صفحه نخست فقه حنفی ما لا بد منه - احکام و مسائل فقه حنفی به زبان ساده
1.36 MB
631.99 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/332/708
ما لا بد منه - احکام و مسائل... نام كتاب:
ثناء الله پانی‌ پتی نويسنده:
عبدالمجید مرادزهی‌ خاشی‌ مترجم:
۸۰۳۳ تعداد دریافت: ۳۸۱۰۰ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
پنجشنبه، ۱۸ آبان (عقرب) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۱۴۷ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
کلیدواژه‌های این کتاب

بیان احکام فقهی اسلام براساس دیدگاه‌های امام ابوحنیفه است. نویسنده کتاب، یکی از علمای برجسته هند از حدیث‌شناسان بزرگ امت اسلام به حساب می‌آید. وی کتاب را با بیان اساسی ترین عقایدِ اسلامی و اهمیت نماز آغاز کرده و در ادامه، به احکام طهارت و نماز می‌پردازد. آنگاه، مسائل مربوط به تشیع و تدفین را شرح می‌دهد و سپس به موضوع زکات، روزه، و معاملات وارد می‌شود. بحث در آدابِ زندگی و حقوقِ مردم و احکام حج، کتاب را به پایان می‌برد.

 • ما لا بد منه - احکام و مسائل فقه حنفی به زبان ساده
  • پيشگفتار چاپ‌ هفتم‌
   • آنچه‌ در اين‌ كتاب‌ بخصوص‌ در اين‌ چاپ‌ انجام‌ گرفته‌ است
  • كتاب‌ الإيمان
   • عقيده‌ي‌ يك‌ مسلمان
   • اهميت‌ نماز
  • كتاب‌ الطهاره
   • فرايض‌ وضو
   • سنتهاي‌ وضو
   • مسح‌ موزه‌ها
   • دعاي‌ بعد از وضو
   • چيزهايي‌ كه‌ وضو را باطل‌ مي‌كنند
   • غسل‌
    • فرايض‌ غسل
    • سنتهاي‌ غسل
   • حد اقل‌ و حد اكثر مدت‌ حيض
   • حكم‌ حيض‌ و نفاس
   • بيان‌ نجاست
    • آنچه‌ غسل‌ را واجب‌ مي‌كند
    • نجاست‌ خفيفه
    • نجاست‌ غليظه
    • حكم‌ نجاست‌ غليظه
   • پس‌ خورده‌ي‌ حيوانات
   • انواع‌ آبها و حكم‌ آن
    • آب‌ جاري
    • آب‌ راكد
    • افتادن‌ حيوان‌ در چاه
   • تيمم
    • فرايض‌ تيمم
  • كتاب‌ الصلوة
   • اوقات‌ نماز
   • شرايط‌ نماز
   • نيت‌ در نماز
   • اركان‌ نماز
   • خواندن‌ قرائت‌ قرآن
   • قيام، ركوع، سجده
   • ترتيب‌ در اركان‌ نماز
   • واجبات‌ نماز
   • فرق‌ فرض‌ و واجب
   • نماز با جماعت
   • مستحق‌ امامت
   • تذكر
   • چگونگي‌ اداي‌ نماز
   • سنت‌ در قرائت
   • تسبيحات‌ فاطمي
   • پيش‌ آمدن‌ حَدَث‌ در نماز
   • مسائل‌ معروف‌ دوازده‌گانه
   • طريقه‌ي‌ قضاي‌ نمازهاي‌ فوت‌ شده‌
   • ترتيب‌ در نمازها
   • آنچه‌ نماز را فاسد مي‌كند
   • آنچه‌ در نماز مكروه‌ است
   • بيان‌ حكم‌ مريض
   • احكام‌ سفر
    • آغاز و پايان‌ حكم‌ سفر
    • اقسام‌ وطن
    • قضاي‌ نماز در سفر
    • سفر معصيت
   • نماز جمعه‌
    • شرايط‌ نماز جمعه
    • خطبه‌ي‌ نماز جمعه
   • بيان‌ نمازهاي‌ واجب‌ غير از نمازهاي‌ پنجگانه
   • روش‌ خواندن‌ نماز عيد
   • تكبير تشريق
   • سنن‌ و نوافل
   • نماز تهجد
   • نماز اشراق، ضُحي، تراويح‌ و تحية‌المسجد
   • نماز استخاره
   • نماز توبه‌
   • نماز حاجت
   • نماز تسبيح‌
   • نماز كسوف
   • طلب‌ باران
   • شروع‌ نماز نفل
   • سجده‌ي‌ تلاوت‌
   • نحوه‌ي‌ غسل‌ ميت‌
  • كتاب‌الجنائز
   • نحوه‌ي‌ تكفين‌ ميت
   • طريقه‌ي‌ اداي‌ نماز جنازه
   • احكام‌ شهيد
   • ماتم‌ و عزاداري
   • زيارت‌ قبور
   • سجده‌ بر قبور
  • كتاب‌ الزكاة
   • زكات‌ بر چه‌ كسي‌ فرض‌ است؟
   • نيت‌ در زكات
   • زكات‌ اموال‌ ناميه
   • نصاب‌ شتر در بحث‌ زكات
   • يادآوري
   • نصاب‌ گاو
   • مستحق‌ و مصرف‌ زكات
   • صدقه‌ي‌ فطر
    • مقدار صدقه‌ي‌ فطر
   • صدقات‌ نافله
  • كتاب الصوم‌
   • انواع‌ روزه
   • نيت‌ روزه
   • رؤ‌يت‌ ماه‌
   • روزه‌ي‌ روز شك
   • قضا و كفاره‌
    • موارد وجوب‌ قضا و كفاره
    • موارد وجوب‌ قضا
    • موارد عدم‌ وجوب‌ قضا
   • روزه‌ي‌ مريض‌ و مسافر
   • روزه‌هاي‌ نفلي
    • روزه‌ي‌ شش‌ روز شوال
    • روزه‌ي‌ سه‌ روز هرماه
    • روزه‌ي‌ روز عرفه‌ و عاشورا
   • كراهيت‌ صوم‌ دهر و صوم‌ وصال
   • اعتكاف
  • كتاب‌ التقوي
   • بيان‌ خوردنيها
   • آداب‌ غذا خوردن‌ و آب‌ آشاميدن
   • آداب‌ لباس
   • بيان‌ وطي‌ و دواعي‌ آن
   • آداب‌ كسب‌ و تجارت
   • معامله‌ي‌ باطل
   • حكم‌ معامله‌ي‌ باطل
   • معامله‌ي‌ فاسد
   • حرمت‌ ربا
   • اجاره‌ي‌ فاسد
   • كم‌ فروشي
   • نيرنگ‌ در معامله
   • بيع‌ مرابحه‌ و بيع‌ توليه
   • معاملات‌ غير جايز
    • 1- بيع‌ نَجَش
    • 2- معامله‌ بر معامله‌ي‌ ديگران
    • 3- تَلَقِّيُ‌ الجَلَب
    • 4- بيع‌الحاضِرِ‌ لِلبَادِ‌ي
    • 5- معامله‌ بعد از اذان‌ جمعه
   • احتكار
  • كتاب‌ الحج‌
   • تصوير داخل‌ خانه‌ كعبه
   • خانه‌ي‌ كعبه
   • حجر اسود
   • مسجد الحرام
    • توسعه‌ي‌ مسجد الحرام‌ در طول‌ تاريخ
   • فرضيت‌ حج‌ و حكمت‌ مشروعيت‌ آن
   • حكمت‌ مشروعيت‌ حج
   • فضيلت‌ حج
   • شرايط‌ فرضيت‌ حج
   • شرايط‌ صحت‌ حج
   • اركان‌ حج
   • واجبات‌ حج
   • سنتهاي‌ حج‌
   • انواع‌ حج
   • چگونگي‌ اداي‌ حج‌ طبق‌ برنامه‌ي‌ روزانه
   • آمادگي‌ سفر
   • احرام
    • مواقيت‌ احرام
    • احرام‌ و چگونگي‌ آن
    • سنتهاي‌ احرام
    • ممنوعات‌ احرام
    • احرام‌ زن
   • ورود به‌ مكه‌
   • طواف‌ خانه‌ي‌ كعبه
    • سنتهاي‌ طواف
   • سعي‌ بين‌ صفا و مروه
    • سنتهاي‌ سعي
   • خروج‌ از احرام‌ براي‌ مُعتَمِر و مُتَمَتٍّع‌
   • ماندن‌ در مكه‌
   • روز ترويه‌ (هشتم‌ ذي‌ الحجه)
   • روز عرفه
   • وقوف‌ به‌ عرفات
   • شب‌ گذراني‌ در مُزدَلِفَه
    • گرد آوري‌ سنگريزه‌ها از مزدلفه
    • رمي‌ جمرات‌ سه‌‌گانه
    • رمي‌ روز دوازدهم
   • حركت‌ به‌ سوي‌ مِني
   • روز عيد
   • رمي‌ جمرة‌ العقبة
   • قرباني‌ (دم‌ شكر)
   • حلق‌ يا تقصير
   • طواف‌ زيارت
   • خروج‌ از احرام
   • ايام‌ تشريق‌ و اعمال‌ آنها
   • طواف‌ وداع
   • زيارت‌ مدينه‌ي‌ منوره‌ و روضه‌ي‌ مطهره
   • عمره‌ و چگونگي‌ اداي‌ آن
   • هَد‌ي
   • ‌جنايات‌ و جريمه‌هاي‌ آن
  • آداب‌ زندگي، حقوق‌ الناس‌ و بعضي‌ از گناهان
   • مسابقه‌ و جوايز آن
   • طعام‌ وليمه
   • رقص‌ و سرود
   • اخلاص‌ و تصحيح‌ نيت
   • غيبت، سخن‌چيني‌ و بدگويي
   • دروغگويي
   • رجوع‌ به‌ شريعت
   • خود بزرگ‌بيني
   • بازيهاي‌ بيهوده
   • امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر
   • مشابهت‌ مردان‌ و زنان
   • حقوق‌ مسلمان‌
   • انواع‌ گناهان
    • گناهان‌ كبيره
   • تعريف‌ از شخص‌ فاسق
   • نشانه‌هاي‌ منافق
   • تراشيدن‌ و كوتاه‌ كردن‌ ريش
   • حقوق‌ شوهر
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است