صفحه نخست فرق شیعه (اسماعیلیه، نصیریه، شیخیه، بابیت و بهائیت و...) ماجرای باب و بهاء - پژوهشی نو و مستند درباره بهایی گری
1.86 MB
864.5 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/53/816
ماجرای باب و بهاء - پژوهشی ن... نام كتاب:
مصطفی حسینی طباطبایی نويسنده:
تالیف مترجم:
۸۸۱۲ تعداد دریافت: ۲۲۵۵۳ تعداد نمایش:
پنجشنبه، ۱۸ تیر (سرطان) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۲۲ آبان (عقرب) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
موجود نیست تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی

پژوهش تاریخیِ مسند و مبسوطی است در احوال باب و بهاء و نقد آثار و عقاید بهاییت. نویسنده با استفاده از 45 عنوان از مهم‌ترین آثار بهاییت می‌کوشد تا به خاستگاه و نحو رشد و نمای آیین بهاییت در ایران اشاره نموده و چگونگی انحراف آن را از آموزه‌های اسلام بیان نماید. وی بحث را با احوال، آثار، سوابق علی محمد باب آغاز و به آموزگارانِ باب و درس‌هایی که او خوانده بود اشاره می‌کند. او پس از اشاره به دعاوی  گوناگونِ باب و انگیزه‌هایش، به کم‌سواری، بی‌بضاعتی علمی و کژگویی‌های او در آثارش پرداخته و چگونگی توبه و قتل وی را شرح می‌دهد. ذکر جمله‌های عربی آب نکشیده (!) و احکام عجیب در آیینِ باب، مطالبی جالب و خواندنی است که در ادامه می‌آید . بخش دوم کتاب، با احوال و اثار حسینعلی بهاء و مختصری از زندگی وی پیش از ادعای پیامبری  آغاز می‌گردد و سپس ادعاهای گوناگون او و دلایلی که برای نبوتش ارائه نمود نقل می‌شود. نویسنده در فصلی مبسوط کژگویی‌ها و غلط‌نویس‌ها و احکام عجیب و نامعقول بهاء را در معرض اطلاع خواننده قرار داده و عقل سلیم را به داوری در باره ادعاهای او دعوت می‌کند.

 • ماجرای باب و بهاء - پژوهشی نو و مستند درباره بهایی گری
  • مآخذ بابی و بهایی که در این کتاب بدان‌ها استناد شده است
  • سرآغاز سخن
  • در احوال و آثار باب
  • سوابق علی‌ محمد باب
   • آموزگاران علی محمد باب
   • درس‌هایی که علی محمد باب آموخت
  • دعاوی گوناگون علی محمد باب
   • از بابیگری تا الوهیت!
   • بهانه ی علی‌محمد باب
  • دلایل علی‌ محمد باب
   • دلیلی جز نثری مغلوط و ناهموار در میان نیست!
   • ناتوانی علی محمد از عربی‌نویسی
  • کژگویی های علی محمد باب
   • در مجلس حمزه میرزا
   • داوود قبل از موسی
   • غرق شدن عاد و ثمود در خلیج و نجات ابراهیم از رودخانه!
   • وعده های دروغین
   • عمر جهان و شکل زمین
   • تأویلها و تقلیدهای خنک!
   • قوانین ضد اخلاقی
   • معلومات ناقص از قرآن کریم
   • دشمنی با دانش!
   • خشونت و تصعب شدید
   • معجونی از خودستایی و دروغگویی
  • سرانجام علی محمد باب
   • علی‌محمد توبه می‌کند!
   • علی‌محمد در مجلس مناظره
   • صورت توبه‌نامه ی علی‌محمد
   • قتل باب و شبهه ی جنون وی
  • گزیدهای از سخنان علی‌ محمد باب
   • عربی های آب‌نکشیده!
   • پارسی نویسی علی محمد!
   • احکام عجیب در آیین باب!
   • سفارش در باره ی تخم مرغ!
   • پرهیزنکردن از فضولات حیوان!
   • قبله ی عبادت خودِ علی‌محمد است!
   • خرید و فروش دارو، مجاز نیست!
   • 19 روز خدمت به علی‌محمد!
   • بیش از یک کتاب نباید داشت!
   • هرروز به مؤذن 19 مثقال قند دهید!
   • در هر دقیقه پنج مثقال الماس!
   • برگ درخت بخورید!
   • پنج برابرِ با یک!
   • حرمت ملاقات با طبقات مردم
   • بیان عربی و بیان فارسی
  • در احوال و آثار بهاءِ
  • سوابق حسین علی بهاء
   • آموخته‌های حسینعلی
   • میرزا حسینعلی در بَدَشت
   • بهاء و سفیر روسیه ی تزاری
   • حسینعلی و برادرش صبح ازل
  • ادعاهای حسین علی بهاء
   • منم من یُظْهِرُهُ الله!
   • من ذات خداوندی هستم!
   • من فعّال ما یشاء هستم!
   • مقام خاتمیت مرا از ادعا باز نمی‌دارد
  • دلایل حسین علی بهاء
   • دلیل سازی در بغداد و عکا!
   • معجزهای در بین نیست!
   • یگانه حجت بهاء، آیه سازی‌های مغلوط اوست!
   • معجزه ی آسمانی یا ابتذال در نثرنویسی؟!
   • دلایل دیگر بهاءالله
  • کژگویی های حسین علی بهاء
   • حک و اصلاح وحی!
   • مس پس از هفتاد سال طلا می‌شود!
   • فیثاغورث و حضرت سلیمان
   • حسینعلی بهاء و رب أعلی!
   • بهاء و ناآگاهی از قرآن
   • تناقض گویی در نسخ کتاب بیان
   • آمرزش والدین به شرط بهایی‌شدن فرزند!
   • کتاب بهاء، خلق را از همه ی کتاب‌ها بی‌نیازی می‌کند!
   • مقام زن در کیش بهایی
   • بهاء و تأویل آیات
   • پاره ای از احکام بهاء
  • سرانجام حسین علی بهاء
   • بهاء در زندان عکا
   • مرگ بهاء و نزاع جانشینان وی
   • اصول مترقی در آیین بهاء!
  • پیام نویسنده به پیروان باب و بهاء
   • ترجمه ی پیام
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است