به مهاجرين
   • اصحاب، برادر همديگر و ياوران پيامبر
   • اصحاب، مؤمنان واقعى
   • اصحاب، همراهان پيامبر
   • ذكر اصحاب با نام پيامبر
   • بهشت بدون قيد و شرط براى مهاجرين و انصار
   • توبه پيامبر و مهاجرين و انصار
   • بخشش گناهان اصحاب
   • رضايت خدا از اصحاب
   • استوارى اصحاب بر تقوا
   • تمجيد اصحاب در تورات و انجيل
   • اصحاب، همان هدايت‏يافتگانند
   • اصحاب، همان راستگويانند
   • اصحاب، حزب اللّه هستند
   • سيماى اصحاب در قيامت
   • برترى بعضى از اصحاب نسبت به بعضى ديگر
   • اصحاب در نظر ائمه
   • جواب نامه‏ها در رابطه با «اصحاب پيامبر»
  • مناقب خلفاء
   • فضايل خلفاء در قرآن
   • فضايل و مناقب خلفاء از زبان ائمه
   • نظرات على درباره خلفاء
   • نظرات فرزندان على درباره خلفاء
   • همكارى خلفاء در ازدواج على با فاطمه
   • بيعت على با خلفاء
   • همكارى و همراهى على و فرزندانش با خلفاء
   • اقتداى على به خلفاء در نمازهايش
   • مصاهرات و پيوندهاى خويشاوندى بين خلفاء و ائمه
   • نامگذارى فرزندان على با نامهاى خلفاء
   • اشاره تيجانى به چند روايت و داستان دروغين و مغالطه‏آميز
   • جريان صلح حديبيه و اعتراض عمر
   • جريان سپاه اسامه و تخلّف أبوبكر و عمر از شركت در آن
   • قصّه قلم و دوات (حادثه روز پنجشنبه)
   • داستان خشم فاطمه از أبوبكر و عمر
   • روايت آتش‏زدن خانه فاطمه و سيلى‏خوردنش از عمر و اجبار على براى بيعت با أبوبكر
   • قضيّه فدك
   • داستان تغيير دادن احكام خدا توسّط خلفاء
   • متعه يا نكاح موقّت
   • جمع دو نماز
   • وضو
   • جواب نامه‏ها در رابطه با «مناقب خلفاء»
  • امامت و خلافت
   • آيات و احاديثى كه تيجانى در اثبات جانشينى على آورده است
   • آيه 55 سوره مائده «إنما وليكم اللّه و...»
   • آيه 124 سوره بقره «و إذ ابتلى إبراهيم...»
   • آيه 67 سوره مائده «يا أيها الرسول بلغ...»
   • آيه 3 سوره مائده «اليوم أكملت لكم...»
   • روايت غدير «من كنت مولاه فهذا...»
   • روايت منزلت «يا على أنت منى...»
   • جواب نامه‏ها در رابطه با «امامت و خلافت»
  • روايت ثقلين و اهل‏بيت پيامبر
   • نظر قرآن و سخنان على در اين مورد
   • جواب نامه‏ها در رابطه با «روايت ثقلين و اهل‏بيت پيامبر»
  • عصمت
   • نمونه‏هايى از قرآن و سنّت
   • آدم و خوردنش از درخت
   • داود و قضاوتش
   • رسول خدا و قضاوتش
   • رسول خدا و فديه‏گرفتنش از اسراى بدر
   • رسول خدا و اجازه معافيّت به منافقين در تبوك
   • رسول خدا و استغفار براى نزديكانش
   • رسول خدا و ازدواج با زينب دختر عمّه خود
   • رسول خدا و كنيزش ماريه قبطى
   • رسول خدا و عبداللّه‏بن أمّ‏مكتوم نابيناى فقير
   • رسول خدا و اشتباهش در نماز
   • رسول خدا و تلقيح درختان خرما (روايت گردافشانى)
   • رسول خدا و حادثه «رجيع» و «بئر معونه»
   • جواب نامه‏ها در رابطه با «عصمت»
  • توسّل
   • پاسخى مفصّل به تيجانى و صدر
   • جواب نامه‏ها در رابطه با «توسّل»
  • چگونگى پيدايش شيعه و ساير فرق منتسب به اسلام
   • تشيّع و سبئيه
   • سبئيه و قتل عثمان
   • سبئيه و جنگ جمل
   • سبئيه و جنگ صفين
   • مسأله حكميّت
   • دوران بنى‏اميّه
   • دوران بنى‏مروان
   • دوران بنى‏عبّاس
   • ايجاد اختلافات مذهبى و عوامل آن
   • خوارج
   • شيعه
   • اعتراف علماى شيعه درباره عبداللّه‏بن سبا
   • فِرق شيعه پس از على
   • فرق شيعه پس از حسن
   • فرق شيعه پس از حسين
   • فرق شيعه پس از زين‏العابدين
   • فرق شيعه پس از محمّدباقر
   • فرق شيعه پس از جعفر صادق
   • فرق شيعه پس از موسى‏بن جعفر
   • فرق شيعه پس از على‏بن موسى‏الرضا
   • فرق شيعه پس از محمّدبن على
   • فرق شيعه پس از على‏بن محمّد
   • فرق شيعه پس از حسن‏بن على
   • شكايات ائمه از شيعيان خود
   • مرجئه
   • معتزله
   • اهل‏سنّت و جماعت
   • سخن آخر در جواب نامه
  • مصادر و مآخذ
   • مصادر و مآخذ شيعه
   • مصادر و مآخذ اهل‏سنّت
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.