صفحه نخست نزول شناخت مکی و مدنی قرآن
1.8 MB
875.04 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/152/1409
شناخت مکی و مدنی قرآن نام كتاب:
عبدالقدوس راجی نويسنده:
تالیف مترجم:
۳۴۷۱ تعداد دریافت: ۱۵۸۰۸ تعداد نمایش:
چهارشنبه، ۱۰ خرداد (جوزا) ۱۳۹۱ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۲۹ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۵۴ تعداد صفحات: ۱۷x۲۴ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

بیان خصوصیات و فواید شناخت آیات و سوره‌های مکی و مدنی قرآن و نقش آن در تفسیر قرآن است. نویسنده در این اثر مبسوط علمی، به این شاخه از علوم قرآنی پرداخته و می‌کوشد تا با استفاده از منابع موثق تفسیری و حدیثی و استناد به روایات کتاب‌های شش‌گانه، موضوعات مرتبط با مکی و مدنی‌بودن آیات و نقش آن در شناخت ناسخ و منسوخ و سیر تدریجی تعالیم قرآن و معارف اسلامی را بازگو نماید. وی پس از بیان اهمیت و پیشینه موضوع، تعریف لغوی و اصطلاحی مکی و مدنی و چگونگی ظهور این علم را بیان می‌کند. سپس به قواعد و ضوابط تقسیم آیات پرداخته و در ادامه، به تحقیق روایات درباره تحدید سوره‌ها بر طبق موازین علم حدیث می‌پردازد. بخش پایانی کتاب به اختلاف دیدگاه‌ها در مورد آیات مکی و مدنی پاسخ می‌دهد.

 • شناخت مکی و مدنی قرآن
  • پيشگفتار
  • خلاصه اثر
  • مقدمه
   • اهداف تحقیق
   • پیشینه تاریخی موضوع
   • مروری بر مراجع
   • روش تحقیق
  • بخش نخست: تعريف و فوايد شناخت مكى ومدنى
   • تعريف مکی و مدنی
    • الف- تعريف لغوی
    • ب- مفهوم عام اين دو واژه
    • ج- تعريف اصطلاحی مكی و مدنی
    • د- فوايد مهم آگاهی از علم مکی و مدنی
  • بخش دوم: نشأت علم مکی و مدنی
   • مکی و مدنی از عصر نبوت تا عصر تدوین
    • الف- علم مکی و مدنی در عصر نبوت
    • ب- مکی و مدنی در عصر صحابه
    • ج- تحول و تکامل اين علم در عصر تابعين
   • تأليفات جداگانه در اين موضوع
    • الف- عصر تدوين
    • ب- در عصرطلايی و شگوفايی علم
   • مکی و مدنی به عنوان بابی از باب‌های علوم اسلامی
    • الف – کتاب‌های غير تخصصی
    • ب- کتاب‌های علوم القرآن
   • مکی و مدنی از ديدگاه علمای تفسير
    • الف – تفسير به مأثور
    • ب – تفسير به رأی
    • ج – تفاسيرجديد
   • مكي و مدنی در تحقيقات معاصر
    • الف- تأليفات مستقل در «علم مکی و مدنی»
    • ب- بررسی موضوع در ضمن مباحث علوم القرآن
    • ج- مشخصات تحقيقات معاصر
    • د- پاسخ به ايراد، و ردّ تلاش‌های منحرفانه خاورشناسان
    • هـ- ملاحظات و کاستي‌ها
   • مناقشه
  • بخش سوم: قواعد و ضوابط
   • 1- تعريف لغوی و اصطلاحی قاعده و ضابطه
    • تعريف اصطلاحی
   • 2- فرق بين قاعده و ضابطه
    • الف- قواعد
    • ب- ضوابط و خصايص سوره‌های مكی و مدنی
   • مناقشه
  • بخش چهارم: تقسیمات دیگر آيه های قرآنی
   • الف- شناخت آيه‌های سفری و حضری
   • ب- شناخت آياتيكه شب يا روز نازل شده
   • ج- آيات تابستانی و زمستانی
    • مثال آيات تابستانی
   • د- آيات فراشی و نومی
   • هـ- آيات زمينی و فضائی
   • مناقشه
  • بخش پنجم: شناخت و ترتیب آیه‌ها و سوره‌ها
   • 1- معنى آيه
    • الف- مفهوم لغوى
    • ب- معنى اصطلاحی
    • ج- شناسایى آيه
   • 2- ترتیب آیه‌ها
   • 3- شناخت نخستين آيه
   • بررسى آرا و نظريات فوق
    • الف- حديث جابر
    • ب- روايت ابوميسره
    • ج- استدلال قول چهارم
   • نخستين آيه در چند موضوع
    • 1- در باره شراب
    • 2- درباره جهاد
    • 3- در مورد قتل مؤمن
    • 4- در موضوع طعام
   • شناخت آخرين آيه
    • علت اختلاف
    • تحقيق و بررسى اين اقوال
   • مناقشه
   • 1- معنی سوره
    • الف- حکمت تجزيهء قرآن به سوره‌ها
    • ب- تعريف لغوی
    • ج- معنی اصطلاحی
    • د - مناسبت معنی اصطلاحی سوره با مفهوم لغوی
   • 2- ترتيب سوره ها
   • 3- اقسام سوره ها
   • 4- نام و شماره سوره ها
    • الف- شماره سوره‌ها
    • ب- اسامی سوره‌ها
   • مناقشه
  • بخش ششم: تحقيق روايات در تحديد سوره‌های مکی و مدنی
   • 1- روايت زهری در تنـزيل القرآن
    • الف- سند اين کتاب (صحيفه)
    • ب- درجه ثبوت اين صحيفه
   • 2- روايت ابوعبيـد
    • الف- معرفى راويان اثر
    • ب- درجه اثر
   • 3- روايت حارث بن اسد محاسبی
    • معرفى راويان اثر و درجه آن
   • 4- روايت ابن ضريس
    • الف- شناخت راويا ن اثر
    • ب- درجه اثر
   • 5- روايت ابوجعفر نحاس در كتاب الناسخ و المنسوخ
    • الف- معرفى راويان اثر
    • ب- درجه اثر
   • 6- روايت ابن عبد الكافى
    • معرفى راويان حديث
    • درجه حديث
   • 7- روايت ابوعمرو دانى
    • بررسى سند
    • درجه اثر
   • 8- روايت بيهقى در دلايل النبوه
    • راويان اثر
    • درجه اثر
   • نتيجه تحقيق
  • بخش هفتم: دلايل تفصيلى سوره‌هاى مكى و مدنی و سوره‌های مورد اختلاف
   • دلايل تفصيلى سوره‌هاى مكى
    • الف- تعداد و ترتيب سوره‌های مکی
    • ب- انواع سوره‌هاى مكى
    • ج- آيات مكى در سوره‌هاى مدنى
    • مناقشه
   • اسامى و ترتيب نزول سوره‌هاى مدنى
    • 1- دلايل تفصيلي مدنى بودن اين سوره‌ها
    • 2- انواع سوره‌هاى مدنى
    • 3- آيات مدنى درسوره‌هاى مكى
   • تحقيق وبررسی سوره‌هاى مورد اختلاف
   • مناقشه
  • نتایج تحقیق
  • نتيجه گيری
  • سفارشات
  • فهرست منابع و مآخذ
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است