3 MB
1.41 MB
825.78 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/45/651
ویرانگری ها و خیانت های مدعی... نام كتاب:
عبدالرحیم ملازاده نويسنده:
تالیف مترجم:
۵۴۰۳ تعداد دریافت: ۳۱۱۱۲ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۱۹ اردیبهشت (ثور) ۱۳۹۵ به روز رسانی:
۳۷۱ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی

پژوهش مفصلی است که خاستگاه تشیع را بررسی کرده و آثار سوء اندیشه‌های شیعی را در جهان اسلام بیان می‌کند. کتاب با تعریف اهل سنت و جماعت و شرح معنای شیعه در قرآن و سنت آغاز می‌شود. در فصل بعد چگونگی شکل‌گیری اندیشه شیعی و نقش یهودیان در پیدایش آن را توضیح می‌دهد. سپس تشابهات عقیدتی یهودیت و تشیع را بیان کرده و آنگاه به موضوع مهدویت و جایگاه آن در تفکر شیعی می‌پردازد و می‌کوشد تا با ارائه ادلّه قوی موهوم بودن مهدی شیعه را ثابت کند. فصل آتی کتاب به مفاسد و زیان‌هایی می‌پردازد که تشییع بر جهان اسلام تحمیل کرده است. در بخش پایانی نیز با اهانت‌ها و خیانت‌های شیعیان به اهل‌بیت پیامبر آشنا می‌شویم.

در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
  • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است