نام نويسنده: صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/29/
:مختصرى درباره اين نويسنده
شيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  در رياض در سال 1378هـ برابر با 1959 ديده بدنبا گشود.
در سال 1416هـ.ق در منصب نائب وزير امور اوقاف و دعوت و ارشاد تعين شد، و در سال 1420هـ. ق به سمت وزيري رسيد:
عضو مجلس اعلى للشؤون الاسلامية و مشرف بر مجمع ملك فهد چاپ قرآن كريم در مدينه منوه، رئيس اعلى اوقاف، رئيس مجلس دعوت و ارشاد، رئيس اعلى جمعيات خيريه تحفيظ قرآن كريم، رئيس ندوه عالمي جوانان مسلمن، رئيس تنفيذى وزيران اوقاف و شؤون اسلامى، عضو مجلس اعلى دعوت و اغاثه، عضو انجمن عليا در سياست تعليم و آموزش، رئيس انجمن وقف كودكان معاق، عضو فعال در جمعيت فقه سعودى.