صفحه نخست علما و اسلام شناسان پژوهشی دربارة امامان اهل سنت امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد
2.23 MB
860.7 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/921/656
پژوهشی دربارة امامان اهل سنت... نام كتاب:
فریدون سپهری نويسنده:
تالیف مترجم:
۸۱۵۸ تعداد دریافت: ۳۰۲۶۹ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۰۳ دی (جدی) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
موجود نیست تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
کلیدواژه‌های این کتاب

بررسی زندگی پربرکت ائمه حدیثی اهل سنت و بیان تأثیرات عمیق تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان در تثبیت و تقویت اعتقادات و شریعت اسلامی است. نویسنده در اثر مبسوط حاضر، به پیامدهای و اثرات فوق‌العاده و فرخنده آثار ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی، مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعی و احمد بن حنبل (رحمهم الله) در پی‌ریزی فرهنگ پویای اسلامی پرداخته و قلمروی حکومت فکری و عملی ایشان را در گسترده سرزمین‌های اسلامی نشان می‌دهد. مطالب مندرج در این کتاب، در اصل، چکیده و خلاصه‌ای است از آثار منظوم و منثور گروهی از نویسندگان معاصر اهل سنت و همچنین ادبیان، شاعران، مورخان، فقیهان، عرفا و صوفیان قرن سوم تا دهم هجری درباره فضایل و مکارم اخلاقی و شکوهِ ایمان ائمه حدیث. وی در بحث تکمیلی، توضیحاتی درباره سیره خلفای راشدین و اهتمام آن بزرگواران به دانش و فقه ارائه داده و از تلاش تابعین برای پی‌ریزی اساس علم دین سخن می‌گوید و در پایان کتاب، نکاتی درباره اختلاف نظرهای فقهی ائمه اربعه و تفاوت آراء ایشان بیان می‌کند.

 • پژوهشی دربارة امامان اهل سنت امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد
  • مقدمه چاپ دوم
  • امام ابوحنیفه
  • امام مالک
  • امام شافعی
  • امام احمد بن حنبل
  • مقدمه چاپ اول
  • فصل اول:سیره پیامبر و خلفای راشدین ظهور فقها پیدایش فقه و مکاتب اسلامی
   • سیره خلفای راشدین
   • فقهاء صحابه
   • راویان نقل حدیث از خلفای راشدین
   • صحابه و فقه
   • فقها تابعین و اتباع آنها
   • فقها تابعین و آیندگان بعد از آنها که مورد فتوا بودند
   • عصر نشأت مذاهب یا عصر اتباع تابعین
   • مکاتب آغازین جهان اسلام
   • امام اعظم ابوحنیفه
   • امام مالک
   • امام شافعی
   • امام احمد
   • ابوحنیفه و کسب علم
   • استادان ابوحنیفه
   • تدریس ابوحنیفه
   • شاگردان ابوحنیفه
   • اصول مذهب ابوحنیفه
   • ابوحنیفه و سیاست
   • بعضی از وصیت‌های ابوحنیفه
   • علم فقه و پیدایش آن
   • مراکز مهم فتوا و طریقه اهل حدیث و اهل رأی
   • ابوحنیفه پیشوای اهل رأی
   • ابوحنیفه و قیاس
   • قیاس چیست؟
   • مالک بن انس و حدیث
   • نحوه تمسک مالک به حدیث
   • درس خواندن شافعی جوان در خدمت امام مالک
   • محمد بن ادریس شافعی و اصول فقه
   • احمد بن حنبل و حدیث
   • مراکز تعلیم
   • مذاهب حاکم
   • تعصبات و مشاجرات مذهبی
   • اجتهاد
   • منابع اجتهاد
   • اقسام اجتهاد
   • انواع مجتهد
   • تجزیه اجتهاد
   • مجتهد مطلق
   • اجتهاد خاص
   • اجتهاد در زمان پیغمبر
   • تقلید
   • اجماع محققین
   • خلوّ زمان از مجتهد
   • تخطئه و تصویب
   • تفویض
   • مفتی و آداب فتوا
  • فصل دوم: ضرورت اجتهاد پیدایش مذاهب، تصوف و مذاهب
   • ضرورت اجتهاد و پیدایش مذاهب
   • مالک و حدیث نبوی
   • شاگردان امام مالک
   • موضع امام مالک در برابر حکام و شکنجه شدن او
   • «الوقتُ سیفٌ» کلام امام شافعی
   • استادان شافعی
   • شاگردان شافعی
   • کتاب‌های شافعی
   • سخنانی از امام شافعی
   • نظر گذشتگان درباره ی شافعی
   • استادان امام احمد بن حنبل
   • شاگردان ابن حنبل
   • کتاب‌های ابن حنبل
   • سخنان ابن حنبل
   • اظهار نظر گذشتگان درباره ابن حنبل
   • فرازهایی از احمد بن حنبل
   • کارنامه ی امام ابوحنیفه
   • (تدوین قانون اسلامی)
   • ابوحنیفه و حدیث
   • ابوحنیفه و قیاس
   • مسأله حاکمیت و ابوحنیفه
   • امامت فاسق و ستمگر
   • تازیانه زدن استاندار عراق به امام ابوحنیفه به علت نپذیرفتن منصب قضا
   • تذکر
   • عبرت تاریخ و آزاد‌اندیشی و ابراز عقیده
   • خطرناک‌ترین اقدام امام در زمان منصور داونیقی
   • امام مالک و شهامت او در فتوای علیه منصور و شکستن دستش به امر استاندار منصور
   • آزادی مطلق در حوزه فقهی حنفی
   • نقد منطقی در تفسیر قرآن و احادیث
   • مسلک غزالی شافعی مذهب
   • احساس مسئولیت امامان چهارگانه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و دینی
   • مذهب اهل تصوف
   • تسلط علمای دینی
   • فقها و صوفیان
   • پاسخ به ابن جوزی
  • فصل سوم: نظرات دانشمندان ادیبان، شاعران، مورخان و صوفیان قرن سوم تا ششم
   • احمد بلاذری متوفی (279 هجری)
   • قول ابوحنیفه درباره ی فتح سرزمین‌ها
   • نظر مالک بن انس و دیگران درباره ی فتوحات
   • اختلاف نظر ابوحنیفه و مالک
   • ابوسعید ابوالخیر
   • ابوحنیفه سراج امت
   • مالک انس و ابوحنیفه
   • ابوالحسن علی‌ بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری
   • ایمان
   • امام مالک، استادِ شافعی
   • ابوالقاسم عبدالکریم بن‌ هوازن قشیری
   • ابوحنیفه و ابوسلیمان و داود طائی
   • ورع ابوحنیفه
   • فراست شافعی
   • بخشش شافعی
   • احمد حنبل و خواهر بشر حافی
   • ورع احمد بن حنبل
   • امام احمد و زهد
   • احمد حنبل و خوف
   • خواب دین محمد بن خزیمه احمد حنبل را
   • احمدحنبل و سری سقطی
   • ابوابراهیم اسماعیل بخاری
   • اصحاب ابوحنیفه و داود طائی
   • مذهب امام ابوبکر بن ابی‌اسحاق کلابادی
   • نظر ابوحنیفه درباره توفیق و خذلان
   • شافعی و ایمان
   • تقلید مجتهد
   • کودکان مشرکان
   • پرهیزگاری ابوحنیفه
   • ابوالفضل بیهقی
   • تبّانیان و شاگردان ابوحنیفه
   • ابویوسف شاگرد ابوحنیفه قاضی القضاه
   • تبّانیان و مذهب ابوحنیفه
   • همه مناظره و کار بوحنیفه می‌آرد
   • خواجه عبدالله انصاری
   • مذهب خواجه عبدالله
   • ذوالنون و امام مالک
   • احمد حنبل و معروف کرخی
   • استاد شافعی و احمداستاد شافعی و احمد
   • امام احمد و بشر حافی
   • ابوالمعالی محمد الحسین العلوی
   • امام محمد غزالی
   • قرآن خواندن شافعی
   • شافعی و آزاد شدن کنیزک
   • احمد حنبل و سرمه‌دان سیمین
   • احمد حنبل و بخور سلطان
   • شافعی و گرانان بد خلق
   • احمد حنبل و یحیی بن معاذ
   • بدعت نیکو
   • ابوحنیفه و داود طائی
   • مالک بن‌انس و جدل
   • ابوحنیفه و قضا
   • احمد حنبل و خوف
   • دنیاگریزی ابوحنیفه
   • شافعی و ربیع بن سلیمان
   • خواب شافعی
   • ابوحنیفه در کتاب المنخول
   • شافعی و ابوحنیفه مقتدای امت
   • شهاب‌الدین احمد سمعانی
   • بیع غایب از نظر شافعی
   • سنایی غزنوی
   • تشبیه قاضی عبدالودود به ابوحنیفه
   • سَرِ اصحاب نعمان (ابوحنیفه)، سیف الحقّ
   • بوحنیفه رفت و قال ماند
   • مطلع قصیده
   • چراغ امّتان، ابوحنیفه
   • سؤال دهری از ابوحنیفه
   • پاسخ مُلحد به ادعای ابوحنیفه و استدلال امام در اثبات صانع
   • خاموش شدن ملحد و دار زدن او
   • بوحنیفه مقتدای امت
   • بوحنیفه و علم
   • بوحنیفه‌وار
   • ابوحنیفه و شافعی
   • شیخ احمد جام
   • ابوحنیفه و شافعی و مالک
   • خاقانی شروانی
   • بوحنیفه و شافعی
   • بوحنیفه مرتبت شافعی بیان
   • نعمان لفظ، احمد رای، مالک دم
   • درگذشت بوحنیفه و زادن شافعی
   • ستایش ممدوح به نعمان، مالک، شافعی و احمد
  • فصل چهارم: نظرات دانشمندان، ادیبان، شاعران، مورخان و صوفیان قرن هفتم تا دهم
   • فرید‌الدین عطار نیشابوری
   • ذکر امام جهان ابوحنیفه
   • شهامت ابوحنیفه
   • داود طائی و ابوحنیفه
   • پند دادن کودکی به ابوحنیفه
   • شرم و حاضر جوابی ابوحنیفه
   • خواب خلیفه بغداد و تعبیر ابوحنیفه
   • فتوا و تقوا
   • کفاره دادن ابوحنیفه
   • پرهیزگاری ابوحنیفه
   • داود طائی و ابوحنیفه
   • ذکر امام ، شافعی المطّلبی
   • نظر امام احمد درباره شافعی
   • سلیم راعی و شافعی
   • هوش شافعی در 6 سالگی
   • مالک، استاد شافعی
   • پرهیزگاری شافعی
   • پندهایی از شافعی
   • ذکر امام احمد حنبل
   • شفای بیمار
   • ورع امام احمد
   • پیراهن و شلوار احمد
   • عبدالله مبارک و امام احمد
   • نه هنوز
   • امام احمد و کارگر
   • زهد
   • شیخ شهاب‌الدین سهروردی
   • امام احمد و بوایوب حمّال
   • شافعی و تتابع
   • محمد بن علی راوندی
   • آرزوی شفاعت کردن ابوحنیفه و ستایش ائمه اجتهاد
   • سخن شافعی درباره ی ابوحنیفه
   • ابیاتی در ستایش ابوحنیفه
   • درایت ابوحنیفه
   • تعصب سلاطین و امرای خراسان و ماوراءالنهر نسبت به ابوحنیفه و پیروانش
   • جلال‌الدین محمد مولوی
   • سراج‌الدین ارموی
   • ابوحنیفه
   • سخن شافعی در خشم
   • سخن شافعی در رنج
   • سید محمد بخاری
   • پاسخ شافعی
   • اهل مذاهب
   • حدیث حسن
   • تعصب در مذاهب
   • علامت صدق
   • علاء‌الدوله سمنانی
   • امام ابوحنیفه کوفی
   • امام مالک
   • چهار امام
   • حمدالله مستوفی
   • مولد شافعی (غزّه)
   • قبر شافعی در قرافه
   • قطب‌الدین شیرازی
   • بخشش شافعی
   • شجاعت و ایمان شافعی در برابر خلیفه بغداد
   • مالک‌ بن انس و هارون الرشید
   • ضیا‌ءالدین نخشبی
   • درایت امام اعظم
   • شافعی و نیایش
   • احمد افلاکی
   • شافعی و نعمان‌ ثانی
   • مذهب نقش بندیان
   • الهام از سخن امام شافعی
   • شاه نعمت‌الله ولی
   • مذهب جامع
   • کیمیای خاک
   • آیینه شافعی و حنفی
   • عبدالرحمن جامی
   • مذهب جامی
   • شافعی و محبت اهل بیت
   • وللّشافعی
   • گلی چون شافعی و لاله ی نعمانی
   • فضل‌الله بن روزبهان خنجی
   • اهمیت سلوک الملوک
   • اجتهاد و مراد از آن
   • شرایط اجتهاد در مذهب حنفی
   • مجتهد باید چه چیزهایی بداند؟
   • مفتی کیست؟
   • شرایط مُفتی در مذهب حنفی
   • شرایط مُفتی در مذهب شافعی
   • تقلید از مجتهد مرده
   • انواع منتسبین به یکی از مکتب‌های فقهی
   • اوصاف و آداب مفتی
   • مفتی و قبول هدیه
   • تقلید
   • قضا چیست؟
   • معنی اصطلاحی قضا
   • نامه عمر بن خطاب درباره ی قضا
   • ابوحنیفه و قضا
   • شرایط قاضی در مذهب شافعی
   • روش زندگی و برنامه کار قاضی در مذهب حنفی
   • نظر شافعی در نصب قاضی
   • آشنایی قاضی با محیط کار خود
   • خواند میر
   • ابوحنیفه و صحابه
   • نپذیرفتن منصب قضا
   • مسموم کردن ابوحنیفه
   • نسب شافعی و سال و تولد و وفات او
   • مالک و احمد حنبل
   • سید یحیی امام زیدیه و ابوحنیفه
   • وفات مالک‌ بن انس
   • از ولادت تا وفات امام احمد بن حنبل
   • ناصر مذهب شافعی و رساله در فضایل امام
   • تغییر مذهب دادن، از شافعی به حنفی
   • محمد علی مدرس
   • استادان شافعی
   • شافعی، بنیانگذار علم اصول فقه
   • تألیفات شافعی
   • شافعی و مرد عاشق
   • اشعار شافعی
  • فهرست منابع و مأخذ
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است