2.91 MB
1.05 MB
ديوي
297/46/1342
ویژگی های کلی اسلام اسم الكتاب:
یوسف قرضاوی المؤلف:
جلیل بهرامی نیا المترجم:
۴۵۴۵ مرات التنزيل: ۱۹۱۵۱ مرات العرض:
الأربعاء، ۰۹ ربيع الأول ۱۴۳۳ تاريخ الإضافة:
الاثنين، ۰۸ ربيع الآخر ۱۴۳۴ آخر تحديث في:
۴۲۷ عدد الصفحات: لا يوجد مقاس الكتاب:
Persian لغة الكتاب:
Source:
أرسل إلى المواقع الاجتماعية
برچسب‌های این کتاب
الكلمات المفتاحية لهذا الكتاب

اصول عقاید و پیام کلی مکتب حیات‌بخش اسلام را به تفصیل بیان می‌کند و از این دین پاک در برابر تهمت‌ها و شبهه‌های دشمنان دفاع می‌نماید. نویسنده در کتاب حاضر نشان می‌دهد که بارزترین ویژگی اسلام عزیز، ایجاد هماهنگی بین سنت و نوگرایی است و همین امر، باعث شده است تا پاسخگوی نیاز بشر در تمام اعصار باشد. وی از میان ویژگی‌های بی‌شمارِ اسلام، هفت مورد شاخص آن را برگزیده و آنها را به صورت مشروح توضیح می‌دهد. در بخش اول توضیح می‌دهد که چگونه اسلام موفق به برقراری رابطه‌ نیکو بین بنده و معبود شده است، آنگاه به توصیف انسانی ‌بودن جنبه‌های آن و رعایت محدودیت‌های بشری پرداخته است. در فصل سوم شمول زمانی و مکانی آن را نشان می‌دهد و آنگاه به میانه‌روی و توازن در احکام اسلام اشاره می‌کند. واقع‌گرایی و هماهنگی بین سنت و مدرنیته و وضوح احکام، دیگر ویژگی‌هایی است که در ادامه به آن پرداخته است.

 • ویژگی های کلی اسلام
  • مقدمة مترجم
  • مقدمة نویسنده
  • بخش اول: ربانی‌بودن
   • 1) ربانی‌بودن هدف و مقصد
    • از نتایج این ربانی‌بودن در روان فرد و در زندگی
    • گوناگونی آرمان‌ها و هدف‌ها نزد اشخاص
    • روش‌های اسلام برای ایجاد و پرورش ربانیت در شخصیت و زندگی مسلمان
    • از راه‌رسانه‌های ملی و تریبون‌های عمومی روشنگری و پرورشی
   • 2) ربانی‌بودن منبع و برنامه
    • جایگاه پیامبر در این برنامة ربانی
    • مزیت اسلام میان مکاتب زنده و کنونی جهان
    • اسلام برنامه‌ای است کاملاً ربانی
    • عقیده‌ای ربانی
    • عبادت‌هایی ربانی
    • آدابی ربانی
    • از ثمرات ربانی‌بودن منبع
  • بخش دوم: انسانی‌بودن
   • میان انسانیت و ربانیت
   • انسان همتایی برای خداوند نیست
   • میان ربانی‌بودن و انسانی‌بودن ناسازگاری و منافاتی وجود ندارد
   • مثبت‌نمودن نقش انسان در برابر تقدیر الهی
   • میان اندیشه ی بشری و وحی الهی
   • قرآن... کتاب انسان می‌باشد
   • روشنگری‌ها و راهگشایی‌های آیات نخستینِ وحی
   • محمد صلی الله علیه وسلم ... پیامبر انسان می‌باشد
   • سمت و سوی انسانی در پیام‌های پیام‌آوران خدا
   • سمت و سوی انسانی در اندیشة اسلام
   • انسانیت انسان
   • نشانه‌های بزرگداشت انسان از سوی خداوند
    • (الف) جانشین‌ساختن وی در زمین
    • (ب) آفریدن وی در آراسته‌ترین و زیباترین قیافه و هیات
    • (ج) برتری‌بخشیدن به انسان با عنصر وحی
    • (د) مسخرساختن هستی برای انسان
   • امتیاز «انسانگرایی» در اسلام
   • میان انسان در اندیشه ی مسیحی و انسان در اندیشه ی اسلامی
    • لغو واسطه‌گری کاهنانه میان خداوند و انسان
    • به رسمیت‌شناخت تمامی جوانب وجود انسانی
    • نجات انسان از اعتقاد به وراثت در مورد گناه نخست
   • مقررساختن حقوق انسان
   • حق زنده‌ماندن
   • حق محترم‌بودن و آبرومندی
   • حق برخورداری کامل
   • از نتایج انسانگرایی در اسلام
   • اصل برادری انسانی واصل برابری انسانی
   • مرام عبادی اسلام مفهوم برابری را نهادینه می‌سازند
   • برابری در پیشگاه قانون اسلام
   • چگونگی مساوات در ملل پیشرفته همزمان با ظهور اسلام
  • بخش سوم: جامع‌بودن و فراگیری
   • فرازمانی‌بودن برنامه ی اسلام
   • جهانشمول و فرامکانی‌بودن برنامه ی اسلام
   • انسان شمولی برنام ی اسلام
   • برنامه ی انسان در تمامی مراحل زندگی
   • برنامه ی انسان در تمامی زمینه‌های زندگی
   • فراگیربودن آموزه‌های اسلامی
   • جامعیت عقیده ی اسلامی
   • فراگیربودن عبادت در اسلام
   • فراگیر‌بودن اخلاق در اسلام
   • فراگیربودن قانون در اسلام
   • شمول در پایبندی به کلّ دین اسلام
  • بخش چهارم: میانه‌روی
   • ناتوانی انسان از ارائة یک نظام متوازن و میانه‌رو
   • پدیدة توازن در هستی پهناور
   • مزایا و فواید میانه‌روی
   • میانه‌روی برای پیامِ پایا ضروری‌تر است
   • میانه‌روی یعنی عدالت
   • میانه‌روی یعنی مستقیم‌بودن
   • میانه‌روی دلیل ممتازبودن
   • میانه‌بودن یعنی مصونیت
   • میانه‌روی، محور وحدت و یکپارچگی
   • مظاهر میانه‌روی در اسلام
   • میانه‌روی اسلام در اعتقاد
   • میانه‌روی اسلام در عبادات و شعایر
   • میانه‌روی اسلام در اخلاق
   • توازن میان روحگرایی و مادیگری
   • میانه‌روی اسلام در زمینه ی قانونگذاری
   • هماهنگی میان فردگرایی و جامعه‌گرایی
  • بخش پنجم: واقع‌نگری
   • رویکرد اندیشه‌ها و فلسفه‌های زمینی
   • رویکرد ادیان وضعی و مقطعی
   • برتری اسلام
   • واقعگرایی عقیده ی اسلامی
   • واقعگرایی عبادات اسلامی
   • واقع‌بینانه‌بودن اخلاق اسلامی
   • واقعگرایی تربیت اسلامی
   • واقعگرایی شریعت اسلامی
    • در زمینة تعیین حلال و حرام
    • در قوانین ازدواج و خانواده
    • چندهمسری
    • طلاق
   • واقعگرایی شریعت
    • در قوانین اجتماعی، مجازشمردن مالکیت فردی
    • مشروعیت حدود و قصاص و تعزیر
    • ازدلایل واقعگرایی در تشریع
  • بخش ششم: شفاف و واضح‌بودن
   • نخست: روشن و شفاف‌بودن اصول و مبانی اسلام
    • شفاف‌بودن اصول اعتقادی
    • شفاف‌بودن مراسم تعبدی
    • وضوح آداب یا روش‌های رفتاری
    • شفافیت قوانین اسلامی
   • دوم: مشخص‌بودن منابع دینی
   • سوم: شفافیت در اهداف و آرمان‌ها
    • پرورش فرد صالح
    • پرورش خانوادة صالح
    • پایه‌های خانوادة صالح
    • پرورش جامعة صالح
   • چهارم: واضح‌بودن شیوه‌ها و راهکارها
    • یک اعتراض غیر قابل پذیرش
    • ایدئولوژی‌های نوین و پیچیدگی آن‌ها
  • بخش هفتم: ایجاد هماهنگی میان تجدد و سنتگرایی
   • سنتگرایی و تجدد در زندگی و در هستی
   • دلایل سنتگرایی و تجدد در منابع و احکام اسلام
   • سنتگرایی و تجدد در روش قرآن
   • سنتگرایی و تجدد در روش پیامبر صلی الله علیه وسلم
   • سنتگرایی و تجدد در اندیشه ی صحابه و خلفای راشدین
   • فقه اسلامی میان سنتگرایی و تجدیدپذیری
   • منطقة الفراغ یا منطقه ازاد تشریعی
   • منطقه ی نصوص غیر قطعی یا گنجایش‌دار
   • تغییرپذیری فتوا با تغییر زمان، مکان، شرایط و عادات
   • موضعگیری جامعه ی اسلامی در باره ی دیگر جامعه‌ها
   • مسلمانان در دوران‌های طلایی
   • طبیعت واضح و شفاف جامعه ی اسلامی
   • دو تهدید علیه جامع اسلامی
لا توجد ملاحظة لهذا الكتاب
 • لايوجد هذا الكتاب بلغات أخرى حاليا.
تعليقاتك حول هذا الكتاب

الاسم :

من فضلك، أكتب اسمك. الاسم لايكون أقل من كلمة واحدة. يمكنك استعمال 60 حرفاً كأقصى حد للاسم

بريدك الإلكتروني :

البريد الإلكتروني غير صحيحيرجى إدخال البريد الإلكتروني

تقييم الكتاب :

أكتب تعليقك هنا :
 
يرجى كتابة التعليق التعليق لايكون أقل من كلمة واحدة. لايمكنك كتابة التعليق بأكثر من 1000 حرف
يرجى إدخال الكود الأمني:
security
أدخل الرموز المكتوبة أعلاهيسمح بكتابة الأعداد فقط في خانة الكود الأمني
يمكنك تغيير الصورة بالضغط على الصورة أم هنا.





لايوجد تعليق، أو لم يسمح بنشره من قبل مدير الموقع