5.52 MB
2.42 MB
1.16 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/46/350
بلکه گمراه شدی نام كتاب:
خالد عسقلانی نويسنده:
اسدالله موسوی مترجم:
۷۸۸۹ تعداد دریافت: ۳۰۴۵۶ تعداد نمایش:
پنجشنبه، ۱۱ تیر (سرطان) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۰۷ آبان (عقرب) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۷۷۵ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

نقد و ردیه‌ای مفصل است بر کتاب «آنگاه هدایت یافتم» اثر محمد تیجانی. کتاب مذکور، در بردارنده مدعیات مشخصی است که به ظاهر از اهل سنت بوده، اما به دلایل واهی و دروغی، که در کتابش شرح داده، به مذهب شیعه اثنی عشری درآمده است. از آنجا که این اثر یکی از مهم‌ترین ابزراهای شیعه غالی برای غوغاسالاری و اثبات حقانیتش به شمار می‌رود، نویسنده بر آن شده است تا در یک پژوهش تحقیقیِ مبسوط، دروغ‌ها و خطاهای تیجانی را برملا سازد و شیعیان را به بازاندیشی اعتقادات خود دعوت نماید. وی در باب نخست کتاب، مفهوم و مصداق صحابه را از دیدگاه اهل سنت و شیعه دوازده امامی بیان نموده و در ادامه، دیدگاه تیجانی را درباره صلح حدیبیه، مصیبت روز پنجشنبه و عملکرد صحابه سپاه اسامه، تحلیل و نقد می‌کند. باب سوم، پاسخی است به ادعای وی در مورد قرآنِ صحابه و باب چهارم، رد سخن تیجانی است در این مورد که رسول اکرمr اصحابش را مورد نکوهش قرار داده است. در باب بعد، مدعیات او را درباره نکوهیدن برخی صحابه نسبت به برخی دیگر، بررسی نموده و آنگاه، مطاعن و یاوه‌های او را در قبال خلیفه اول، ابوبکر صدیق و همچنین عمر بن خطاب و عثمان بن عفوانy پاسخ می‌گوید. نویسنده در باب‌های آتی کتاب، ضمن افشای دروغ‌های تیجانی، سیمای حقیقیِ امّ المؤمنین عایشه، طلحه، زبیر و ابوهریره را توصیف و از آنان در مقابل کذب و افتراء او دفاع می‌کند. وی در بخش پایانی کتاب، به هفده مورد از شبهات شیعه درباره اهل سنت و جماعت و اعتقادات آنان جواب می‌دهد.

 • بلکه گمراه شدی
  • اهداء
  • مقدمه مترجم
   • پيدايش روافض
   • خطر روافض بر امت اسلامي
   • وحدت يا تقريب بين مذاهب
   • انگيزه ترجمه
  • پيشگفتار
  • تمهيد
  • باب اول: معنی و مفهوم یا تقسیم صحابه نزد اهل سنت و روافض دوازده امامی
   • تعريف لغوي و اصطلاحي صحابي
   • تعريف لغوي و اصطلاحي منافق
   • تقسيم واقعي صحابه از ديدگاه روافض دوازده امامي
   • نفي طبقه بندي اماميه
  • باب دوم
   • رد ديدگاه تيجاني پيرامون «صحابه در صلح حديبيه»
   • نقدي بر ديدگاه تيجاني
   • رد ديدگاه تيجاني نسبت به صحابه در مورد مصيبت روز پنج شنبه
   • نقدي بر ديدگاه تيجاني
   • ديدگاه تيجاني و رد آن درباره صحابه در جریان سپاه حضرت اسامه
  • باب سوم: نقدي بر گفته تيجاني داير بر اين كه قرآن صحابه را مورد مذمت قرار داده است
   • نقدي پيرامون استدلال آقاي تيجاني
   • نقدي بر استدلال تيجاني از آيه «خشوع» داير بر ذم صحابه
  • باب چهارم: نقدي بر آقاي تيجاني درباره اينكه رسول اكرم اصحابش را مورد نكوهش قرار داده است
   • «رد استدلال تيجاني از حديث تنافس صحابه برای دنيا»
  • باب پنجم: نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه بعضي از صحابه بعضي ديگر را نكوهش كرده‌اند
   • «نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه صحابه در نماز تغيير ايجاد كردند»
   • «نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه اصحاب عليه خود گواهي مي‌دهند»
  • باب ششم: نقدي بر مطاعن تيجاني بر خليفه اول حضرت صديق اكبر
   • نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر عليه خود گواهی مي‌دهد
   • نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره‌ي حضرت ابوبكر و فاطمه زهرا رضي الله عنهما در جریان فدك
   • آيه، به دلايل متعددي دلالت بر عصمت فاطمه يا كساني ديگر ندارد
   • نقدي بر گفتگوي تيجاني با يك دانشمند درباره حضرت ابوبكر
   • نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره حضرت ابوبكر تحت عنوان «علل و اسباب هدايت و استبصار»
   • نص پيرامون خلافت
   • «نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اولي بودن علي از ابوبكر
   • «نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه ابوبكر در قتال با مانعين زكات مرتكب خلافت سنت شده است»
   • نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره خالد بن وليد
  • باب هفتم: ايرادهاي تيجاني بر خليفه دوم عمر بن خطاب و پاسخ آن
   • نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه عمر با پيامبر مخالفت كرده است 425
   • نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر جاهل بودن عمر بن خطاب
   • «نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه عمر عليه خود گواهي داده است»
   • نقدي بر ديدگاه آقاي تيجاني درباره عمر بن خطاب، تحت عنوان «گفتگو با يك عالم»
   • «نقدي بر ديدگاه تيجاني دربارهي حضرت عمر در امر خلافت»
  • باب هشتم: نقدي بر اتهامات آقاي تيجاني بر خليفهي سوم عثمان بن عفان
  • باب نهم: نقدي بر ديدگاه تيجاني دربارهي ام المومنین حضرت عايشه
   • «نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه عايشه آتش فتنه را بر افروخته است»
  • باب دهم: نقدي بر ديدگاه تيجاني در باره طلحه و زبير
  • باب يازدهم: نقدي بر ديدگاه تيجاني درباره معاويه بن ابي سفيان
   • نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه معاويه از كاتبان وحي نبوده و به مردم دستور داده تا علي را بد و بيراه بگويند
   • «نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه، معاويه بخاطر انكار از ناسزا گفتن به علي دستور قتل حجر بن عدي را صادر كرده است»
   • «نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه حسن بصري معاويه را مورد طعن قرار داده است»
   • «نقدي پيرامون برداشت نادرست تيجاني درباره مشاجره ميان علي و معاويه»
   • «نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه او خلافت را به ملوكيت تبديل نموده است»
  • باب دوازدهم: نقدي بر مطاعن تيجاني پيرامون ابو هريره
   • اولاً: ادعاي تيجاني عليه ابو هريره داير بر اينكه او روايات ساختگي از رسول الله نقل مي‌كند
  • باب سيزدهم: مباحث متفرقه
   • «نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر وجود نص برای وجوب پيروي از علي
   • «نقدي بر ادعاي آقاي تيجاني داير بر وجود نصوص دال بر وجوب پيروي از اهل بيت»
   • «نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه بخاري سلام و درود را مختص علي مي‌داند»
   • «نقدي بر ديدگاه شيعه داير بر اينكه ائمه اربعه علم را از جعفر صادق آموخته‌اند»
   • «نقدي بر ديدگاه شيعه داير بر اينكه نزد گروهي از شيعه رسالت از آن علي بوده است. نه محمد و مبني بر اينكه گروهي از آنان مدعي الوهيت علي است»
   • «نقدي بر ادعاي تيجاني و خويي داير بر اينكه قرآن آنان عيناً همان قرآني است كه نزد اهل سنت است»
   • نقدي بر ديدگاه شيعه مبني بر اضافه كردن «علي ولي الله» در الفاظ اذان
   • نقدي بر ديدگاه رافضه پيرامون زدن بر سر و صورت در ذكر مصيبت حسين
   • «نقدي بر ادعاي شيعه داير بر اينكه توسل به قبور شرك نيست»
   • معني حديث «ستفترق أمَّتي إلى ثلاث وسبعين فرقة»
   • «نقدي بر تحريف حديث رسول الله از جانب آقاي تيجاني»
   • «نقدي بر ديدگاه آقاي تيجاني درباره عبدالله بن عمر»
   • «نقدي بر ديدگاه تيجاني پيرامون جايگزين كردن صحابه سپاسگزار به جاي صحابه منقلبين»
   • «نقدي بر ديدگاه تيجاني پيرامون واژه «اهل سنت و جماعت»
   • «نقدي بر ديدگاه تيجاني داير بر اينكه رسول الله درباره دوازده امام و اسامي آنان تصريح فرموده است»
   • «نقدي بر ادعاي آقاي تيجاني داير بر اينكه صحابه قاتل علي هستند»
   • «آقاي تيجاني حديث رسول الله را تحريف مي‌كند»
   • «نقدي بر ادعاي تيجاني داير بر اينكه اختلاف ميان ائمه اربعه دال بر مخالفت آنان با قرآن و سنت است»
   • نقدي بر سخنان تيجاني پيرامون مبحث (راهنمايي حق)
  • مآخذ ومنابع
   • كتب اهل سنت
   • كتب الشيعة
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است