صفحه نخست مواعظ و حکمت‌ها کسانی که الله تعالی آنان را دوست دارد
854.2 KB
468.98 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/67/1682
کسانی که الله تعالی آنان را ... نام كتاب:
علی بن نایف شحود نويسنده:
پدرام اندایش مترجم:
۵۶۵۵ تعداد دریافت: ۱۵۴۷۸ تعداد نمایش:
پنجشنبه، ۱۴ شهریور (سنبله) ۱۳۹۲ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۰۵ بهمن (دلو) ۱۳۹۴ به روز رسانی:
۵۷ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

کتاب حاضر، یک اثر آموزشی ـ تربیتی دربارۀ اخلاق حسنۀ اسلامی  و وِیژگیهای اخلاقی و رفتاری‌ای است که موجب خشنودی الله متعال می‌گردد. رویکرد نویسنده در اثر حاضر، غیرمستقیم است؛ بدین معنا که به جای آنکه صراحتاً ار اخلاق حسنه و سیئه نام ببرد، به سراغ آیات و روایات رفته و نشان داده که در دوران صدر اسلام کدام‌یک از کردار و گفتار صحابه مورد ستایش خداوند متعال و پیامبر بزرگوارش قرار گرفته است. وی در بخش نخست با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن کریم، کسانی را که الله دوستشان دارد معرفی می‌کند و سپس احادیث نبوی را دربارۀ این افراد ذکر می‌نماید. بخش سوم کتاب، به معرفی اخلاق ناپسند (سیئه) پرداخته و آیات قرآن کریم را در این مورد به عنوان شاهد ذکر می‌کند.

 • کسانی که الله تعالی آنان را دوست دارد
  • مقدمه ی مترجم
  • مقدمه ی نویسنده
  • باب اول: کسانی که الله آنان را دوست می‌دارد با استناد به قرآن
   • محسنین را دوست می‌دارد
   • بسیار توبه کنندگان و کسانی که طلب پاکی میکنند را دوست می‌دارد
   • تبعیت از فرستاده ی الله
   • پرهیزکاران را دوست می‌دارد
   • نیکو کاران را دوست می‌دارد
   • صابران را دوست می‌دارد
   • توکل کنندگان را دوست می‌دارد
   • عادلان را دوست می‌دارد
   • فروتن بودن در برابر مؤمنان و پرعزت بودن در برابر کافران
   • پرهیزکاران را دوست می‌دارد
   • کسانی که طلب پاکی میکنند را دوست می‌دارد
   • کسانی را که صف کشیده در راهش جهاد میکنند را دوست می‌دارد
  • باب دوم: کسانی که الله تعالی آنان را دوست دارد، برگرفته از سنت پیامبر
   • علی را الله و رسولش دوست دارند
   • الله فلانی را دوست دارد
   • الله مدارا نمودن در هر امری را دوست می‌دارد
   • زاری بندهاش، بسویش را دوست می‌دارد
   • گشاده رو را دوست دارد
   • جوان توبه کننده را دوست دارد
   • مؤمن کهنه پوش را دوست دارد
   • عطسه را دوست می‌دارد
   • دوست دارد که بین فرزندانتان عدالت برقرار کنید
   • الله عمل کنندهای که عملش را نیکو گرداند، دوست دارد
   • حمد کردن را دوست دارد
   • مدح کردن را دوست می‌دارد
   • وتر را دوست می‌دارد
   • زیبایی را دوست می‌دارد
   • بندهای را دوست دارد که پرهیزکار بوده و قناعت داشته باشد و خودنمایی نکند
   • الله تعالی غیرت و بزرگمنشی را دوست می‌دارد
   • حیاء و پوشش را دوست می‌دارد
   • پوشش را دوست می‌دارد
   • الله آسانگیری در تجارت را دوست می‌دارد
   • هر قلب غمگینی را دوست می‌دارد
   • امور با منزلت را دوست دارد
   • بیصدا بودن [مردم] را در سه حالت دوست دارد
   • شخص پیشه ور را دوست می‌دارد
   • شکر کنندگان را دوست می‌دارد
   • عطر را دوست می‌دارد
   • دوست می‌دارد اثر نعمت بخشیدن به بندهاش را ببیند
   • نیکوکاران پرهیزکار و غیر خودنما را دوست می‌دارد
   • بنده ی مؤمنی که فقیر است ولی عفاف دارد را دوست می‌دارد
   • دوست می‌دارد اگر عملی انجام شد، به کمال برسد
   • دادخواهان و غمگینان را دوست می‌دارد
   • قربانی نمودن را دوست می‌دارد
   • احسان را دوست دارد
   • سه چیز را دوست دارد و نسبت به سه چیز بغض دارد
   • چهار صحابیِ من را دوست دارد
   • عفو نمودن را دوست دارد
   • کرامت را دوست دارد
   • با حیاء و با عفاف و بردبار را دوست می‌دارد
   • الله دوست دارد به چیزهایی که او اجازه دادهاست، عمل شود
   • بخشنده است و بخشنده را دوست می‌دارد
   • الله بنده ی مؤمن و آزمایش شده را دوست می‌دارد
   • الله کسی را که با انجام واجبات و نوافل سعی میکند به وی نزدیک شود را دوست می‌دارد
  • باب سوم: کسانی که الله تعالی آنان را دوست نمی‌دارد، برگرفته از کتاب الله
   • متجاوزان از حد را دوست نمی‌دارد
   • فساد را دوست نمی‌دارد
   • تمامی افرادی که بسیار کافر و بسیار گناه کار هستند را دوست نمی‌دارد
   • کافران را دوست نمی‌دارد
   • ستمکاران را دوست نمی‌دارد
   • کسیکه فخر فروش بوده و پر ادعا باشد را دوست نمی‌دارد
   • خیانتکاران بسیار گناهکار را دوست نمی‌دارد
   • الله آشکارا بدگویی کردن را دوست نمی‌دارد
   • فساد کنندگان را دوست نمی‌دارد
   • اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد
   • خیانت کاران را دوست نمی‌دارد
   • مستکبران را دوست نمی‌دارد
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است