صفحه نخست اسلام و فلسفه متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان
1.75 MB
709.44 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/481/1374
متفکرین اسلامی در برابر منطق... نام كتاب:
مصطفی حسینی طباطبایی نويسنده:
تالیف مترجم:
۴۹۷۳ تعداد دریافت: ۱۶۲۳۷ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۲۳ بهمن (دلو) ۱۳۹۰ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۲۹ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۵۰ تعداد صفحات: ۱۷x۲۴ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
کلیدواژه‌های این کتاب

بررسی رویکرد فلاسفه اسلامی به منطق ارسطویی و مقایسه آن با رویکرد غربیان است. مؤلف فاضل این اثر با نقل دیدگاه‌های فلاسفه و منطقیون مسلمان در سده‌های نخستین، علاوه بر تحلیل علمی، شیوه منصفانه آنان در مواجهه با نظرات غربی را برجسته می‌سازد و آن را با نحوه نگرش فلاسفه غرب در قبال منطق یونان مقایسه می‌کند. وی در فصل نخست چگونگی ورود منطق یونان به جهان اسلام را شرح داده و واکنش مسلمانان را بیان می‌کند. در فصل بعد، از کارهای طرفداران منطق سخن گفته است و شمه‌ای تفاسیر منطقی و شروح آن و تطبیق منطق با موازین اسلامی را مورد بحث قرار داده است. در فصل‌های بعد مخالفان و منتقدان منطق یونان مورد توجه هستند. نویسنده در خلال این فصول، اصالت اندیشه اسلامی را نمایان می‌سازد و شبهه تقلید محض را از ساحت متفکران مسلمان می‌زداید و علاوه بر بیان شرح‌حال مختصر آنان، نوآوری‌ها و ابتکاراتشان را در عرصه این دانش شرح می‌دهد.

 • متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان
  • مقدمه
  • فصل اول: ورود منطق به جهان اسلامی
   • ارسطو پدر منطق
   • مترجمان منطق در محیط اسلامی
   • مخالفین و موافقین منطق ارسطو
  • فصل دوم: توسعه و تکمیل منطق در جهان اسلامی
   • تفسیر و تطبیق منطق
   • ورود منطق در علوم اسلامی
   • تکمیل و تهذیب منطق
   • فارابی و نوآوری‌های منطقی
   • ابتکار ابن سینا در منطق
   • سهروردی و اصلاح منطق
   • رازی، نقاد منطق و فلسفۀ یونانی
  • فصل سوم: نقد نوبختی از شکل قیاس
   • نوبختی، متکلم برجستۀ شیعه
   • آثار نوبختی در رد منطق
   • بررسی گفتار نوبختی
  • فصل چهارم: مناظره‌ای کهن در نقد منطق
   • سیرافی و متّی!
   • آغاز مناظره
   • منطق، داور نهائی و مطلق نیست!
   • پیوند منطق و زبان!
   • آیا به ترجمه‌های منطق می‌توان اعتماد کرد؟
   • در بارۀ یونانیان مبالغه نباید کرد
   • منطق و اختلاف بشر
   • تفاوت میان منطق و نحو
   • نیاز به لغت عربی
   • اهل تحقیق پیش از ارسطو چه می‌کردند؟
   • پرسش‌های ابوسعید از متی!
   • ابوسعید در برابر سخن متی!
   • نقائص منطق!
   • منطق اختلافات را حل نمی‌کند
  • فصل پنجم: تحقیق در اعتراضات سیرافی بر منطق
   • لزوم بررسی نقد سیرافی
   • تحقیق در اعتراضات سیرافی بر منطق
   • طرفداران منطق می‌گویند
   • اما مخالفان منطق گویند
   • آیا منطق اختلافات علمی را حل می‌کند؟
   • غلو و تقصیر در شخصیت علمی ارسطو!
   • مناسبات نحو و منطق
   • نقد حدود منطقی!
   • ترجمه‌های منطقی تا چه اندازه قابل اعتمادند؟
   • دلیل خطاهای غیر منطقی از اهل منطق!
  • فصل ششم: نزاع منطقی میان صوفی و حکیم
   • مذاکرۀ ابن سینا و ابوسعید ابی الخیر
   • عقل و ذون!
   • صورت مذاکره
   • تحقیقی در ارزش نقد صوفی
  • فصل هفتم: منطق شکن!
   • دانشمند گمنام!
   • أبوالنجا و حدود منطقی
   • قیاس از دیدگاه ابوالنجا
   • بررسی نظر ابوالنجا و نقد قیاس
  • فصل هشتم: ابن تیمیه، نقاد بزرگ منطق
   • شخصیت علمی ابن تیمیه
   • چکیده‌ای از سخنان ابن تیمیه در ردّ منطق
   • ابن تیمیه و حدود منطقی
   • تحقیق در رأی ابن تیمیه
   • فایدۀ حد از دیدگاه ابن تیمیه
   • وجود و ماهیت
   • ذاتی و عرضی
   • تأیید نظر و تعقیب رأی ابن تیمیه
   • دور منطقی در گفتار اهل منطق!!
   • آیا «کلی» در خارج وجود دارد؟
   • آراء اهل منطق در بارۀ «کلی منطقی»
   • نقد کیفیت حصول قضایای کلی
   • قیاس منطقی از دیدگاه ابن تیمیه
   • داوری ما نسبت به نقدِ ابن تیمیه از قیاس
   • دفاع ابن تیمیه از تمثیل
  • فصل نهم: ابن خلدون و نقد منطق
   • دیدگاه‌های منطقی در مقدمۀ ابن خلدون
   • عیب فرورفتن در مباحث منطق!
   • ایراد ابن خلدون بر کاربُردِ منطق
   • نظری در گفتار ابن خلدون
  • فصل دهم: مقایسۀ آراءِ نقادان غربی و اسلامی
   • پیشروان علوم جدید!
   • روجر بیکن و اقتباس از مسلمانان!
   • فرانسیس بیکن و نقادانِ اسلامیِ منطق
   • دکارت و نقد قیا
   • جان لاک و ابن تیمیه!
   • برکلی و غزالی
   • هیوم در برابر غزالی
   • هگل و تضاد دیالک تیکی!
   • جان استوارت میل و نقادان ما
  • کتابنامه
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است