1.11 MB
628.95 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/414/1105
چگونه به مقام عالی در بهشت ب... نام كتاب:
محمد النعیم نويسنده:
حسین تاجی گله داری مترجم:
۳۰۰۵ تعداد دریافت: ۱۳۳۵۵ تعداد نمایش:
چهارشنبه، ۰۵ خرداد (جوزا) ۱۳۸۹ تاریخ افزودن:
سه شنبه، ۲۳ خرداد (جوزا) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۱۱۴ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

توصیف ویژگی‌ها و نعمت‌های بهشت و بیان راه‌های کسب رضای الهی و رسیدن به مقام عالی در بهشت است. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های مداومت بر درستکاری و پرهیزکاری، امید به نیل به نعمات الهی در بهشت برین است و بی‌شک، توصیف نعمات بهشتی، این امید را همواره در دل زنده نگه می‌دارد و این، انگیزه تألیف کتاب حاضر است. نوسینده مطالب کتاب را در سه بخش ارائه داده است: بخش نخست، از درجات بهشتی و ویژگی‌های هریک سخن می‌گوید. در بخش دوم، مهم‌ترین اعمالی را که سبب برتری این درجات می‌شود، ذکر می‌کند. در بخش پایانی کتاب، راه‌های محافظت از این درجات و مقام‌های بهشتی به تفضیل بیان می‌شود. منبع اصلی نویسنده، آیات قرآن و روایات صحیحی است که علمای برجسته‌ای همچون ابن حجر عسقلانی، سیوطی، مناوی و آلبانی بر آن صحه گذاشته‌اند.

 • چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم
  • مقدمه‌ی مؤلف
  • جایگاه (و درجات) بهشت
   • تعداد بهشت ها
   • تعداد (مقام و) درجه های بهشت
   • منظور از درجه چیست؟
   • ارتفاع درجات بهشت
   • تفاوت نعمتها در میان اهل درجات
   • کمترین رتبه و منزلت در بهشت
   • بلندترین جایگاه در بهشت
   • چرا بهشت درجات و مراتب دارد؟
   • چگونه به این درجات و مراتب برسیم؟
   • نا امید نباش
   • همت بلند داشته باش
  • مهمترین اعمالی که با آن مقام و درجه مؤمن در بهشت بلند می گردد
   • اولین عمل: ایمان راسخ و جازم به خدا و پیامبرانش
   • دومین عمل: تقوای الهی
   • سومین عمل: خوف (ترس) از خداوند عزوجل
   • چهارمین عمل: توکل بر خداوند عز وجل
   • پنجمین عمل: صبر
    • اولا: صبر بر تکلیف های شرعی
    • ثانیا: صبر بر بلا و مصیبت
    • مهمترین مصیبت های که در روایت صحیح آمده که انسان را به مقام شهدا میرساند عبارت است از
    • مردن بوسیله بیماری طاعون
    • در دفاع از مال کشته شدن
    • کشته شدن در مقابل دفاع از نفس و دین و اهل
    • مردن بر اثر بیماری ذات پهلو
    • کسی که در دریا دچار سر گیجه شود و کسی که غرق شود
    • با درد شکم و زیرآوار مردن
    • سوخته شده، و زن حامله و زایمان کننده
    • مردن بر اثر بیماری سل
   • ششمین عمل: نماز
    • اولا: رفتن به سوی نماز
    • ثانیا: پر کردن جاهای خالی در صف نماز
    • ثالثا: برپا داشتن نماز
    • رابعا: خواندن نافلههای بسیار
   • هفتمین عمل: اذان گفتن، یا همراه مؤذن تکرار کردن
   • هشتمین عمل: بذل و بخشش مال
    • اولا- پرداختن زکات
    • ثانیاً- بذل مال برای پیوند رابطهی خویشاوندی و راههای خیر و نیکی
   • نهمین عمل: روزه رمضان و قیام آن
   • دهمین عمل: اخلاق نیکو
   • یازدهمین عمل: حفظ نمودن کتاب خدا، قرآن است
   • دوازدهمین عمل: کفالت یتيم
   • سیزدهمین عمل: ایجاد صلح میان مردم
   • چهاردهمین عمل: دعوت بسوی خدا
   • پانزدهمین عمل: جهاد در راه خدا
    • اولا: جهاد با نفس و جان (کشته شدن در راه خدا)
    • ثانیاً: جهاد با مال
    • ثالثاً: جهاد با زبان
    • رابعاً: شهادت را از خدا خواستن
   • کارهایی که پادششان با جهاد فی سبیل الله برابر است
    • به مساکین و ارامل (بیوه زنان )خدمت کردن
    • انجام دادن اعمال صالح در ده روز ذیحجه
    • به تأخیر نیانداختن نماز از وقتش یا اول وقتش
    • نیکی به پدر و مادر
    • جمعآوری صدقه و زکات
    • کسب مال و در آمد برای خرچی خود و خانواده و برای نیکی به پدر و مادر
    • آموختن علم یا آموزش دادن در مسجد النبی
    • حج و عمره
    • بعد از ادای نماز منتظر نماز دیگر بودن
    • اعتکاف
    • برآوردن نیازهای مردم
    • جهاد با نفس (مجاهدت و خود سازی)
    • تمسک جستن به سنت مخصوصاً در زمان فتنه
    • گفتن حق نزد پادشاه ستمگر
    • مصیبتهایی که انسان را به مقام و منزلت شهدا میرساند
    • شانزدهمین عمل: غذا دادن
   • هفدهمین عمل: نماز شب (تهجد)
   • هجدهمین عمل: آشکار و عام نمودن سلام
   • نوزدهمین عمل: درود بر پیامبر
   • بیستمین عمل: عادت دادن زبان به سخن نیکو
   • بیست و یکمین: مشغول ذکر خدا بودن
    • گفتن تهلیل (لا إله إلا لله) در صبح و شام
    • دعای ورود به بازار
   • بیست و دومین عمل: صلاح و (پرهیزکاری) والدین
    • فرزند چگونه درجات پدر و مادر را بالا میبرد؟
   • بیست و سومین عمل: دوستی به خاطر خدا
   • بیست و چهارمین عمل: تربیت دختران
   • بیست و پنجمین عمل: طلب علم شرعی
   • بیست و ششمین عمل: انکار منکر
   • بیست و هفتمین عمل: نکندن موی سفید
   • بیست و هشتمین عمل: آراسته شدن به صفات (عبادالرحمن) بندگان خدا
    • خصلت اول: تواضع
    • خصلت دوم: حلم و بردباری بر نادانان
    • خصلت سوم: تهجد و قیام شب
    • خصلت چهارم: ترس از عذاب دوزخ
    • خصلت پنجم: میانه روی در نفقه و خرچی
    • خصلت ششم: پرستش خداوند یکتا
    • خصلت هفتم: نکشتن انسان بیگناه
    • تکفیر مسلمان یا لعنت کردنش
    • واگذاری و هجر مسلمان
    • خصلت هشتم: دوری از زشتیها و فحشا
    • خصلت نهم: دوری از گواهی دروغ
    • خصلت دهم: دوری از مجالس لغو (لهو و لعب)
    • خصلت یازدهم: اجابت کردن دستورات الهی
    • خصلت دوازدهم: بر اصلاح خانواده کوشیدن (اصلاح زندگی زناشویی)
  • فصل سوم: چگونه بر مقام و جایگاهت در بهشت محافظت کنی؟
   • چیزهایی که سبب کاسته شدن درجات و نعمتهای بهشتی میگردد
    • اولین عمل: کهانت و فال بد
    • دومین عمل: دیر رفتن به نماز جمعه
    • سومین عمل: تن آسایی و خوش گذرانی بسیار
    • چهارمین عمل: اصرار بر نوشیدن خمر
    • پنجمین عمل: پوشیدن ابریشم (برای مردان)
    • ششمین عمل: پوشیدن طلا برای مردان
    • هفتمین عمل: خوردن و نوشیدن در ظروف طلا و نقره
    • هشتمین عمل: ضایع نمودن اوقات در آنچه که بی فایده است
  • خاتمه
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است