صفحه نخست توحید و الهیات شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران
1.81 MB
593.22 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/411/1080
شمشیر بران بر اشراک و بدعات ... نام كتاب:
محمد عمر سربازی نويسنده:
تالیف مترجم:
۳۷۴۱ تعداد دریافت: ۱۶۳۶۷ تعداد نمایش:
شنبه، ۱۴ فروردین (حمل) ۱۳۸۹ تاریخ افزودن:
پنجشنبه، ۲۰ فروردین (حمل) ۱۳۹۴ به روز رسانی:
۳۶۲ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

شمشیربُرّان بر اشراک و بدعات دوران
(محمد عمر نقشبندی مجددی)
اثر مفصل و مبسوطی است در بیان عقاید اصیل و ناب اسلامی و شناسایی بدعت‌ها و انحرافات واردشده در برخی مذاهب اسلامی. نویسنده، کتاب را با شرح اهمیت عقیده و مأخذ کسب آن آغاز کرده و آنگاه شیوه‌های گوناگون اثبات توحید را بیان و معنی عبادت و انواع آن را معرفی می‌کند. وی در فصل سوم، مفهوم علم غیب را تبیین و با هجده روش اثبات می‌نماید که علم غیب، تنها مخصوص ذات اقدس الهی است. فصل بعد، به موضوع حاضر و ناظر پرداخته و در ادامه، میزان قدرت و اختیار بندگان خدا و دعا و ندا به درگاه غیر خدا را بررسی می‌کند. فصل هفتم، که یکی از مفصل‌ترین فصل‌های کتاب است، معنا و مصادیق متعددِ شرک را بیان نموده و در پایان، رسوم رایج بدعت‌آلود و انحرافی در جوامع مسلمین را نقد می‌نماید.

 • شمشیر بران بر اشراک و بدعات دوران
  • عرضِ ناشر
  • تقاریظ علماء کرام
   • حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب دامت برکاتهم
   • حضرت مولانا سبحان محمود صاحب مُدّظله
   • حضرت مولانا شمس الحق صاحب مدظله
   • حضرت مولانا قاری غلام رسول دروازی بدخشانی
  • مقدمه مولف
  • مقدمه در بیان اهمیتِ عقائد
   • مأخذِ عقائد از کجاست؟
  • تمهید دوم
   • انتباه در تمهید
   • عقائدِ مشرکین نسبت بذات و صفاتِ رب العالمین چه بوده؟ گوش باید کرد
   • ذکر بعضی از اعمال و وظائف‌شان
   • صاحب اخلاق و اوصاف حمیده بودند
   • انکشاف حقیقت توحید
  • اسوه ی انبیاء
   • اسوه ی خاتم الأنبیاء
   • اسوه ی خلیل
   • اسوه ی یعقوب و ابنای او
  • باب اول: در بیان اثبات توحید بعناوینِ مختلفه و نفیِ شرک و مذمت آن
   • بیان یک مغالطه و فریب مبتدعین مر مسلمانان ساده‌لوح را
   • دَفع یک اشتباه و دامِ تلبیس
  • باب دوم: در بیانِ عبادت و معنی او
   • معنی عبادت
   • فصل در انواعِ عبادت
   • فصل در بیانِ فرق در میانِ عبادت و تعظیم
   • فصل در لوازم و خواصِ الوهیت و اصول و قواعد عبادت
  • باب سوم: در بیانِ علم غیب و طریق اثبات و تخصیص آن بذات واجبالوجود
   • طریق 1- اثبات علم غیب
   • طریق 2- علم کل
   • طریق 3- علم محیط
   • طریق 4- علم بسیط و وسیع
   • طریق 5- احاطه ی سماوات و ارضین
   • طریق 6- احاطه علم بجمیع جزئیات
   • طریق 7- بصورت و ضمیر خطاب
   • طریق 8- احاطه ی ما فی الصدور
   • طریق 9- احاطه ی ظاهر و باطن
   • طریق 10- احاطه ی قُدّام و خلف
   • طریق 11- احاطه بالخیر
   • طریق 12- احاطه بالشر
   • طریق 13- احاطه ی اعمال و افعال
   • طریق 14- احاطه ی اعمال
   • طریق 15- احاطه ی الله متعال به احوال انسان ها
   • طریق 16- جمع بین الصفاتین در احاطه
   • طریق 17- احاطه ی علم الله به آنچه که غیر او نمی دانند
   • طریق 18- احاطه ی علم الساعه
   • پهلوی نفی علم غیب از غیر الله اینست
   • اطلاع علی الغیب
   • فصل در تعریف و تحقیق علم غیب
   • اقوال فقهاء اسلام در نفی علم غیب از غیر الله و فتوی کفر بر مدعی و مُصدقِ آن
  • باب چهارم: در بیانِ حاضر و ناظر
   • فصل در بیان دلائل مقصدِ بالا
   • فصل دوم در بیان اقوالِ فقهاء و فتوایشان
  • باب پنجم: در بیانِ قدرت و اختیار
   • فصل اول در بیان حکمت و فلسفه عبادت غیر الله که بندگان به آن گرویده اند
   • فصل دوم در بیان سلبِ اختیار و قدرت از انبیاء و اثباتِ آن بر الله واحد لا شریک
   • افصح من نطق بالضاد و اقلیم بلاغت و تاجدار هدایت را نیز اختیار و قدرت هدایت‌دادن نبود
   • از حدیثِ مکرم نفی ملک و اختیار از آنحضرت
   • اثباتِ اختیار و قدرت الله به آنِ واحد و نفی آنها از غیر او از آثار صحابه و اقوالِ سلف رضوان الله علیهم اجمعین
   • ارشادِ گرامی سرخیل اولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی درین موضوع
   • فصل سوم: در بیان این که این عقیده ی فاسد از کجا دراین امت پیدا شد
  • باب ششم: بحث دعاء و نداء غیر الله
   • فصل اول در بیان دعاء و اهمیت و مراتب آن
   • فصل دوم: در بیان این که ذات واجب جل مجده از دعاءخواستن خوش می‌گردد، و از نخواستن خشمگین می شود، و استغاثه به مخلوق شرکست
   • فصل سوم در بیان معنی وسیله و اقسام و مراتب آن – معنی وسیله
  • باب هفتم: در بیان اشراک
   • فصل اول در مذمت شرک و خرابی آن
   • فصل دوم در بیان تعلق‌دادن معبودان باطل خود با الله واحد لا شریک
   • اول: تعلق نسبی
   • دوم: تعلق سکنی
   • سوم: تعلق عبدی و قربی
   • فصل سوم در تاریخ شرک
   • معبود اول
   • فصل چهارم در بیان اقسام و انواع شرک
   • فصل پنجم در تفصیلات شرک فی العباده
   • ذبح برای تعظیم و استقبال پادشاه یا شخصی بزرگ هم حرام است، مگر به مهمانی
   • فصل ششم در بیان شرکِ خفی
   • فصل هفتم در بیان سدّ ذرائع شرک
   • حکمت قبر اقدس در حجره ی صدیقه
   • بعض مسائلِ قبور
   • بیانِ بعض اشیاء که اتصاف به آنها انسان رابه اعتماد علی غیر الله تحریک می‌کنند، و از آن در حصولِ توکل اجتناب لازم است
  • حصه‌ی دوم كتاب السنه ی و اتباع النبی
   • فصل اول در بیان اهمیت اتباع النبی وأهمیت سنت و فضایل آن از قرآن مقدس
   • از احادیثِ منور اهمیت سنت و فضائل او
   • فصل دوم در بیانِ نحوست ترکِ سنت و قباحتِ بدعت و شوم بودن طرفداران اهل بدعت
   • فصل سوم در بیان فضیلت مجری سنت و وعیدِ شدید مجری بدعت و معاون و محترِم مبتدع
   • بیان حال مجری بدعت و معاون او
   • انتباهِ عظیم
   • فصل اول در تعریفِ بدعت و معنی و مأخذِ آن
   • تعریف اصطلاحی بدعت
   • بیانِ قیود و ما به الاحتراز تعریف
   • اقسامِ بدعت
   • فصل دوم در ذمِ بدعات و اهلِ آن
   • فصل سوم در بیان اختلافِ علماء در تقسیم بدعات
   • فصل پنجم در بیان انقسام بدعت سیئه به دو نوع
   • فصل ششم در بیان فرق بین بدَع و مصالح مرسله و استحسان
  • باب اول: در بیان رسوم و بدعات مختلف در امکنه و ازمنه مختلفه
   • فصل اول در بیان آن رسومی که آنها را معصیت دانسته عمل می‌کنند
   • فصل دوم بعضی از رسومِ مروجه
   • فصل سوم بعضی ازین رسوم آتش بازی و تیراندازی در مواقع عروسی است
  • باب دوم: در بیان رسومی که عوام الناس آنها را مباح می‌دانند
   • فصل اول
   • فصل دوم در بیان رسوم خواستگاری و ازدواج
  • باب سوم: در بیان رسومی که آنها را عبادت دانسته و چون عبادت انجام می‌دهند
   • فصل اول
   • فصل دوم
   • فصل سوم در بیان رسوم موت و بدعاتِ آن
   • فصل چهارم رسوم اسقاطِ مروج
   • فصل پنجم بدعات قبور و متعلقاتِ آن
   • عدمِ استمدادِ صحابه از قبرِ آنحضرت
   • مشائخ طریقت به اجماع گورپرستی را شرک فرمودهاند
   • فصل ششم بعض مسائل متعلق به قبور
   • فصل هفتم در بیان بدعاتِ رمضان
   • فصل هشتم در بیان بدعات مدارس و مساجد
  • بیان مسائل شتی از کفریات و شرکیات و بعضی عقائد
  • بیان بعض مسائلِ متفرقه از بدعات و رسوم و ممنوعات
  • بیان بعض بدعاتِ متصوفه و مسائلِ چند
  • بیان بعض بدعاتِ متصوفه و مسائلِ چند
  • فصل اطرادی در بیان جواب مختصر بعض روایاتِ مبتدعین
   • تمهید
   • حال فریق مخالف با استدلال اقوال و افعال بزرگان دین مختصراً
  • تألیفات حضرت مولانا محمد عمر نقشبندی مجددی مدظله
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است