صفحه نخست علما و اسلام شناسان شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته
1.49 MB
1.36 MB
693.02 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/921/910
شرح حال و زندگی اصحاب کتب ست... نام كتاب:
محی الدین صالحی نويسنده:
تالیف مترجم:
۳۴۵۹ تعداد دریافت: ۱۸۴۰۱ تعداد نمایش:
چهارشنبه، ۱۸ شهریور (سنبله) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۳۰ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۳۵ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

زندگینامه شش تن از محدثین بزرگ اهل سنت را بیان می‌کند. کتاب با مقدمه‌ای نسبتاً مفصل در تاریخ ظهور اسلام و عوامل رشد و اعتلای آن آغاز می‌شود. نویسنده در ادامه، شمه‌ای از احوال خلفای راشدین و دستاورهای آن بزرگواران را شرح داده و تاریخ جمع‌آوری حدیث و انگیزه‌های دخیل در آن را بیان می‌کند. سپس به تفصیل، پیشنیه خانوادگی، دوران کودکی و نوجوانی و چگونگی علم‌آموزی شش تن از بزرگترین علمای حدیث جهان اسلام، محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نیشابوری، ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی، محمد بن عیسی ترمذی، احمد بن علی بن شعیب نسائی و محمد بن یزید بن ماجه قزوینی را شرح داده و شاگردان، آثار و مکارم مناقب اخلاقی و ایمانی ایشان را ذکر می‌کند.

 • شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته
  • بخش اول: مقدمه (در فقه)
   • ابوبکر صدیق
   • عمر بن خطاب
   • عثمان بن عفان
   • علی ابن ابیطالب
   • کاتبان رسول خدا
   • فقهاء تابعین و اتباع آنها
   • از فقهاء تابعین مدینه
   • عصر نشأت مذاهب یا عصر اتباع تابعین
   • امام اعظم (ابوحنیفه)
   • امام مالک
   • امام شافعی
   • امام احمد
   • علم حدیث
   • تعریف علم حدیث
   • ضمناً این کتاب شامل است بر چهار بخش
  • بخش دوم: اصحاب صحاح سته
  • فصل اول: امام بخاری
   • نام و نسب
   • ولادت و نشأت و زادگاه بخاری
   • طلب علم و رحلات و مسافرت‌های او
   • کنیه ی او
   • لقب او
   • تاریخ تولد
   • محل تولد
   • تاریخ وفات
   • محل وفات
   • محل سکونت
   • شغل شخصی
   • نام پدر
   • شغل پدر
   • نام فرزند
   • شغل فرزند
   • درآمد
   • رابطه با حکومت وقت
   • محل تحصیل
   • استادان و شیوخ و درجات آنها
   • طبقات مشایخ او و مراتب آنها
   • نام مدارس
   • نام مساجد
   • مسافرت
   • از که اجازه گرفته
   • کجا درس می‌داده است
   • شاگردان نخبه و آخذین از او
   • آثار علمی و مؤلفات بخاری و اسباب تألیف صحیح بخاری
   • قوه ی حافظه ی بخاری و تیزفکری او
   • شمائل او
   • سعی بخاری و کوشش او در علم و عبادت
   • سیرت و زهد و فضایل و کرم او
   • آشنائی او به فن تیراندازی
   • اشعار و طرایف او
   • ثناء مردم و مشایخ و اقران بر او
   • فضایل جامع الصحیح و ثنا بر او و مقارنه ی آن با صحیح مسلم
   • فواید اعاده و تکریر احادیث در صحیح بخاری
   • عده ی احادیث بخاری
   • شروط بخاری
   • سبب تقطیع احادیث و اختصار آن‌ها و اعاده و ذکر متن آن
   • چرا بخاری احادیث معلقه را ذکر کرده است؟
   • فقه و مذهب و اجتهاد مطلق و اختیارات او
   • درجه ی فقهی او
   • مذهب او
   • اختیارات او
   • اختلاف شیخ ذهلی (شیخ نیشابور) با امام بخاری
   • فتنه ای بين بخاری و امیر بخارا خالد بن احمد ذهلی و نفرت در بین آنها
   • وفات بخاری
  • فصل دوم: امام مسلم
   • نام و نسب
   • کنیه
   • لقب
   • تاریخ تولد
   • محل تولد
   • تاریخ وفات
   • محل وفات
   • محل سکونت
   • شغل شخصی
   • نام پدر
   • شغل پدر
   • نام فرزند
   • شغل فرزند
   • درآمد
   • رابطه با حکومت
   • محل تحصیل
   • شیوخ و استادان او
   • نام مدارس
   • نام مسجد
   • مسافرت
   • اجازه از که گرفته
   • کجا درس می‌داده است
   • طلب علم و رحلات و مسافرت‌های او به اقطار زمین
   • شاگردان نخبه ی او و کسانی که از او روایت کرده‌اند
   • آثار علمی و تصنیفات او
   • اجماع علماء بر امامت او
   • مذهب او یا مذاهب ائمة ستّه
  • فصل سوم: امام ابوداوود
   • نام و نسب
   • کنیه
   • لقب و نسبت
   • تاریخ تولد
   • تاریخ وفات
   • محل وفات
   • محل سکونت
   • شغل و کسب
   • نام پدر
   • شغل پدر
   • نام فرزند
   • شغل فرزند
   • درآمد
   • رابطه با حکومت
   • محل تحصیل
   • استادان و شیوخ او
   • نام مدارس
   • نام مساجد
   • مسافرت
   • اجازه از که گرفته
   • کجا درس می‌داده است
   • شاگردان نخبه ی او و آنان که از او روایت کرده‌اند
   • آراء علماء در کتاب السنن
   • آثار علمی او
   • ابوداوود (اوو)
  • فصل چهارم: امام ترمذی
   • نام و نسب
   • کنیه
   • لقب
   • تاریخ تولد
   • محل تولد
   • تاریخ وفات
   • محل وفات
   • محل سکونت
   • شغل شخصی
   • نام پدر
   • شغل پدر
   • نام فرزند
   • شغل فرزند
   • درآمد
   • رابطه با حکومت
   • محل تحصیل
   • استادان و شیوخ او
   • نام مدارس
   • نام مساجد
   • مسافرت
   • اجازه از که گرفته
   • کجا درس می‌داده
   • شاگردان نخبه ی او و کسانی که از او روایت کرده‌اند
   • آثار علمی و تألیفات او
  • فصل پنجم: امام نسائی
   • اسم و نسب
   • کنیه
   • لقب
   • تاریخ تولد
   • محل تولد
   • تاریخ وفات
   • محل وفات
   • محل سکونت
   • شغل
   • نام پدر
   • شغل فرزند
   • نام فرزند
   • شغل فرزند
   • درآمد
   • رابطه با حکومت
   • محل تحصیل
   • استادان و شیوخ او
   • نام مدارس
   • نام مساجد
   • مسافرت
   • اجازه از که گرفته
   • کجا درس می‌داده است
   • ورع و امانت او
   • مکانت علمیه ی او
   • سُنَنُهُ الکُبری
   • شاگردان نخبه ی او
   • آثار علمی او
  • فصل ششم: امام ابن ماجه
   • نام و نسب
   • کنیه
   • لقب
   • تاریخ تولد
   • محل تولد
   • تاریخ وفات
   • محل وفات
   • محل سکونت
   • شغل
   • نام پدر
   • شغل پدر
   • نام فرزند
   • شغل فرزند
   • درآمد
   • رابطه با حکومت
   • محل تحصیل
   • استادان و شیوخ او
   • نام مدارس
   • نام مساجد
   • مسافرت
   • از که اجازه گرفته
   • کجا درس می‌داده است
   • شاگردان نخبه ی او و آنان که از او روایت کرده‌اند
   • آثال علمی او
  • بخش سوم: خاتمه
   • حافظ ابوبکر بن خزیمه
   • امام دارمی
   • دارمی احمد
   • حافظ ابوحاتم ابن حبان
   • حافظ بزاز
   • حافظ ابوعبدالله حاکم
   • طبرانی، ابوالقاسم
   • حافظ ابونعیم اصفهانی
   • امام ابوزرعه ی رازی
   • ابوحاتم رازی
   • حافظ ابوبکر بیهقی
   • امام دارقطنی
   • بغوی، ابوالقاسم
   • حافظ شهرزوری
   • حافظ ابوالقاسم ابن عساکر
   • ابن صلاح عثمان
   • امام نووی
   • الحافظ ضیاء الدین مقدسی
   • ابوالبرکات المجد ابن تیمیه
   • حافظ ابن حجر عسقلانی
   • النور الهیثمی
   • حافظ سراج بلقینی
   • الحافظ السخاوی
   • حافظ شیخ جلال الدین السیوطی
   • المحدث ضیاء الدین کمشخانوی
   • حافظ مبارکفوری
  • بخش چهارم: ملحقات
   • توضیح در باره ی مدارس در صدر اسلام
   • مسجد نخستین مراکز تعلیم در تمدن اسلامی
   • نخستین مدارس در ایران
   • نخستین وقف در اسلام
   • مکتب ابن عباس
   • مکتب عراق
   • مکتب مصر
  • بحثی از مدارس دینی کردستان
   • مدارس کردستان نمونه‌ای از مدارس تعلیم و تربیت در قرون اولیه ی اسلام
   • طبقات علمی و تحصیلی این مدارس قدیمه چهار گروه هستند
   • وظیفه ی استاد
   • وظیفه ی مستعد
   • وظیفه ی سُخته‌ها
   • وظیفه ی قتابی‌ها
   • این طبقات و کتاب‌های اصلی و درسی آنها
   • کتاب‌های اصلی و حفظی دروس محصلین بدین قرار است
   • این طبقه چگونه درس می‌خوانند
   • هدف محصلین
   • روش و طریقه تدریس استاد
   • طرز زندگی و اعاشه ی استاد
   • پایان تحصیلات علوم قدیمه (دوازده علم علوم قدیمه)
   • جشن فارغ التحصیلی
  • توضیح در باره ی مساجد
   • بحثی از مسجد جامع بخارا
   • تاریخ مساجد
   • اولین مسجد
   • تذکر
  • مأخذ و مراجعی که بیشتر مورد استفاده ی نگارنده بوده‌اند
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است