نام نويسنده: عبدالله حیدری

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/360/
:مختصرى درباره اين نويسنده

استاد عبدالله حیدری جامی یکی از علمای اهل سنت ایران، در شهر تربت جام استان خراسان ایران به دنیا آمده و فارغ التحصیل از جامعه فاروقیه کراچی و وفاق المدارس العربیه پاکستان مي باشد و از دانشگاه اسلامی مدینه منوره (دانشکده شرعیات - الهيات) فارغ تحصیل شده اند.