صفحه نخست بررسی عقاید مذهبی شیعه (زیارت قبور، شفاعت، علم غیب، امامت و مهدویت، خمس) گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمی
2.65 MB
1.08 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/45/802
گفتگوهای عقلانی با شیعیان اث... نام كتاب:
احمد الغامدی نويسنده:
تالیف مترجم:
۳۶۵۶ تعداد دریافت: ۱۶۶۴۶ تعداد نمایش:
جمعه، ۱۲ تیر (سرطان) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
سه شنبه، ۲۳ خرداد (جوزا) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۴۰۲ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
کلیدواژه‌های این کتاب

بررسی منصفانه شواهد و دلایلی است که شیعه دوازده‌امامی برای اثبات حقانیتِ خود ارائه می‌دهد. نویسنده در این اثر کوشیده تا به دور از جهت‌گیری‌هایِ مذهبی و با شیوه‌ای علمی و دقیق، روایات شیعی را زیر ذره‌بینِ نقد بگذارد و جعل و نادرستی آنها را ثابت کند. وی احوالِ اشخاصی را بررسی می‌کند که به گمانِ شیعه، یاران و اصحاب ائمه و - به اصطلاح- روایانِ مذهبشان هستند. پس از آن، وضعیت کسانی را شرح می‌دهد که از راویانِ مذکور، نقل حدیث کرده‌اند. تأثیرِ اختلاف روایاتِ منسوب به ائمه بر فتوای علمای شیعه، جایگاه علمایِ متقدم نزد علمای متأخر و وضعیت منابعِ شیعی و میزان صلاحیتِ آنها برای اثبات عقیده و شریعت از جمله دیگر مباحثِ کتاب است. با مطالعه این کتاب در‌می‌یابیم که چه اختلاف و ناهماهنگیِ آشکاری بین راویان و، در نتیجه‌، میانِ فقهای شیعه وجود دارد و این امر، چگونه باعث هرج و مرج در عقیده و فتواهای آنان می‌شود.

 • گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمی
  • مقدمه
   • حقایق دینی دو نوع هستند
  • مبحث اول: ادعای وجود امامی معصوم که در ابلاغ و حفظ دین نائب رسول خدا است
   • مطلب اول: بیان موضوع: ادعای وجود امامی معصوم که در ابلاغ و حفظ دین نائب رسول خدا است
   • مطلب دوم: نگاهی به این ادعا که امام معصومی وجود دارد که در ابلاغ و حفظ دین نائب پیامبر است
  • مبحث دوم: ادعای اینکه شیعه دین خود را از نائبان معصوم پیامبر گرفته است
   • مطلب اول: بیان موضوع ادعای اینکه شیعه دین خود را از نائبان معصوم پیامبر گرفته است
   • مطلب دوم: نگاهی به ادعای شیعه مبنی بر اینکه دین خود را از نائبان معصوم پیامبر گرفته‎اند
  • مبحث سوم: تقیه از دیدگاه شیعیان دوازده امامی و اثر آن در دین
   • مطلب اول: بیان موضوع تقیه از دیدگاه شیعیان دوازده امامی و اثر آن در دین
   • مطلب دوم: نگاهی به تقیه در نزد شیعیان دوازده امامی و تأثیر آن بر دین
  • مبحث چهارم: تناقض در فتاوای أئمه
   • مطلب اول: بیان موضوع: تناقض در فتاوای ائمه
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع تناقض فتاوای ائمه
  • مبحث پنجم: تناقض در روایات منسوب به ائمه
   • مطلب اول: بیان موضوع: تناقض در روایات منسوب به ائمه
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع تناقض در روایات منسوب به ائمه
  • مبحث ششم: تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه
   • مطلب اول: بیان موضوع: تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه
  • مبحث هفتم: تناقض علمای دوازده امامی
   • مطلب اول: بیان موضوع تناقض علمای دوازده امامی
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع تناقض علمای دوازده امامی
  • مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود
   • مطلب اول: بیان موضوع شکایت اهل بیت از شیعیان خود
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع شکایت اهل بیت از اصحاب شیعی خود
  • مبحث نهم: اهل بیت مشهورترین یاران و اصحاب خود را تکذیب و لعن و نفرین می‎فرستند
   • مطلب اول: بیان موضوع: اهل بیت مشهورترین یاران خود را تکذیب و لعن و نفرین می‎فرستند
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع تکذیب شدن و مورد لعن و نفرین قرار گرفتن اصحاب مشهور اهل بیت توسط خود اهل بیت
  • مبحث دهم: اهل بیت اصحاب خود را متهم به تحریف در روایتها و کتب می کنند
   • مطلب اول: بیان موضوع: اهل بیت، اصحاب خود را متهم به تحریف در روایت ها و کتب می‏کنند
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع، اهل بیت اصحاب خود را متهم به تحریف در روایت‎ها و کتب می‎کنند
  • مبحث یازدهم: اعتقاد شیعیان اولیه در مورد استمرار امامت آشکار
   • مطلب اول: بیان موضوع اعتقاد شیعیان اولیه در مورد استمرار امامت آشکار
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع اعتقاد شیعیان دوازده امامی در مورد استمرار امامت آشکار
  • مبحث دوازدهم: قصور کتب تراجم- شرح حال- در معرفی راویان
   • مطلب اول: بیان موضوع: قصور کتب تراجم- شرح حال- در معرفی راویان
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع قصور کتب تراجم در معرفی راویان
  • مبحث سیزدهم: مجهول بودن راویان دین شیعه
   • مطلب اول: بيان موضوع: مجهول بودن راویان دین شیعه
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع مجهول بودن راویان دین شیعه
  • مبحث چهاردهم: عمل شیعه به روایات فاقد سند
   • مطلب اول: بیان موضوع عمل شیعه به روایات فاقد سند
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع عمل شیعه به روایات فاقد سند
  • مبحث پانزدهم: ظهور روایات جدید بعد از گذشت صدها سال
   • مطلب اول: بیان موضوع: ظهور روایات جدید بعد از گذشت صدها سال
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع ظهور روایات جدید بعد از صدها سال
  • مبحث شانزدهم: منابع اثنی عشریه در معرض تحریف قرار می‎گیرد
   • مطلب اول: بیان موضوع تحریف در منابع اثنی‏ عشریه
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع تحریف منابع اثنی‏ عشریه
  • مبحث هفدهم: تأخر ظهور مصطلح الحدیث نزد شیعه
   • مطلب اول: بیان موضوع: تأخر ظهور مصطلح الحدیث نزد شیعه
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع تأخر ظهور مصطح الحدیث نزد شیعه اثنی عشری
  • مبحث هجدهم: تأثیر تطبیق منهج انتقادی بر مذهب اثنی عشریه
   • مطلب اول: بیان موضوع تأثیر تطبیق منهج انتقادی بر مذهب اثنی عشری
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع تأثیر تطبیق روش انتقادی بر مذهب اثنی عشری
  • مبحث نوزدهم: فساد عقائد مصنفان اثنی عشری و راویان دین آنها
   • مطلب اول: بیان موضوع فساد عقائد مصنفان اثنی عشری و راویان دین آنها
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع فساد عقائد مصنفان اثنی عشری و راویان دین آنها
  • مبحث بیستم: موثق نبودن منابع روائی شیعه
   • مطلب اول: بیان موضوع: موثق نبودن منابع راویان شیعه
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع موثق نبودن منابع روائی شیعه
  • مبحث بیست و یکم: عدم احاطه کامل روایات شیعه به علوم دین
   • مطلب اول: بیان موضوع: عدم احاطه کامل روایات شیعه به علوم دین
   • مطلب دوم: نگاهی به موضوع عدم احاطه روایات شیعه به علوم دین
  • سخن پایانی
  • فهرست منابع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است