2.91 MB
1.05 MB
Dewey
297/46/1342
ویژگی های کلی اسلام کتاب کا نام:
یوسف قرضاوی مصنف:
جلیل بهرامی نیا مترجم:
۴۵۳۶ ڈاؤن لوڈز: ۱۹۱۰۶ مشاہدات:
Wednesday، 01 February 2012 تاریخ شمولیت:
Monday، 18 February 2013 آخرى اپ ڈيٹ:
۴۲۷ صفحات: دستياب نهيں هے كتاب كا سائز:
Persian اصل زبان:
Source:
سوشل نیٹ ورکس کو ارسال کریں
برچسب‌های این کتاب
keywords of this book

اصول عقاید و پیام کلی مکتب حیات‌بخش اسلام را به تفصیل بیان می‌کند و از این دین پاک در برابر تهمت‌ها و شبهه‌های دشمنان دفاع می‌نماید. نویسنده در کتاب حاضر نشان می‌دهد که بارزترین ویژگی اسلام عزیز، ایجاد هماهنگی بین سنت و نوگرایی است و همین امر، باعث شده است تا پاسخگوی نیاز بشر در تمام اعصار باشد. وی از میان ویژگی‌های بی‌شمارِ اسلام، هفت مورد شاخص آن را برگزیده و آنها را به صورت مشروح توضیح می‌دهد. در بخش اول توضیح می‌دهد که چگونه اسلام موفق به برقراری رابطه‌ نیکو بین بنده و معبود شده است، آنگاه به توصیف انسانی ‌بودن جنبه‌های آن و رعایت محدودیت‌های بشری پرداخته است. در فصل سوم شمول زمانی و مکانی آن را نشان می‌دهد و آنگاه به میانه‌روی و توازن در احکام اسلام اشاره می‌کند. واقع‌گرایی و هماهنگی بین سنت و مدرنیته و وضوح احکام، دیگر ویژگی‌هایی است که در ادامه به آن پرداخته است.

 • ویژگی های کلی اسلام
  • مقدمة مترجم
  • مقدمة نویسنده
  • بخش اول: ربانی‌بودن
   • 1) ربانی‌بودن هدف و مقصد
    • از نتایج این ربانی‌بودن در روان فرد و در زندگی
    • گوناگونی آرمان‌ها و هدف‌ها نزد اشخاص
    • روش‌های اسلام برای ایجاد و پرورش ربانیت در شخصیت و زندگی مسلمان
    • از راه‌رسانه‌های ملی و تریبون‌های عمومی روشنگری و پرورشی
   • 2) ربانی‌بودن منبع و برنامه
    • جایگاه پیامبر در این برنامة ربانی
    • مزیت اسلام میان مکاتب زنده و کنونی جهان
    • اسلام برنامه‌ای است کاملاً ربانی
    • عقیده‌ای ربانی
    • عبادت‌هایی ربانی
    • آدابی ربانی
    • از ثمرات ربانی‌بودن منبع
  • بخش دوم: انسانی‌بودن
   • میان انسانیت و ربانیت
   • انسان همتایی برای خداوند نیست
   • میان ربانی‌بودن و انسانی‌بودن ناسازگاری و منافاتی وجود ندارد
   • مثبت‌نمودن نقش انسان در برابر تقدیر الهی
   • میان اندیشه ی بشری و وحی الهی
   • قرآن... کتاب انسان می‌باشد
   • روشنگری‌ها و راهگشایی‌های آیات نخستینِ وحی
   • محمد صلی الله علیه وسلم ... پیامبر انسان می‌باشد
   • سمت و سوی انسانی در پیام‌های پیام‌آوران خدا
   • سمت و سوی انسانی در اندیشة اسلام
   • انسانیت انسان
   • نشانه‌های بزرگداشت انسان از سوی خداوند
    • (الف) جانشین‌ساختن وی در زمین
    • (ب) آفریدن وی در آراسته‌ترین و زیباترین قیافه و هیات
    • (ج) برتری‌بخشیدن به انسان با عنصر وحی
    • (د) مسخرساختن هستی برای انسان
   • امتیاز «انسانگرایی» در اسلام
   • میان انسان در اندیشه ی مسیحی و انسان در اندیشه ی اسلامی
    • لغو واسطه‌گری کاهنانه میان خداوند و انسان
    • به رسمیت‌شناخت تمامی جوانب وجود انسانی
    • نجات انسان از اعتقاد به وراثت در مورد گناه نخست
   • مقررساختن حقوق انسان
   • حق زنده‌ماندن
   • حق محترم‌بودن و آبرومندی
   • حق برخورداری کامل
   • از نتایج انسانگرایی در اسلام
   • اصل برادری انسانی واصل برابری انسانی
   • مرام عبادی اسلام مفهوم برابری را نهادینه می‌سازند
   • برابری در پیشگاه قانون اسلام
   • چگونگی مساوات در ملل پیشرفته همزمان با ظهور اسلام
  • بخش سوم: جامع‌بودن و فراگیری
   • فرازمانی‌بودن برنامه ی اسلام
   • جهانشمول و فرامکانی‌بودن برنامه ی اسلام
   • انسان شمولی برنام ی اسلام
   • برنامه ی انسان در تمامی مراحل زندگی
   • برنامه ی انسان در تمامی زمینه‌های زندگی
   • فراگیربودن آموزه‌های اسلامی
   • جامعیت عقیده ی اسلامی
   • فراگیربودن عبادت در اسلام
   • فراگیر‌بودن اخلاق در اسلام
   • فراگیربودن قانون در اسلام
   • شمول در پایبندی به کلّ دین اسلام
  • بخش چهارم: میانه‌روی
   • ناتوانی انسان از ارائة یک نظام متوازن و میانه‌رو
   • پدیدة توازن در هستی پهناور
   • مزایا و فواید میانه‌روی
   • میانه‌روی برای پیامِ پایا ضروری‌تر است
   • میانه‌روی یعنی عدالت
   • میانه‌روی یعنی مستقیم‌بودن
   • میانه‌روی دلیل ممتازبودن
   • میانه‌بودن یعنی مصونیت
   • میانه‌روی، محور وحدت و یکپارچگی
   • مظاهر میانه‌روی در اسلام
   • میانه‌روی اسلام در اعتقاد
   • میانه‌روی اسلام در عبادات و شعایر
   • میانه‌روی اسلام در اخلاق
   • توازن میان روحگرایی و مادیگری
   • میانه‌روی اسلام در زمینه ی قانونگذاری
   • هماهنگی میان فردگرایی و جامعه‌گرایی
  • بخش پنجم: واقع‌نگری
   • رویکرد اندیشه‌ها و فلسفه‌های زمینی
   • رویکرد ادیان وضعی و مقطعی
   • برتری اسلام
   • واقعگرایی عقیده ی اسلامی
   • واقعگرایی عبادات اسلامی
   • واقع‌بینانه‌بودن اخلاق اسلامی
   • واقعگرایی تربیت اسلامی
   • واقعگرایی شریعت اسلامی
    • در زمینة تعیین حلال و حرام
    • در قوانین ازدواج و خانواده
    • چندهمسری
    • طلاق
   • واقعگرایی شریعت
    • در قوانین اجتماعی، مجازشمردن مالکیت فردی
    • مشروعیت حدود و قصاص و تعزیر
    • ازدلایل واقعگرایی در تشریع
  • بخش ششم: شفاف و واضح‌بودن
   • نخست: روشن و شفاف‌بودن اصول و مبانی اسلام
    • شفاف‌بودن اصول اعتقادی
    • شفاف‌بودن مراسم تعبدی
    • وضوح آداب یا روش‌های رفتاری
    • شفافیت قوانین اسلامی
   • دوم: مشخص‌بودن منابع دینی
   • سوم: شفافیت در اهداف و آرمان‌ها
    • پرورش فرد صالح
    • پرورش خانوادة صالح
    • پایه‌های خانوادة صالح
    • پرورش جامعة صالح
   • چهارم: واضح‌بودن شیوه‌ها و راهکارها
    • یک اعتراض غیر قابل پذیرش
    • ایدئولوژی‌های نوین و پیچیدگی آن‌ها
  • بخش هفتم: ایجاد هماهنگی میان تجدد و سنتگرایی
   • سنتگرایی و تجدد در زندگی و در هستی
   • دلایل سنتگرایی و تجدد در منابع و احکام اسلام
   • سنتگرایی و تجدد در روش قرآن
   • سنتگرایی و تجدد در روش پیامبر صلی الله علیه وسلم
   • سنتگرایی و تجدد در اندیشه ی صحابه و خلفای راشدین
   • فقه اسلامی میان سنتگرایی و تجدیدپذیری
   • منطقة الفراغ یا منطقه ازاد تشریعی
   • منطقه ی نصوص غیر قطعی یا گنجایش‌دار
   • تغییرپذیری فتوا با تغییر زمان، مکان، شرایط و عادات
   • موضعگیری جامعه ی اسلامی در باره ی دیگر جامعه‌ها
   • مسلمانان در دوران‌های طلایی
   • طبیعت واضح و شفاف جامعه ی اسلامی
   • دو تهدید علیه جامع اسلامی
اس كتاب كے بارے ميں كوئى نوٹ نهيں هے
 • يه كتاب فى الوقت ديگر زبانوں ميں دستياب نهيں هے.
اس کتاب کے بارے میں آپکى رائے

آپ کا نام :

براہ مہربانی اپنا نام یا لقب لکھيں اپنے نام کے لئے ایک لفظ درج کریں اپنا نام کے لئے 60 حروف تک استعمال کر سکتے ہیں

ای میل ایڈریس :

ای میل درست نہیں ہےاپنا ای میل درج کریں

شرح کتاب :

اپنى رائے يهاں پر ٹائپ كيجئے :
 
اپنے تاثرات درج کریں آپ کے تبصرے کے لئے ایک لفظ درج کریں آپ اپنے تبصرہ میں 1000 حروف تک استعمال کر سکتے ہیں .
باکس میں اینٹی سپیم کوڈ درج کریں:
security
سیکورٹی باکس میں ظاہر کوڈ درج کریں.سیکورٹی کوڈميں صرف ہندسےشامل ہيں اور حروف شامل نہیں ہے
ناقابل خواندگی حالت میں تصویر پر یا یہاں کلک کریں

اس کتاب کے لئے کوئی تبصرہ نہیں، یا منتظم نے ابھی تک كوئى تبصره تصدیق نہیں كيا