2.02 MB
923.26 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/41/1090
اسلام ما نام كتاب:
سید سابق نويسنده:
سید جعفر حسینی مترجم:
۳۰۳۸ تعداد دریافت: ۱۵۹۴۰ تعداد نمایش:
چهارشنبه، ۲۲ اردیبهشت (ثور) ۱۳۸۹ تاریخ افزودن:
پنجشنبه، ۰۹ شهریور (سنبله) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۹۸ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب

اثر جامع و مبسوطی است در بیان اعتقادات اسلامی و معرفی جنبه‌های عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اسلام. نویسنده در آغاز به اجتماعی‌بودن دین و مفاسد جامعه بی‌دین پرداخته و ضرورت تشکیل یک دولت اسلامی را برای تبلیغ دین، توجیه می‌کند. وی در فصل نخست کتاب، جنبه‌های روحی و معنوی اسلام را مورد مداقه قرار داده و نشان می‌دهد که اعتقاد به دینداری و خداپرستی چگونه مایة آرامشِ روان آدمی است. در این بخش ضمن اشاره و استناد آیات قرآن کریم به تأثیر توکل، محبت به هم نوع، تقوا و خداپرستی و امید به رحمت پروردگار در زندگی انسان پرداخته و فلسفه جهاد و حج، اسرار معنوی نماز، فواید اجتماعی و اخلاقی زکات و حکمت روزه‌داری را به تفصیل تشریح می‌کند. مؤلف در بخش دوم به جنبه‌های اخلاقی اسلام اشاره می‌کند؛ از جمله: دعوت به احسان، تشویق به امانتداری و راستگویی و وفای به عهد و بیزاری از دروغ. فصل پایانی کتاب به توضیح و معرفی جنبه‌های اجتماعی اسلام اختصاص یافته است. از میان مباحثی که در این بخش ارائه می‌شوند می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: فلسفه ازدواج، نقش زن در جامعه اسلامی، آداب لباس‌ پوشیدن و صحبت با بانوان، توصیه‌هایی پیرامون تربیت فرزند، آداب سلام‌کردن و حق پدر و مادر

 • اسلام ما
  • مقدمه ی مترجم
  • تمهید
   • آیا دین پدیده‌ای اجتماعی است؟
   • جامعۀ بی‌دین
   • دین پایدار و ابدی است
   • مشکل‌نبودن تعلیمات دینی
   • اسلام، دین تعلیمی است
   • اسلام برنامه‌ای کامل و دستوری مستقل است
   • ضرورت تشکیل دولتی برای دعوت به اسلام
  • بخش اول جنبه روحی اسلام
   • به آنچه در آسمان‌ها و زمین است اندیشمندانه بنگرید
    • زندگی همان اندیشه است
    • تقلید ضد اندیشیدن است
    • میدان‌های اندیشه
   • نتیجه دعوت به سوی اندیشه
   • ایمان هفتاد و چند شعبه دارد
    • ارتباط سلوک با عقیده
    • ایمان شامل تمام فروع دین است
    • تأثیر ایمان در زندگی
    • کفر درهم کوبنده شخصیت انسان است
   • خوشا به حال پاکدلان و سینه‌صافان
    • معنی اخلاص
    • دعوت اسلام به اخلاص
    • چه وقتی عمل انسان خیر است؟
    • ارزش اخلاص
    • ریا و نیت سوء
    • عملی که موجب تعریف دیگران است، مخالف اخلاص نیست
    • پرهیز از ریاکاری
   • چرا بر خدا توکل نکنیم؟
    • معنای توکل
    • ضرورت توکل
    • دعوت به توکل
    • توکل و اسباب
   • خدا را دوست بدارید، زیرا روزی شما را می‌دهد
    • بهترین انواع محبت و منشأ آن
    • اصحاب، پیامبر خدا را بهتر و بیشتر از نفس خودشان دوست داشتند
    • نشانه‌های خدادوستی
    • محبت خدا و دوستی عیال و اولاد
   • آنگاه که خدا دوستدار بنده‌اش می‌شود
    • پیروزی در محبت خدا بالاترین هدف‌هاست
    • راه شناخت محبت خدا
    • زشتی‌هایی که انسان را از محبت الهی منصرف می‌نماید
    • از ثمرات محبت خدا
   • اگر سپاسگزاری کنید، البته نعمت شما را افزون خواهم کرد
    • در معنی شکر
    • فراوانی نعمت
    • ثمرۀ شکر
    • عاقبت جحود و ناسپاسی
   • اگر از خدا پروا دارید برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می‌دهد
    • معنی تقوا
    • تقوا تضمین‌کنندۀ اصول اسلام است
    • دعوت به سوی تقوا
    • تقوی به آگاهی و عزم و اراده است
   • از میان بندگان تنها عالمان هستند که به حقیقت، خشیت خدا را در دل دارند
    • دعوت اسلام به خوف از خداوند
    • موجب ترس از خدا
    • آثار ترس از خدا
    • عدم کفایت قوانین و کافی‌نبودن آن
    • ترس از مردم
    • درمان ترس
   • هیچگاه از رحمت خدا ناامید نشوید
    • اعمال صالحی که موجب تکفیر گناهان می‌شوند
    • عفو و گذشت خداوند
   • خدایی جز من نیست، پس مرا بپرستید
    • معنی عبادت و اثرات آن
    • مسئولیت انسان در برابر عبادت
    • عبادت تنها شایستۀ خداوند است
    • احکام و اسرار نماز
    • احکام و اسرار زکات
    • احکام و اسرار روزه
    • حکم حج
  • بخش دوم جنبۀ اخلاقی اسلام
   • مسلماً در نیکی گنجینه‌هایی است
    • دعوت به خیر و نیکی
    • معنای خیر
    • نمونه‌ها و مثال‌هایی از خیر
    • عادت یافتن به خیر
    • پیشی‌گرفتن در کار خیر
    • نمونه‌ای از زندگی پیامبر و یارانش
   • پس همانگونه که دستور یافته اید ایستادگی کنید
    • تأثیر استقامت و پایداری در زندگی انسان
    • دعوت اسلام به استقامت
   • نیکی کن همچنانکه خدا به تو نیکی کرده است
    • احسان دو معنی دربر دارد
    • دعوت اسلام به احسان
    • گستردگی دامنه و میدان احسان
   • شرم و حیا شاخه‌ای از ایمان است
   • پس آنکس که امین شمرده شده، باید سپردۀ صاحبش را باز پس دهد
    • اهمیت آراسته‌شدن به اخلاق امانت‌داری
    • دعوت به سوی امانت
    • گستردگی میدان امانت
   • صدق و راستی موجب آرامش است
    • راستی ستون فضیلت‌هاست، نشانۀ برتری و راهنمای کمال و جلوه‌ای از جلوه‌های اخلاق پاک است
    • اقسام صداقت و راستی
    • وفای به عهد از راستی است
    • بیزاری از دروغ
    • جواز دروغ مصلحت‌آمیز
    • جواز تعریض و کنایه
    • شوخی در چهارچوب صداقت
   • خداوند مدارا را در تمام امور دوست دارد
  • بخش سوم جنبه اجتماعی اسلام
   • خداوند شما برای شما از خودتان همسرانی قرار داد
    • علمی که اسلام بر مرد و زن واجب نموده است
   • زنان شقایق مردان هستند
    • مشارکت و همکاری زن با مرد در عرصۀ معنوی
    • مشارکت زن در فعالیت‌های اجتماعی
    • نقش زن در جهاد سیاسی
    • بیعت زنان با پیامبر
    • مشارکت زن در کار، با مردان
   • این برای دل‌های شما و دل‌های زنان پاکیز‌ه‌تر است
    • از آداب و روش مخصوص زنان مسلمان
   • مواظب فرزندانتان باشید و آنان را خوب تربیت کنید
    • تساوی دختر و پسر در تربیت
    • مقصود از تربیت
    • اسباب تندرستی فرد از لحاظ بدنی
    • اقداماتی برای آمادگی فرد از لحاظ عقلی
    • اقداماتی برای آمادگی روحی
   • به پدر و مادر خود احسان و نیکی کنید
    • حق پدران از بزرگترین حقوق است
    • اما حقوقی که بر اولاد لازم است تا نسبت به پدر و مادر انجام دهند
    • احسان به پدر و مادر بعد از فوتشان
    • نهی از آزار پدر و مادر
   • مرا با ضعیفانتان بخواهید
    • مقصود اسلام در این واجبات انسانی چند نکته است
   • پس باید کسب اجازه نمایند، همچنانکه پیشینیان آن‌ها این کار را می‌کردند
   • بر همدیگر سلام و درود بفرستید
    • اسلام دین تمدن و راستی است
    • چگونه سلام کنیم؟
    • اما جواب سلام
    • حکم سلام
    • آداب سلام
    • سلام بر گناهکاران و بدعت‌گزاران
    • سلام بر اهل کتاب
    • تکمیل تحیت و سلام، مصافحه و دست‌دادن است
   • تمام حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است
    • حق حیات
    • حمایت اسلام از مال مردم
    • حق نگهداری و حمایت از ناموس و آبرو
   • حسن ختام
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است