صفحه نخست معاد (حیات بعد از مرگ و قیامت) کاوشی پیرامون بهشت و دوزخ
2.64 MB
1008.81 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/413/684
کاوشی پیرامون بهشت و دوزخ نام كتاب:
عمر سلیمان الأشقر نويسنده:
تالیف مترجم:
۵۲۵۴ تعداد دریافت: ۱۷۸۶۶ تعداد نمایش:
جمعه، ۱۲ تیر (سرطان) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۳۰ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۹۸ تعداد صفحات: ۱۶.۵x۲۲.۵ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

توصیف ویژگی‌های بهشت و جهنم بر مبنای آیات قرآن و روایات گهربار نبوی است. بخش نخست کتاب در مورد دوزخ است که یک مقدمه و 10 بخش دارد. در این بخش‌ها، دیدگاه اهل سنت درباره آفریده‌شدن بهشت و دوزخ، نگهبانان و ویژگی‌های دوزخ، جاودانگی آن، اهل دوزخ، غذاهای جهنمی و انواع عذاب دوزخیان توضیح داده می‌شود. فصل بعدی کتاب، که به بهشت اختصاص دارد، چگونگی ورود مؤمنان به بهشت، کیفیتِ جاودانگیِ بهشت، ویژگی‌های آن، نحوه زندگی در بهشت، همسران بهشتی و جدال بهشتیان و دوزخیان را تشریح می‌کند.

 • کاوشی پیرامون بهشت و دوزخ
  • پیشگفتار
  • باب اول: دوزخ
   • مقدمه: معرفی
   • بخش اول بهشت و دوزخ آفريده شده اند
    • شبهه‌ی كسانی كه می‌گویند: هنوز دوزخ آفریده نشده است
   • بخش دوم نگهبانان دوزخ
   • بخش سوم در بيان صفت دوزخ
    • گفتار نخست: دوزخ كجاست؟
    • گفتار دوم: گستردگی دوزخ و ژرفای آن
    • گفتار سوم: درکات دوزخ
    • گفتار چهارم: دروازه‌های دوزخ
    • گفتار پنجم: سوخت دوزخ
    • گفتار ششم: شدت گرما، غلظت دود و شراره‌ی آتش
    • گفتار هفتم: آتش حرف میزند و میبیند
    • گفتار هشتم: خواب عبدالله بن عمر
    • گفتار نهم: آیا پیش از فرا رسیدن رستاخیز، کسی دوزخ را می‌بیند؟
    • گفتار دهم: تأثیر دوزخ بر دنیا و اهل آن
   • بخش چهارم دوزخ جاودان و فناناپذیر است
    • معتقدان به نابودی دوزخ
   • بخش پنجم دوزخیان و کیفر آنان
    • گفتار اول: دوزخیان برای همیشه در دوزخند
    • گفتار دوم: کسانی كه برای همیشه در دوزخ نمی‌مانند
   • بخش ششم فراوانی اهل دوزخ
    • گفتار اول: نوشتارهایی پیرامون این مطلب
    • گفتار دوم: راز تعداد زیاد دوزخیان
    • گفتار سوم: بیشتر دوزخیان زن هستند
   • بخش هفتم بزرگی جسم دوزخیان
   • بخش هشتم خوردنی، نوشيدنی و لباس اهل دوزخ
    • غذای اهل دوزخ، آتش است
    • لباس اهل دوزخ
   • بخش نهم عذاب اهل دوزخ
    • گفتار اول: شدت عذابی كه اهل دوزخ با آن روبرو می‌شوند
    • گفتار دوم: گونه هایی از عذاب دوزخیان
   • بخش دهم راه های نجات از آتش دوزخ
  • باب دوم: بهشت
   • پیشگفتار شناخت و توضیح
   • بخش نخست وارد شدن به بهشت
    • گفتار اول: شفاعت برای ورود به‌ بهشت
    • گفتار دوم: پاك كردن مؤمنان پیش از ورود به بهشت
    • گفتار سوم: نخستین گروهی که‌ وارد بهشت می‌شوند
    • گفتار چهارم: كسانی كه بدون حساب وارد بهشت می‌شوند
    • گفتار پنجم: فقیران در ورود به بهشت از ثروتمندان پیشی میگیرند
    • گفتار ششم: نخستین سه نفری كه وارد بهشت می‌شوند
    • گفتار هفتم: وارد شدن مؤمنان گنه كار به‌ بهشت
    • گفتار هشتم: آخرین كسانی كه وارد بهشت می‌شوند
    • گفتار نهم: کسانی كه پیش از فرا رسیدن رستاخیز وارد بهشت می‌شوند
   • بخش دوم بهشت و اهل آن جاودانند
    • گفتار اول: نوشتارهایی در مورد جاودانگی بهشت و بهشتیان
    • گفتار دوم: معتقدان به نابودی بهشت
   • بخش سوم ویژگی بهشت
    • گفتار اول: بهشت مانندی ندارد
    • گفتار دوم: دروازه‌های بهشت
    • گفتار سوم: درجات بهشت
    • گفتار چهارم: خاك بهشت
    • گفتار پنجم: نهرهای بهشت
    • گفتار ششم: چشمه های بهشت
    • گفتار هفتم: کاخ‌ها و چادرهای بهشت
    • گفتار هشتم: روشنایی بهشت
    • گفتار نهم: بوی بهشت
    • گفتار دهم: درختان و میوه های بهشت
    • گفتار یازدهم: جانوران و پرندگان بهشت
   • بخش چهارم اهل بهشت
    • گفتار اول: اعمالی كه موجب ورود به‌ بهشت می‌شود
    • گفتار دوم: راه بهشت دشوار است
    • گفتار سوم: بهشتیان در بهشت سهم دوزخیان‌ را می‌گیرند
    • گفتار چهارم: ضعیفان بیشترین افراد اهل بهشت هستند
    • گفتار پنجم: در بهشت زنان بیشتر هستند یا مردان؟
    • گفتار ششم: کسانی كه پیش از سن تكلیف می‌میرند
    • گفتار هفتم: تعداد بهشتیان از امت اسلام
    • گفتار هشتم: سرداران بهشت
    • گفتار نهم: ده نفر بهشتی
    • گفتار دهم: افرادی دیگر که‌ مژده‌‌ی بهشت را دریافت کردند
    • گفتار یازدهم: بهشت، بهای اعمال نیست
   • بخش پنجم ویژگی بهشتیان و نعمت‌هایشان
   • بخش ششم نعمتهای بهشتیان
    • گفتار نخست: نعمت های بهشت بهتر از كالای دنیاس
    • گفتار دوم: خوردنی و نوشیدنی بهشتیان
    • گفتار سوم: لباس و زیورآلات اهل بهشت
    • گفتار چهارم: فرش های اهل بهشت
    • گفتار پنجم: خدمتگزاران اهل بهشت
    • گفتار ششم: بازار اهل بهشت
    • گفتار هشتم: آرزوهای اهل بهشت
    • گفتار نهم: زنان اهل بهشت
    • گفتار دهم: مورد استهزا قرار گرفتن اهل دوزخ از طرف اهل بهشت
    • گفتار یازدهم: تسبیح و تكبیر، از نعمتهای بهشت میباشد
    • گفتار دوازدهم: بهترین پاداش بهشتیان، خشنودی الله متعال و نگاه كردن به ذات حق است
    • گفتار سیزدهم: دست یابی به نعمت های بهشت، مستلزم ترك نعمت های دنیوی نیست
    • گفتار چهاردهم: آخرین خواسته‌ی اهل بهشت
   • بخش هفتم دعوای بهشت و دوزخ
   • فهرست منابع
  • فهرست منابع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است