صفحه نخست بررسی عقاید مذهبی شیعه (زیارت قبور، شفاعت، علم غیب، امامت و مهدویت، خمس) پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی- جلد سوم
1.74 MB
726.21 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/45/662
پژوهشی پیرامون اصول و فروع ش... نام كتاب:
علی سالوس نويسنده:
تالیف مترجم:
۳۸۸۶ تعداد دریافت: ۱۹۹۳۲ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۱۸ خرداد (جوزا) ۱۳۹۳ به روز رسانی:
۲۷۲ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
دیگر جلدهای این کتاب

پژوهشی جامع و بنیادی درباره اصولِ عقاید و باورهای شیعه دوازده امامی است. نویسنده در این اثر کوشیده است تا با بررسی دقیق منابع فقهی و حدیثی شیعه، طرح و برنامه علما و بنیانگذاران آن را برای تثبیت عقایدِ بدعت‌آمیز و نهادینه کردنشان در باورهای عوام بیان کند. وی اثر خود را در سه جلد نوشته است: جلد نخست به بحث عقایدِ اساسی شیعه اختصاص دارد. در این جلد، ادله اثبات امامت را بر مبنای قرآن، حدیث و سنت رسولِ مطهّر صلی الله علیه و سلم  بررسی می‌کند. سپس، شیوه‌های تحریف روایت و دروغ‌سازی جاعلانِ حدیث را شرح می‌دهد. وی در جلد دوم، به موضوعِ جایگاه حدیث نزد شیعیان پرداخته است و آنگاه، نقش روشنگرانه سنتِ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم  را در شناخت روایات صحیح بازگو می‌کند. شیوه ائمه حدیثِ اهل سنت در تدوینِ حدیث و مقایسه آن با روش محدثین شیعه، موضوع بخش بعدی این جلد است. سومین جلد کتاب، به مقایسه شیوه‌های تفسیر قرآن مفسرین شیعه و سنی و ویژگی‌های تفسیری هریک اختصاص دارد.

 • پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی- جلد سوم
  • جلد اول
   • دریچه
   • پیشگفتار
    • چرا در مورد شیعه کتب بسیار نگاشته اند؟
    • شیعه همه یکسان نیستند
    • روشهای رافضیان برای تخریب اسلام
    • عبد الله بن سبأ و پایه گذاری مفکوره ولایت
   • مقدمه
   • فصل اول: امامت از دیدگاه جمهور و فرق مختلف
    • 1. امامت و خلافت
    • 2. اندیشیدن در امامت و بیعت با ابوبکر
    • 3. امامت از دیدگاه جمهور مسلمانان
    • 4. علی و بیعت با پیشینیان خود
    • 5. خوارج و دیدگاهشان درباره امامت
    • 6. امامت از دیدگاه زیدیه
    • 7. امامت از دیدگاه اسماعیلی ها
    • 8. امامت از دید اثنا عشریه
   • فصل دوم: دلایل قرآنی امامت
    • 1. ولایت و سرپرستی
    • 2. آیه مباهله
    • 3. آیه تطهیر
    • 4. معصوم بودن ائمه
    • 5. ماجرای غدیر خم
   • فصل سوم: امامت در پرتو سنت
    • 1. خطبه غدیر خم و سفارش به پیروی از کتاب وسنت
    • ـ خطبه پیامبر در حجة الوداع
    • 2. احادیث وارده در تمسک ورزیدن به کتاب و اهل بیت
    • ـ نقد و بررسی روایت های گذشته
    • 3. بررسی چند روایت دیگر مربوط به ماجرای غدیر
    • ـ نقد و بررسی روایات
    • چه کسی پس از تو امیر خواهد شد
    • جانشین قرار دادن
    • خداوند و مؤمنان خواستار ابوبکر هستند
    • مهدی
   • فصل چهارم: استدلال به تحریف و دروغ سازی
    • تحریف قرآن
    • استدلال کردن به احادیث دروغین
    • حدیث خانه
    • شهر علم
    • نگاهی به مراجع شیعه
    • 1. نهج البلاغه
    • 2. کتاب "الصواعق المحرقه"
    • روایت بزرگان اهل بیت در وصف ابوبکر و عمر
    • فضل آنها و تصریح به فضل عمر و ابوبکر دلالت می‌ کنند
    • نتیجه
    • راه هایی برای کشف دروغ بودن منقولات
    • روش هایی برای کشف دروغ بودن منقولات
  • جلد دوم
   • دریچه
   • قسمت اول: تفسیر و اصول آن نزد اهل سنت
    • تفسیر و اصول آن
    • کلمه تأویل در سنت مطهر
    • کلمه تأویل در قرآن
    • علم تفسیر
    • فرق میان تفسیر و تأویل
    • تفسیر و تأویل و معنی
   • قسمت دوم: تفسیر و اصول آن نزد شیعه اثنا عشری
    • جمع آوری احادیث مربوط به تفسیر
    • نیاز تابعین به تفسیر
    • مدرسه های تفسیر
    • سرآغاز
    • تفسیر مجاهد
   • فصل اول: تفاسیر یاران پیامبر
    • داناترین مردم به قرآن
    • احادیث موقوف و مرفوع
    • ویژگی های تفسیر آنها
    • تدوین
    • کتاب تنویر المقباس
    • استدلال به آن حلال نیست
    • دیدگاه شیعه راجع به تفسیر شاگردان پیامبر اکرم
   • فصل دوم: تفسیر تابعین
    • تفسیر قرآن به قرآن و به سنت
    • گفته های یاران پیامبر
    • اسرائیلیات
    • اقوال تا بعیان
    • تفسیر قرآن تنها با استفاده از رای و نظر حرام است
    • تفسیر به رای و نظر البته همراه با علم و آگاهی
   • فصل سوم: تفسیر در قرن دوم
    • تفسیر مقاتل بن سلیمان
    • تفسیر یحیی بن سلام
    • معانی القرآن نوشته فراء
    • هدف و روش
   • فصل چهارم: قرن سوم و تفسیر طبری
    • مؤلفات طبری
    • عقیده طبری
    • تفسیر طبری
    • طبری و بیان روشش
    • شبهه‌ای در قرآن از ملحدان
    • مقدار پایبندی طبری به روش خویش
    • موضع طبری از اسرائیلیات
    • کتاب های تفسیر بعد از طبری
    • قرآن صامت و قرآن ناطق
    • امام همانند پیامبر
    • مذهب اخباری ها
    • مذهب اصولی ها
    • نسخ بعد از دوران پیامبر
    • تخصیص
    • ظاهر و باطن
    • حجیت ظاهرها
    • پافشاری در تأویل برای تایید عقیده
    • قرآن کریم و تحریف
    • چرا از تحریف سخن می گویند
    • فصل الخطاب
    • سوره ولایت در کتاب دبستان مذاهب
    • کتابهای تفسیر شیعه در قرن سوم هجری
    • کتاب اول: تفسیر حسن عسکری
    • داستان دیکته کردن کتاب
    • افراط و گمراهی
    • کفر کسی که ولایت علی را انکار کند
    • شهادت فرش و تازیانه و خر
    • داستان هایی خرافی
    • روز عید و بعد از آن
    • اتهام شیخین و صحابه به نفاق و دروغ و کفر
    • دعوت موسی به ولایت علی
    • داستان های خرافی و ابلهانه
    • معجزات امام علی
    • قرار داد بخشش
    • این کتاب اثر کیست؟
    • کتاب دوم: تفسیر قمی
    • جایگاه کتاب و مؤلف آن نزد شیعه
    • جلوه هایی از افراط و گمراهی
    • قول به تحریف قرآن کریم
    • افترا به صحابه
    • 1. رجعت
    • 2. نزول وحی بر ائمه
    • 3. ائمه غیب را می دانند
    • 4. نفی علم از عالمان و مشهوران غیر خود
    • 5. احکام فقهی آنها چون: متعه و خمس
    • اسباب نزول
    • 1. هم پیمانی صحابه با ابلیس
    • 2. بیعت روز غدیر
    • 3. عاقبت کسانی که ولایت علی را غصب کردند
    • 4. قائم الزمان مطالبه خون حسین را خواهد کرد
    • 5. حادثه افک اتهامی است
    • قرآن یا کتاب تاریخ اثنا عشریه
    • 1. اصحاب جمل و بصره
    • 2. بنی امیه
    • 3. بنو سباع
    • 4. اتفاق بر قتل علی
    • 5. کفر اصحاب بیعة الرضوان
    • 6. علی امام آخرت است
    • 7. قائم و جیش سفیانی
    • راه های قریب و گمراه کردن
    • کتاب سوم: تفسیر عیاشی
    • عیاشی در منزلت قمی باشد
    • روش و اهداف عیاشی همانند قمی است
    • ایمان به تحریف قرآن
    • اهانت و تکفیر یاران پیامبر اکرم
   • فصل پنجم: تبیان اثر طوسی و تفاسیر طبرسی
    • مبانی تفسیر نزد طوسی و طبرسی
    • فرق او با جمهور
   • فصل ششم: تفسیر بعد از طوسی و طبرسی
    • تفسیر صافی
    • البرهان فی تفسیر القرآن
    • بحار الأنوار
    • تأویل آیات واضح و روشن
    • تفسیر شبر
    • کنز العرفان
    • زبدة البیان
    • المیزان
    • تفسیر کاشف
    • البیان
   • فصل هفتم: نگاهی اجمالی به سایر تفاسیر
    • خلاصه بحث
  • جلد سوم
   • دریچه
   • مقدمه
   • قسمت اول: حدیث و علوم آن نزد جمهور علما
    • پیشگفتار
   • فصل دوم: سنت از وحی سرچشمه می گیرد
   • فصل سوم: تمسک و پیروی سلف از سنت
   • فصل چهارم: تنظیم و تدوین حدیث
   • فصل پنجم: جرح و تعدیل راوی
    • مراتب راویان
   • فصل ششم: گفتگوی امام شافعی با گروهی گمراه
    • دیدگاه قومی که تمامی سنت را رد کردند
   • فصل هفتم: بعد از امام شافعی
   • فصل هشتم: دو دوران امام سیوطی
   • فصل نهم: طعنه گران در زمان کنونی
   • فصل دهم: آیا این اندیشمندی اسلامی است؟!
    • سنت به عنوان مصدر دوم برای قانونگذاری
    • شک در قرآن
    • موضع گیری در برابر سنت
    • امویها و علمای مدینه
    • امام زهری
    • دروغ صالحان و خدعه محدثان
    • بت پرست بودن مسلمانان
    • ابوهریره
    • زمان مسلمان شدن ایشان
    • رئیس اهل فقه
    • حدیث پهن کردن عبا
    • حافظه یعنی این!
    • گواهی ابن عمر
    • ابوهریره حفظ کرد و دیگران فراموش کردند
    • علل و اسباب فراوانی روایات ابوهریره
    • از گواهی های بزرگواران
   • قسمت دوم: سنت و کتابهای حدیث نزد شیعه
   • فصل اول: تدوین سنت نزد شیعیان
    • اصول چهار صد گانه
   • فصل دوم: جرح و تعدیل از دیدگاه اهل تشیع و رافضیان
    • نمونه هایی از جرح و تعدیل شیعیان
   • فصل سوم: مفهوم سنت از دیدگاه شیعه
   • فصل چهارم: درجات حدیث
   • فصل پنجم: تعارض و ترجیح
   • فصل ششم: کتابهای چهارگانه
    • الکافی
    • 1. بخش اول از اصول کافی
    • 2. بخش دوم از اصول کافی
    • 3. روضه الکافی
    • 4. فروع کافی و کتابهای دیگر
    • 5. جایگاه حج از دیدگاه شیعه
   • بت شکن
   • خاتمه
   • این صدا را می شناسیم
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است