Саҳифаи асосӣ - хона علوم قرآنی و تحقیقات و مطالب قرآنی الإتقان فی علوم القرآن - فارسی- جلد دوم
4.89 MB
1.76 MB
Dewey
297/15/1218
الإتقان فی علوم القرآن - فار... Номи китоб:
جلال الدین سیوطی شافعی Нависанда:
سیدمهدی حائری قزوینی Мутарҷим:
۷۲۱۹ Теъдоди дарёфт: ۲۴۹۵۱ Теъдоди намоиш:
Friday، 25 February 2011 Санаи иловашуда:
Sunday، 08 June 2014 Last updated:
۱۶۳۶ Pages books: Not available Book size:
Persian Original:
Source:
Ирсол ба шабакаҳои иҷтимоъӣ
Other volumes of this book
برچسب‌های این کتاب

اثر جامع و عالمانه‌ای است در معرفی علوم قرآنی و جنبه‌های گوناگون مطالعه و پژوهش درباره قرآن مجید. این کتاب، از جامع‌ترین و کامل‌ترین کتب در زمینه علوم قرآن و تحقیقات وابسته به آن است. سیوطی در مقدمه تفسیر خود بر قرآن کریم با نام «مجمع البحرین و مطلع البدرین» به بحث درباره بسیاری از مباحث علوم قرآن پرداخت و چون اهمیت و گسترش این مقدمه، از اصل کتاب بیشتر می‌شد، بر آن شد تا با بهره‌گیری از مباحث «البرهان» زرکشی، کتاب جداگانه‌ای بنویسد. این اثر که به نوعی، دائره المعارف قرآن و قرآن پژوهشی است، در دو جلد تدوین شده است. برخی از مباحث جلد نخست عبارتند از: شناخت آیات مکی و مدنی، آیات شبانه و روزانه، آیات تابستان و زمستانی، شأن نزول، آیاتی که مکرر نازل شدند، نحوه نزول قرآن، شناخت نام‌های قرآن و سوره‌ها، شیوه تدوین قرآن، شماره سوره‌ها و آیات و کلمات و حروف قرآن، معرفی حُفّاظ و راویان قرآن، درس‌هایی در تجوید، فواید فراگرفتن قرآن، 34 مسئله در آداب تلاوت قرآن، غریب القرآن، لهجه‌های غیر حجاز در قرآن، ادوات مورد نیاز مفسّر، اِعراب قرآن و قواعد مهم و کاربردی در تفسیر.

در جلد دومِ این دائرة المعارف قرآنی (الاتقان)، مباحثی در شناخت قرآن و ویژگی‌های آن مطرح شده است. برخی از آنها بدین شرح است: شناخت محکم و متشابه مقدم و مؤخر در قرآن، عام و خاصّ، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، مشکل قرآن و موهم اختلاف و تناقض در آن، مطلق و مقیّد قرآن، مفهوم و منطوق، وجوه مخاطبات قرآن، حقیقت و مجاز، تشبیه و استعاره، کنایات و تعریض، حصر و اختصاصات، ایجاز و اطناب در قرآن و قواعد و گونه‌های آن، خبر و انشاء، بدایع قرآن، استدراک و استنثاء، سرآغاز و خواتم سوره‌ها، مناسبت آیات و سوره‌ها، اعجاز قرآن، امثال و سوگند در قرآن، آنچه از اسم‌ها و کنیه‌ها و القاب در قرآن آمده، مفردات، رسم الخط و آداب نگارش کلام الله مجید، شناخت تفسیر و تأویل قرآن، شروط مفسر و آداب تفسیر و طبقات مفسرین.

 • الإتقان فی علوم القرآن - فارسی- جلد دوم
  • فهرست مطالب
  • سخن مترجم
  • پیشگفتار
   • 1- جلال‌الدین سیوطی
   • 2- کتاب الإتقان فی علوم القرآن
   • 3- تحقیق کتاب
  • مقدمه ی کتاب
  • نوع اول: شناخت آیات مکی و مدنی
   • سوره‌هایی که مورد اختلاف است
   • آیاتی که از سوره‌های مکی و مدنی استثنا شده است
   • چند قاعده درباره ی مکی و مدنی
   • فائـده
   • تذکر
  • نوع دوم: در شناخت آیات سفری و حضری
  • نوع سوم: شناخت آیاتی که در شب یا روز نازل شده
   • شاخه‌ای از همین بحث
   • تذکّر
  • نوع چهارم: آیات تابستانی و زمستانی
  • نوع پنجم: آیات فراشی و نومی
  • نوع ششم: آیات زمینی و آسمانی
  • نوع هفتم: نخستین قسمتی که از قرآن نازل شد
   • شاخه‌ای از بحث
   • شاخه‌ای از بحث گذشته
  • نوع هشتم: شناخت آخرین آیه
   • توجه
  • نوع نهم: شناخت سبب نزول
   • توجه
   • تذکر
  • نوع دهم: آنچه از قرآن بر زبان بعضی از اصحاب نازل شد
   • دنباله‌ای از بحث گذشته
  • نوع یازدهم: آیاتی که مکرر نازل شده است
   • تذکر
   • توجه
  • نوع دوازدهم: آیاتی که حکم آنها پس از نزول یا نزولشان بعد از حکم بوده است
  • نوع سیزدهم: سوره‌هایی که پراکنده و سوره‌هایی که جمعاً نازل شد
  • نوع چهاردهم: آیاتی که با مشایعت فرشتگان و آیاتی که به طور انفراد نازل شد
   • توجه
   • فایده
  • نوع پانزدهم: آنچه بر بعضی از پیامبران پیشین نازل شده و آنچه بر هیچ‌یک از پیامبران پیشین نازل نشده
   • فائده
  • نوع شانزدهم: قرآن چگونه نازل شد؟
   • مسأله ی اول:
   • در چگونگی نزول قرآن از لوح محفوظ به سه قول اختلاف شده است
   • چند تذکر
   • دنباله‌ای از بحث گذشته
   • شاخه‌ای از بحث گذشته
   • مسأله ی دوم: چگونگی وحی و نزول قرآن
   • فصلی در چگونگی وحی
   • فائده
   • فائده ی دوم
   • فائده ی سوم
   • فائده ی چهارم
   • مسأله ی سوم: حروف هفتگانه‌ای که قرآن بر آنها نازل شد
   • اختلاف اقوال در نزول قرآن بر حروف هفتگانه
   • توجه: آیا مصحف‌های عثمانی تمام حروف سبعه را متضمن است یا نه
  • نوع هفدهم: در شناخت نام‌های قرآن و نام‌های سوره‌ها
   • فایده
   • فایده ای دیگر
   • فصلی در نام سوره‌ها
   • فصلی در اسامی سوره‌ها
   • توجه
  • نکته
   • خاتمه
  • نوع هیجدهم: در جمع و ترتیب قرآن است
   • سخن درباره ی اینکه قرآن سه مرتبه جمع شد
   • فایده
   • فصلی در بیان توقیفی بودن آیات
   • فصلی در اینکه ترتیب سوره‌ها توقیفی است یا به اجتهاد اصحاب؟
   • خاتمه
   • فایده
   • توجه
   • فائده‌ای در [ترتیب مصحف‌های اُبی و ابن مسعود]
  • نوع نوزدهم: در شماره ی سوره‌ها، آیات، کلمات و حروف قرآن
   • توجه
   • فایده
   • فصلی در شمارش آیات قرآن
   • چند ضابطه
   • دنباله‌ای از بحث
   • فایده 1
   • فائده 2
   • فصل
   • فصلی دیگر
   • فایده
  • نوع بیستم: در شناختن حفاظ و راویان قرآن
   • توجه
   • فایده
   • فصلی: درباره‌ی کسانی که به آموزش قرآن مشهورند
  • نوع بیست و یکم: شناخت اسانید عالی و نازل آن
  • نوع بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم و بیست و هفتم: در شناخت متواتر و مشهور و آحاد و شاذ و موضوع و مدرج
   • چند تذکر
   • خاتمه ی بحث
  • نوع بیست و هشتم: در شناخت وقف و ابتدا
   • (فصلی در انواع وقف)
   • چند نکته
   • چند قاعده
   • یک قاعده
   • چگونگی وقف بر اواخر کلمات
   • قاعده
  • نوع بیست و نهم: الفاظی که لفظاً متصل و معنی منفصل‌اند
  • نوع سی‌ام: در اماله و فتح
   • وجوه اماله
   • خاتمه
  • نوع سی و یکم: ادغام، اظهار، اخفاء و اقلاب
   • ادغام کبیر
   • دو نکته
   • ضابطه
   • ادغام صغیر
   • یک قاعده
   • فایده
   • دنباله ای از بحث
  • نوع سی و دوم: در مدّ و قصر
   • قاعده
   • قاعده ی دیگر
   • قاعده ی دیگر
  • نوع سی و سوم: در تخفیف همزه
  • نوع سی و چهارم: در چگونگی فرا گرفتن قرآن
   • فصلی در چگونگی قرائت‌ها
   • توجه
   • فصلی در تجوید قرآن
   • فائده
   • فصلی در چگونگی فرا گرفتن یک قرائت یا چند قرائت به طور مجموع
  • نوع سی و پنجم: در آداب تلاوت قرآن و برنامة تلاوت‌کنندة آن
   • فصلی در بیان اقتباس و مانند آن
   • خاتمه
  • نوع سی و ششم: غریب قرآن
   • فصلی در همین موضوع
   • فصلی: [در استدلال به شعر بر غریب قرآن]
   • [سوالهاي نافع بن ازرق]
  • نوع سی و هفتم: آنچه به غیر لهجه حجاز در قرآن واقع شده
  • نوع سی و هشتم: آنچه در آن به غیر لغت عرب واقع است
  • نوع سی و نهم: در شناخت وجوه و نظائر
   • فصلی دیگر
   • شاخه‌ای از بحث
  • نوع چهلم: در شناخت أدواتی که مفسر به آنها نیاز دارد
  • نوع چهل و یکم: در شناخت اعراب قرآن
   • چند نکته
   • دنباله‌ای از بحث
   • فائده
   • فائده
  • نوع چهل و دوم: در قواعد مهمی که مفسر به شناخت آنها نیازمند است
  • فهرست جلد دوم
  • فهرست مطالب
  • نوع چهل و سوم: در شناخت محکم و متشابه
   • و در تعیین محکم و متشابه اقوال مختلفی گفته‌اند
   • فصل
   • فصلی در آیات صفات
   • بیان آنچه درباره آیه یاد شده به شیوه اهل سنت به دست آورده‌ام
   • توجه
   • فصلی: در اینکه فواتح سور از متشابه است
   • خاتمه
  • نوع چهل و چهارم: در مقدم و مؤخر قرآن
   • توجه
  • نوع چهل و پنجم: در عام و خاص قرآن
   • فصلی در بیان أقسام عام
   • فصلی در بیان یکی از اقسام خاص
   • شاخه‌های پراکنده‌ای از بحث در رابطه با عموم و خصوص
  • نوع چهل و ششم: در مجمل و مبین قرآن
   • فصلی در اقسام مبین
   • توجه: در مورد آیاتی از قرآن اختلاف شده که آیا از قبیل مجمل است یا نه؟
   • تذکر
  • نوع چهل و هفتم: در ناسخ و منسوخ قرآن
   • فواید پراکنده
   • توجه
   • تذکر
   • توجه
  • نوع چهل و هشتم: در مشکل قرآن و موهم اختلاف و تناقض در آن
   • فصلی در أسباب اختلاف
   • توجه
   • فایده
   • فایده
   • فصلی در آنچه به اعتباری حقیقت و به اعتبار دیگری مجاز است
   • فصلی در واسطه بین حقیقت و مجاز
   • خاتمه
  • نوع چهل و نهم: در مطلق و مقیّد قرآن
   • چند تذکر
  • نوع پنجاهم: در مفهوم و منطوق قرآن
   • فصلی در بیان مفهوم
  • نوع پنجاه و یکم: در وجوه مخاطبات قرآن
   • فایده
  • نوع پنجاه و دوم: در حقیقت و مجاز قرآن
   • فصل در انواعی که مجاز بودنشان اختلافی است
  • نوع پنجاه و سوم: در تشبیه و استعاره‌های قرآن
   • أقسام تشبیه
   • قاعده
   • فایده
   • شاخه‌ای از بحث
   • خاتمه
  • نوع پنجاه و چهارم: در کنایات و تعریض
   • دنباله‌ای از بحث
   • فصلی (در فرق بین کنایه و تعریض)
  • نوع پنجاه و پنجم: در حصر و اختصاص
   • فصلی (در راههای حصر)
   • توجه
  • نوعی پنجاه و ششم: در ایجاز و اطناب
   • فصلی (در دو نوع ایجاز)
   • قاعده‌ای در حذف مفعول اختصاراً و اقتصاراً
   • شروط آن
   • فصلی در أنواع حذف
   • فصلی (در دو نوع اطناب)
  • نوع پنجاه و هفتم: در خبر و انشاء
  • نوع پنجاه و هشتم: در بدایع قرآن
  • استدراک و استثناء
  • نوع پنجاه و نهم: در فواصل آیات
   • فصلی در تناسب آیات
   • فصلی در اقسام فواصل قرآن
   • فصلی در انواع فواصل
   • تشریع و التزام
   • چند تذکر
   • قاعده
   • توجه
   • فصلی در تناسب فواتح و خواتم سور
   • فصلی در آغاز کردن به حروف مقطعه
   • در تناسب نامهای سوره‌ها
   • فواید پراکنده‌ای در مناسبات
   • چند تذکر
  • نوع شصتم: در سرآغاز سوره‌ها
  • نوع شصت و یکم: در خواتم سوره‌ها
  • نوع شصت و دوم: در مناسبت آیات و سوره‌ها
   • فصلی درباره مناسبت
  • نوع شصت و سوم: در آیات متشابه
  • نوع شصت و چهارم: در اعجاز قرآن
   • فصلی در چگونگی اعجاز قرآن
  • نوع شصت و پنجم: در علوم استنباط شده از قرآن
   • فصلی دربارة آیات احکام
  • نوع شصت و ششم: در امثال قرآن
   • فصلی در اقسام امثال قرآن
   • فایده
  • نوع شصت و هفتم: در سوگندهای قرآن
  • نوع شصت و هشتم: در جدل قرآن
   • فصلی درباره انواعی از علم جدل
  • نوع شصت و نهم: آنچه در قرآن از اسمها و کنیه‌ها و القاب آمده
  • نوع هفتادم: در مبهمات است
   • علل ابهام در قرآن
   • توجه
   • فصلی در بیان آیات مبهم
  • نوع هفتاد و یکم: دربارة نامهای کسانی که آیاتی قرآنی درباره‌شان نازل شده
  • نوع هفتاد و دوم: در فضایل قرآن
   • فصل اول: در آنچه به طور کلی در فضایل قرآن آمده
   • فصل دوم آنچه درباره سوره‌های خاصی رسیده
  • نوع هفتاد و سوم: در بیان افضل و فاضل قرآن
   • دنباله‌ای از بحث
  • نوع هفتاد و چهارم: در مفردات قرآن
  • نوع هفتاد و پنجم: در ویژگی‌های قرآن
   • توجه
   • مسأله
  • نوع هفتاد و ششم: در رسم‌الخط و آداب نوشتن
   • فصل
   • قاعده ی اول: [در حذف]
   • قاعده ی دوم: [در زیاده]
   • قاعده ی سوم [در همزه]
   • قاعده ی چهارم: [در بدل]
   • قاعده ی پنجم: [در وصل و فصل]
   • قاعده ی ششم: [آنچه دو قراءت در آن هست و مطابق یکی از آن دو نگاشته شده]
   • فصلی در آداب نوشتن قرآن
  • نوع هفتاد و هفتم: در شناخت تفسیر و تأویل قرآن و بیان فضیلت و نیاز به آن
  • نوع هفتاد و هشتم: در شناخت شروط مفسر و آداب تفسیر
   • [فصلی در امهات مآخذ تفسیر]
   • [فصلی در تفسیر صوفیان]
   • فصلی [در آنچه بر مفسر واجب است]
  • نوع هفتاد و نهم: در غرایب تفسیر
  • نوع هشتادم: در طبقات مفسرین
   • [تفسیر صحابه]
   • طبقه ی تابعین
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Назари шумо дар бораи ин китоб

Номи шумо :

Ном ва ё лақаби худро нависед. Ақалан як калима барои номи худ нависед. Шумо барои номи худ метавонед то 60 ҳарф нависед.

Нишонаи эмайл :

Эмайлро нодуруст навиштаед.Эмайли худро нависед.

Баҳо :

Назари худро нависед :
 
Назари худро нависед. Ақалан як калима барои тавзеҳи матни худ нависед. Шумо дар ҳар назари худ метавонед то 1000 ҳарф нависед.
Рамзи амниятиро дар ҷои мушаххас шуда нависед:
security
Рамзи дар чоркунҷа мушаххасшударо нависед.Танҳо ададҳоро нависед -Ҳарфҳо ба рамз дохил намешавад
Агар рамз хоно нест руи он фишор диҳед, ё ИНҶО-ро фишор диҳед то акс иваз шавад.

Назаре дар робита ба ин китоб навишта нашудааст, ё ҳануз аз зери назар нагузаштааст.