2.77 MB
1.06 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/413/689
سیمای روز رستاخیز نام كتاب:
عمر سلیمان الأشقر نويسنده:
تالیف مترجم:
۳۶۴۵ تعداد دریافت: ۱۵۳۷۸ تعداد نمایش:
شنبه، ۱۶ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۰۲ اسفند (حوت) ۱۳۹۴ به روز رسانی:
۳۸۱ تعداد صفحات: ۱۶.۵x۲۲.۵ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
سایت عقیده منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

پژوهش مبسوطی است پیرامون ویژگی‌ها و کیفیت وقوع قیامت کبری و حوادث آن روز بزرگ. نویسنده در آغاز، نام‌های مختلف رستاخیز و معنا و حکمت این نامگذاری را بیان کرده و سپس رخدادهای هنگام دمیدن در صور را شرح می‌دهد. در فصل آتی چگونگی زنده‌شدن مردگان و حالات بندگان را در آن هنگام توصیف و آنگاه ویژگی‌های محل حَشر و دلایل اثبات زندگیِ دوباره را بیان می‌کند. در فصل بعد، توصیف پیامبران الهی را از این روز نقل کرده و آنگاه روایات مختلف را در مورد چگونگی این رخداد عظیم تبیین می‌نماید. دیگر موضوعات کتاب عبارتند از: احوال مردم در روز قیامت، شفاعت و مقام محمود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ، نظام محاسبه و پاداش و جزا، چگونگی رسیدگی به حال ستمدیدگان و ویژگی‌های برخی نعمات بهشتی.

 • سیمای روز رستاخیز
  • مقدمه‌
  • پیشگفتار
   • معرفی رستاخیز بزرگ
  • بخش اول نام های روز رستاخیز
   • مشهورترين نام های روز رستاخیز
    • یوم القیامه
    • یوم الآخر
    • الساعه
    • یوم البعث
    • یوم الخروج
    • القارعه
    • یوم الفصل
    • یوم الدین
    • الصّاخّه
    • الطّامّه الكبری
    • یوم الحسره
    • الغاشیه
    • یوم الخلود
    • یوم الحساب
    • الواقعه
    • یوم الوعید
    • یوم الآزفه
    • یوم الجمع
    • الحاقّه
    • یوم التلاق
    • یوم التناد
    • یوم التغابن
   • حکمت تعدد نام های رستاخیز
  • بخش دوم نابودی آفریدگان
   • گفتار اول: دمیدن در صور
   • گفتار دوم: صوری كه در آن دمیده می‌شود
   • گفتار سوم: مأمور دمیدن در صور
   • گفتار چهارم: زمان دمیدن در صور
   • گفتار پنجم: چند بار در صور دمیده می شود؟
   • گفتار ششم: كسانی كه هنگام دمیدن در صور، بیهوش نمیشوند
  • بخش سوم برانگیختن و زنده شدن
   • گفتار اول: تعریف برانگیختن و زنده شدن
   • گفتار دوم: زنده شدن، آفرینش تازه ای است
   • گفتار سوم: زمین نخستین بار برای چه کسی شکافته میشود؟
   • گفتار چهارم: حشر تمام آفریدگان به ایستگاه بزرگ
   • گفتار پنجم: حشر بندگان
   • گفتار ششم: پوشش بندگان در رستاخیز
  • بخش چهارم زمين حشر
   • هنگامه‌ی دگرگونی زمین
  • بخش پنجم منكران زنده شدن پس از مرگ و دلایل اثبات حشر
   • گفتار اول: منكران زنده شدن پس از مرگ
   • گفتار دوم:دلایل زنده شدن پس از مرگ
    • نخست: خبر دادن الله دانا و آگاه درباره‌ی رویداد رستاخیز
    • دوم: آفرینش نخست دلیل آفرینش دوم است
    • سوم: كسی كه بزرگتر را بیافریند، بر ایجاد چیزهای کوچکتر هم توانا است
    • چهارم: توانایی الله بر دگرگون کردن آفریدگان
    • پنجم: زنده كردن برخی از مردگان در این دنیا
    • ششم: بیان نمودن مثال با زنده كردن زمین و گیاهان
    • هفتم: پاداش و محاسبه، دلیل زندگی پس از مرگ است
  • بخش ششم رستاخیز در نزد پيامبران و كتاب‌های آسمانی
   • گفتار اول: تمامی پیامبران آمدن رستاخیز را خبر داده اند
   • گفتار دوم: نگاهی به نوشتارهای تورات و انجیل، در مورد روز رستاخیز
  • بخش هفتم سختی های روز رستاخیز
   • گفتار اول: دلایل سختی های روز رستاخیز
   • گفتار دوم: برخی از نشانه‌های رویدادهای روز رستاخیز
    • مطلب اول: جمع شدن زمین و در هم پیچیدن آسمان
    • مطلب دوم: كوبیده شدن زمین و خُرد شدن كوهها
    • مطلب سوم: برافروختن و شکافتن دریاها
    • مطلب چهارم: به حركت در آوردن و پاره شدن آسمان
    • مطلب پنجم: تاریك شدن ماه، درهم پیچیدن خورشید و از هم پاشیدن ستارگان
    • مطلب ششم:تفسیر قرطبی پیرامون نوشتارهای وارد شده در مورد سختی های روز رستاخیز
    • مطلب هفتم: محاسبی، رویدادهای هراس‌ انگیز روز رستاخیز را به تصویر می كشد
  • بخش هشتم احوال مردم در روز رستاخیز
   • گفتار اول: احوال كافران
    • مطلب اول: خواری، افسوس و ناامیدی كافران
    • مطلب دوم: نابودی اعمال
    • مطلب سوم: دشمنی جهنمیان
   • گفتار دوم: وضعیت مؤمنان گنه كار
    • مطلب اول: كسانی كه زكات نمی‌دهند
    • مطلب سوم: گناهانی که موجب سخن نگفتن الله و پاک نکردن‌شان از ناپاکی آن گناهان می‌شود
    • مطلب چهارم: ثروتمندان خوش گذران
    • مطلب پنجم: رسوایی پیمان‌شکنان
    • مطلب ششم: دزدی از غنیمت
    • مطلب هفتم:غصب‌کننده‌ی زمین
    • مطلب هشتم: انسان دو رو
    • مطلب نهم: حكامی که از مردم فاصله می گیرند
    • مطلب دهم: گدای بی نیاز
    • مطلب یازدهم: آن‌که آب دهان به سوی قبله اندازد
    • مطلب دوازدهم: كسی که خواب دروغین گوید
   • گفتار سوم: احوال پرهیزگاران
    • مطلب اول: پرهیزگاران در امانند
    • مطلب دوم: یاران سایه ی عرش
    • مطلب سوم: كسانی كه برای حل مشكل دیگران گام برمی دارند
    • مطلب چهارم: كسانی كه برتنگ دستان آسان میگیرند
    • مطلب پنجم: كسانی كه در حوزه ولایت خود با عدالت رفتار می‌كنند
    • مطلب ششم: شهیدان و پاسداران مرزها ‏«‏مرزبانان‏»‏
    • مطلب هفتم: فروبرندگان خشم
    • مطلب هشتم: آزاد کردن برده‌ی مسلمان
    • مطلب نهم: فضیلت مؤذن
    • مطلب دهم: مسلمان پیر
    • مطلب یازدهم: فضیلت وضو
  • بخش نهم شفاعت
   • گفتار نخست: احادیث شفاعت
   • گفتار دوم: استدلال به‌ احادیث برای شفاعت عظمی
   • گفتار سوم: شفاعت مقبول و شفاعت مردود
    • گونه های شفاعت قبول
  • بخش دهم حساب و جزا
   • گفتار اول: صحنه‌ی حساب
   • گفتار دوم: آیا کافران مورد بازخواست قرار می‌گیرند؟ چه سؤالی ازآن‌ها می‌شود؟
    • توجیه نوشتارهایی كه در مورد عدم بازخواست کافران وارد شده‌اند
   • گفتار سوم: ضوابطی كه بر اساس آن، بندگان مورد محاسبه قرار می‌گیرند
    • عدالتی كامل و دور از هر گونه‌ ستم
    • هیچ كس در برابر گناه دیگران بازخواست نمی‌شود
    • آگاه کردن انسان‌ها از اعمال گذشته‌ی آن‌‌ها
    • دو چندان کردن نیکی
    • آوردن گواهان به زیان کافران و منافقان
   • گفتار چهارم: از انسان‌ها چه سؤالی می‌شود؟
    • كفر و شرك
    • در دنیا چه عملی را انجام داد؟
    • نعمت هایی كه مورد استفاده بودهاند
    • عهد و پیمان
    • گوش، چشم و دل
   • گفتار پنجم: نخستین مورد بازرسی در میان انسان‌ها
   • گفتار ششم: اقسام حساب و نمونه هایی از آن
    • مطلب اول: انواع حساب
    • مطلب دوم: نمونه هایی از اقسام محاسبه
   • گفتار هفتم: دادن نامه‌ی اعمال به بندگان
   • گفتار هشتم: تصویر قرطبی از صحنه‌ی محاسبه
   • گفتار نهم: داوری بین بندگان
    • مطلب اول: روش اجرای قصاص در روز رستاخیز
    • مطلب دوم: اهمیت خون های به ناحق ریخته شده
    • مطلب سوم: قصاص میان حیوانات
    • مطلب چهارم: مؤمنان در چه زمانی از یكدیگرقصاص می‌گیرند؟
  • بخش دوازدهم ميزان ‏«‏ترازوی اعمال‏»
   • گفتار اول: شناخت میزان
   • گفتار دوم: ترازو از دیدگاه اهل سنت
   • گفتار سوم: چه چیزهایی در ترازو سنجیده می‌شوند؟
   • گفتار چهارم: اعمالی كه در ترازو، وزن دارند
  • بخش سيزدهم حوض كوثر
   • گفتار اول: احادیث مربوط به‌ حوض
   • گفتار دوم: آنان كه وارد حوض می‌شوند و آنان كه از حوض رانده می‌شوند
  • بخش چهاردهم جمع شدن در دارالقرار: بهشت يا دوزخ
   • گفتار اول: از هر امتی خواسته می‌شود تا از معبود خود پیروی كند
   • گفتار دوم: راندن کافران به دوزخ
   • گفتار سوم: عبور مؤمنان از روی پل صراط و جدا شدن از منافقان
   • گفتار چهارم: مؤمنان از پل صراط می‌گذرند
   • گفتار پنجم: معنی و مفهوم ورود به‌ دوزخ
   • گفتار ششم: حقیقت صراط و عقیده‌ی اهل سنت درباره‌ی آن
   • گفتار هفتم: درسی از عبور روی پل صراط
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است