صفحه نخست تدبر در قرآن کلید فهم قرآن
1.5 MB
3.41 MB
1.48 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/160/1175
کلید فهم قرآن نام كتاب:
شریعت سنگلجی نويسنده:
تالیف مترجم:
۶۷۴۲ تعداد دریافت: ۲۲۰۷۱ تعداد نمایش:
دوشنبه، ۲۲ آذر (قوس) ۱۳۸۹ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۳۰ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۲۹ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

بیان شیوه‌های تدبّر در قرآن و چگونگی فهم و استخراج پیام آیات ان است . نویسنده کتاب با اشاره به همگانی بودن پیام اسلام و درس های آن، قرآن کریم را کتابی می‌داند که مخاطب عام دارد و فهم معنا و پیام آن، منحصر و محدود به گروه خاصی نیست و می‌کوشد تا با زبانی ساده ، اصول فهم قرآن را بیان نماید . بدین منظور، در ابتدا مفاهیم کلیدی‌ای را که برای درک آیات قرآن ضروری است معرفی کرده و توضیح مختصری در باره هر یک ارائه می‌دهد ؛ از جمله: ظاهر و باطن ، محکم و متشابه، تفسیر به رای جایز و ممنوع ، ضروریات و ناسخ و منسوخ. در ادامه فصل‌های کتاب، به انواع سوگندهای قرآن و مفاهیم آن پرداخته و سپس در مورد فواتح سُور و امثال قرآن توضیح می‌دهد . کتاب با بحث پیرامون شیوه های استدلال قرآن و ماهیت و کیفیت وحی ادامه می‌یابد. رویکرد فرقه ها و نحله های فکری‌ای همچون سوفسطائیان، حسّیون، تجربیون و صوفیه در فهم و تفسیر قرآن، موضوعی است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. بحث پیرامون نبوت، قیامت و معاد از دیدگاه قرآن، از جمله دیگر مباحث کتاب است .

 • کلید فهم قرآن
  • فهرست مطالب
  • مقدّمه
  • قرآن تحریف نشده است
  • قرآن قابل فهم است
   • آیات
   • اما اخبار
   • دلیل عقل
   • جمعی میگویند قرآن غیر قابل فهم است
   • فهمیدن قرآن مبتنی بر شناسائی اسباب نزول است
   • فهم قرآن محتاج بشناختن احوال عرب در آن عصر میباشد
  • قرآن آنچه را كه متعلق بدین و شریعت است در بر دارد
   • احكام شریعت در قرآن كلّی و محتاج بسنّت است
  • قرآن را ظهری و بطنی است
   • مراد از ظاهر مفهوم عربی و مراد از باطن فهم مراد و مقصد قرآنست
   • برای هریك از ظاهر و باطن قرآن شرطی است شرط ظاهر آنست كه موافق لغت عرب باشد و مخالف با شرع نباشد
   • شرط فهم باطن قرآن موافقت با لغت عرب و شهادت شرع است و تأویلات فرقه باطنیه باطل میباشد
  • تفسیر برأی و تقسیم آن بجایز و ممنوع
   • راه تفسیر كتاب خدا و فهم آن
  • تقسیم قرآن و بیان محتویات آن
   • اما سه اصل مهم
   • و اما سه اصل تابع و متمم
  • مقاصد قرآن در وضع شریعت و احكام
   • ضروریات و حاجات و تحسینات
   • ضروریات پنج است
  • ناسخ و منسوخ قرآن
  • محكم و متشابه قرآن و بیان حقیقت آن
   • تحقیق در بیان محكم و متشابه
   • نتیجه
   • امثله محكم و متشابه و طریق تأویل متشابه
   • نتیجه
  • سوگندهای قرآن
   • مقسم به یا آنچه خداوند بآن سوگند یاد كردهاست
   • اقسام سوگندهای قرآن
  • فواتح سور قرآن
   • اقوال علماء در معنای فواتح سور قرآن
  • حكمت نزول قرآن بطور تدریج و مفرق و منجم
  • امثال قرآن
   • معنى مَثَل و فرق آن با مِثْل
   • فایده ی تمثیل
   • امثال قرآن بر دو قسم است
  • قرآن براهین بر اصول ایمان را دربردارد
   • مقدمه
  • طریقه سوفسطائیه و رد آن
   • ابطال سخنان سوفسطائیه
  • طریقه حسیون و تجربیون و ابطال آن
  • طریقه كشف و شهود صوفیه
   • تحقیق
   • تقریر كشف و شهود
   • اشكال بر طریقه كشف و شهود
  • طریقة قرآن در اقتناص حقایق اشیاء
  • تقلید از موانع تعقل است
   • عواملی كه مساعد با تقالید است
   • معالجه قرآن مرض تقلید را
   • اخبار وارده در فضیلت علم
   • سیر در ارض علاج مرض تقلید است
   • دوم از موانع تفكر اطاعت كبرا و بزرگان و پیروی احبار و رهبانست
   • قرآن و حریت نفس
   • قرآن و حریت عقل
   • سوم از موانع تعقل پیروی هوی است
  • ادله قرآن بر اثبات خالق جهان
   • دلیل عنایت
    • آیات وارده در قرآن بر دلیل عنایت
   • دلیل اختراع بر اثبات خالق جهان
    • آیات وارده در قرآن بر دلیل اختراع
   • دلیل اختلاف بر اثبات خالق جهان
    • آیات وارده در قرآن بر دلیل اختلاف
   • دلیل فطرت بر اثبات خالق جهان
  • صعوبت فهم توحید
  • توحید قرآن
   • دلیل قرآن بر توحید فاعلیت
   • دلالت قرآن بر نبوت پیغمبر اخر الزمان
  • وحی و نزول جبرائیل و اقوال علماء در آن و تحقیق حق در مسأله
   • حقیقت وحی
   • تحقیق
  • قرآن و بعث
   • دلیل قرآن بر بقای نفس بعد از خراب بدن
   • ادله قرآن بر بعث
   • از ادله خاص قرآن بر بعث
  • قیامت و معاد در نظر قرآن
   • اقسام قیامت و ساعت
  • پایان كتاب ـ تبصره
   • خطبة حجة الوداع
   • ترجمه خطبه حجة الوداع
  • خطبة حجة الوداع
  • مصادر كتاب
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است