صفحه نخست اسلام و ادبیات خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
2.15 MB
948.02 KB
762.71 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/488/1027
خلفای راشدین در قلمرو نظم و ... نام كتاب:
فریدون سپهری نويسنده:
تالیف مترجم:
۵۳۲۰ تعداد دریافت: ۲۴۰۵۵ تعداد نمایش:
سه شنبه، ۰۶ بهمن (دلو) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
پنجشنبه، ۰۲ آذر (قوس) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۳۳۲ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب

خلفای راشدین در قلمروی نظم و نثر فارسی
(فریدون سپری)
جایگاه خلفای راشدین را در اندیشه و کلام شاعران و ادیبانِ ایران‌زمین بررسی می‌کند. نویسنده در این اثر مفصل، نشان می‌دهد که خلفا در ذهن و قلب نویسندگان و صاحبنظران ایران از چه ارج و منزلت والایی برخوردار بودند و چگونه مورد ستایش و مدح آنان قرار گرفته‌اند. این کتاب، در واقع، پاسخ مستدل به کسانی است که بیهوده تلاش می‌کند تا شاعران و اهل قلم و فرهنگ ایران (به خصوص در دوران قبل از صفویه) را شیعه معرفی کنند! وی با بررسی آثار ده‌ها تن از آنان، نمونه‌های فراوانی از ارادت ایشان به خلفای راشدین و صحابه رسول خدا را استخراج کرده و در اختیار قضاوت خواننده قرار می‌دهد. برخی از مهم‌ترین این آثار و افراد عبارت‌اند از: تاریخ طبری، کشف المحجوب هجویری، کیمیای سعادت، رساله قشریه، اسرار التوحید، عوارف المعارف، مناقب الصوفیه، آثار عطار، مولانا، سعدی، فردوسی، سنایی، خاقانی، مسعود سعد سلمان، رشید الدین وطواط، شاه نعمت الله ولی و عبدالرحمن جامی.

 • خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
  • روزنه
  • پیشگفتار
  • فصل اول
   • الف: محمّد بن جریر طبری (225،224 -310 هـ ق)
    • سفر پیامبر در کودکی به شام
    • اسلام ابوبکر صدّیق
    • آوردن اسیران بدر
    • اقامه نماز به امامت ابوبکر هنگام مرض الموت پیامبر
    • خطبۀ ابوبکر به هنگام خلافت
    • خطبۀ ابوبکر در برابر جیش اُسامه
    • وصیّت ابوبکر به هنگام مرگ
    • تقسیم غنائم و اخماس در خلافت عُمَر
    • خبر پیروزی سپاه ساریه در ایران
    • رفتن عمربن خطاب همراه با غلامش به شام
    • ذکر سیرت عمر
    • عثمان بن عفان و ابو ذرغفاری
    • سیره علی بن ابی طالب
    • اسلام علی
    • کُنیۀ بوتراب برای علی
   • ب: حکیم ابوالقاسم فردوس (329-411 هـ ق)
    • نسبت دادن اعتزال به فردوسی
    • اهل تسنن و علی
    • بعضی از اشعاری که بر شیعه بودن فردوسی دلالت دارند
    • فردوسی چه شیعه باشد و چه سنّی، سرایندۀ شاهنامه است
   • ج: شیخ ابو اسحق کازرونی (352-426 هـ ق)
    • فصل- در ذکر کرامات خلفاء راشدین
    • کرامات امیر المؤمنین ابوبکر
    • کرامات امیرالمؤمنین عُمَر
    • کرامات امیرالمومنین عثمان
    • کرامات امیرالمومنین علی
   • د- ابوسعید ابوالخیر (357-440 هـ)
    • شریعت، طریقت، حقیقت
    • سوال عمر بن خطاب از کعب الاحبار
    • جریان سفیر روم و عمر بن خطاب
    • مسئولیت مسلمان در برابر اوامر و نواهی الهی
    • دانش و بصیرت علی
    • توجه نکردن عمر بن خطاب به شوکت ظاهری خلافت
   • هـ ابوالقاسم قُشَیری (386، 376 - 465)
    • ابوبکر صدّیق
    • ورع از دیدگاه ابوبکر
    • استقامت و پایداری از نظر ابوبکر
    • آمدن عثمان بن عفان به خدمت پیامبر
    • ابوبکر صدّیق، یار غار
    • عُمَر بن خطّاب
    • راه رفتن عمر
    • فروتنی عمر
    • صبر عمر
    • کلید بهشت؛ دوستی با بینوایان است
    • بانگ برآوردن عمر به هنگام خطبه نماز جمعه
    • عثمان بن عفّان
    • روایت أنس بن مالک در شأن عثمان
    • دیدن مالک بن انس در خواب
    • احترام عثمان بن عفان نزد پیامبر
    • علی بن ابی طالب
    • سادات مردمان اندر دنیا جوانمردانند
    • شکر و صبر علی
    • بخشش و جوانمردی علی
    • جود و سخای علی
    • بهشت، مشتاق علی است
    • ادراک و بینش معنوی علی
    • پند دادن علی در خواب به بشر بن الحارث
   • و- ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی(465)
    • ابوبکر صدّیق
    • ابوبکر صدیق امام اهل طریقت
    • امام هجویری، ابوبکر را چنین می‎ستاید
    • مناجات ابوبکر
    • در زمینۀ خطبۀ خلافت صدیق چنین می‎گوید
    • خواب نوفل بن حیّان
    • بخشش ابوبکر
    • آهسته نماز خواندن ابوبکر
    • عمر بن خطّاب
    • ساده زیستن و دادگری عمر
    • حق بر زبان عمر جاری می شود
    • خلوت گزیدن عمر بن خطاب
    • امام حسین و عمر
    • شیطان اسیر عمر است
    • ازدواج عُمَر با «أمّ کلثوم» دختر «علی بن ابی طالب»
    • چگونگی مسلمان شدن عمر بن خطّاب
    • عمر و وفات پیامبر
    • عثمان بن عفّان
    • منقبت عثمان بن عفا
    • حسن بن علی نزد خلیفه می‎رود
    • علی بن ابی طالب
    • علی، اسدالله، حیدر کرّار و اسوه فضیلت
    • توصیه علی به یکی از مسلمانان
    • علی، دل شناس و مُوحّد کامل
    • عرفان علی
    • نماز علی
    • علی، جواد امّت و کریم تاریخ عمل است
   • ز: امام محمد غزالی (450-505)
    • کیمیای سعادت و خلفای راشدین
    • زهد
    • هیبت و صولت عمر
    • عید مؤمن از نظر علی
    • جامۀ ساده و قلب روشن علی
    • فایده خاموشی و سکوت ابوبکر صدیق
    • مدح و ستایش و مسؤولیت انسان از نظر عمر
    • غلبه بر خشم ابوبکر صدیق
    • کراهیّت مال دوستی از نظر علی
    • تنبیه مذمت فقر و گوشه گیری
    • بخل
    • ایثار جان و یار غار
    • پندار ناصواب، تجمل گرایی و ردای پینه بسته عمر
    • صبر
    • ریا از نظر معاذ بن جبل و عمر
    • ساده زیستن عمر و علی
    • تنبیه- رد سوء تفاهم
    • اسرار زکات دادن
  • فصل دوم
   • الف- مسعود سعد سلمان (438- 440- 515)
    • ستایش (منصور بن سعید) به صدق ابوبکر و علم علی
    • ستایش (امیر محمود غزنوی) به شجاعت علی و سیره عمر
    • شعر زیبای حکیم سنائی و قرآن گزیده عثمان
    • صولت ممدوح، حیدری و خنجرش ذوالفقار است
    • علی قهرمان فتح، خیبر گیر و علمدار نصرت
    • سنگریزه در دست پیامبر و ابوبکر و عمر تسبیح می‎کند
    • حدیث نبوی در باره عمر
    • چشم حقیقت بین، حقایق معنوی را درمی‎یابد
    • توانگران باید نسبت به فقیران مهر و شفقت ورزند
    • خلوص نیت ابوبکر صدیق
    • دوری بزرگان وادی معرفت از تکبر
   • ب- شهاب الدّین ابوالقاسم احمد سمعانی (487- 534- هـ ق)
    • نگهداری عنکبوت در غار از رسول اکرم و ابوبکر صدیق
    • شب زنده داری علی
    • سینۀ صدیق خزانۀ اسرار الهی بود
    • حیای عثمان بن عفان
    • شریح قاضی و علی
   • ج- سنایی غزنوی (463، 473 -535)
    • نعت خواجه لولاک و اصحاب پاک او
    • در ستایش ابوبکر
    • در ستایش عُمَر
    • در ستایش عثمان بن عفّان
    • در ستایش علی بن ابی‎طالب
   • د- شیخ الإسلام احمد جام (440-536)
    • صدق ابوبکر
    • قاعده سوم در دوستی اصحاب
    • کلام علی در باره بخیل
    • عمل، شرط اساسی ایمان است
    • سوال رسول اکرم از علی
    • کوشش انسانهای وارسته
   • هـ- ادیب صابر (وفات بین 538 و 542 هـ ق)
    • قصیده‎ای در وصف خلفای راشدین
    • ذوالفقار علی و دل و زهرۀ حیدری
    • کمال حلم و تحمّل یار غار (ابوبکر)
   • و- عثمان مختاری (تولد بین سالهای 469 و 458 – وفات بین سالهای 512 و548)
    • ستودن قطب‎الدین محمد بن علی به«ثانی اثنین» ابوبکر
    • عدل عمر و علم علی
    • صدق ابوبکر و علم علی
    • ذوالفقار حیدر و تازیانه عدالت عمر
    • تجلی صفتهای خلفا در ممدوح
    • علی شمشیرش را به دشمن می دهد
   • ز- رشید الدین وطواط (476-573 هـ. ق)
    • تحفة الصدّیق من کلام امیرالمؤمنین ابی بکر الصدیق
    • فصل الخطاب من کلام امیرالمؤمنین عمربن الخطاب
    • أنس اللهفان من کلام امیرالمؤمنین عثمان بن عفان
    • مطلوب کُلَّ طالبٍ من کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی‎طالب
    • ستودن ممدوحان به صفات خلفای راشدین
   • ح- قطب الدین ابوالمظفّر (قرن ششم)
    • گلیم ابوبکر
    • ایثار ابوبکر
    • عمر و علی نمونه‎های ضد استکبار و اتراف
    • پیامبر و اصحاب صفّه
    • راضی شدن به قضا و قدر عمر
    • صدق از نظر علی
    • ادراک و فراست مؤمن از نظر عمر
  • فصل سوم
   • الف: انوری ابیوردی (وفات 583)
    • تشبیه خواجه سعد الدین اسعد به خلفا
    • ستودن قطب الدین مودود «شاه» به صفات خلفا
    • در مناجات باری تعالی
    • هیبت و صولت عمر بن خطاب
    • ذوالفقار حیدر کرار
   • ب: افضل الدین خاقانی شروانی (500-595)
    • مدح پیامبر و خلفا
    • تشبیه پدر به عمر و خود به عثمان
    • چهار یار چهار رکنند
    • تشبیه پسر عمویش به عثمان و خود به علی
    • تشبیه ممدوح به علی
    • تشبیه خلفا به چهار ارکان
    • نامیدن ممدوح به «فاروق دین افزا»
   • ج: حکیم نظامی گنجهای (وفات 602-614)
    • ستایش پیامبر و خلفا در لیلی و مجنون
    • ستایش چهار یار در شرف نامه
    • ستایش عمر و علی در مخزن الاسرار
    • ستایش خلفا در شرف نامه
   • د: شیخ فرید الدین عطّار نیشابوری (537-627 -628)
    • دیوان اشعار
    • چهار یار
    • ابوبکر
    • عُمَر
    • عثمان
    • علی
    • منطق الطیر
    • فضیلت ابوبکر صدّیق
    • عُمَر، فاروق اعظم
    • عثمان بن عفان؛ مظهر شرم و حیا
    • علی، اسطورۀ مقاومت، شیرخدا
    • تذکرة الاولیاء
    • صدّیقان خود را ستایش نکنند
    • در نامگذاری حسن بصری
    • تعصب نکردن با نزدیکان پادشاه
    • خواب دیدن امام شافعی رسول اکرم را
    • سخنان توحیدی علی بن ابی‎طالب
    • صحبت صدیق
   • هـ: شیخ شهاب الدین ابوحفص عُمَر سهروردی (539-632)
    • نقل حدیث نبوی از ابوهریره
    • مسؤلیت انسان در برابر اعمال و رفتارش
    • عثمان و تفسیر آیه‎ای از قرآن
    • زدودن ننگ تکدّی گری از جامعه اسلامی
    • امام علی و فقر
    • ثروت همفکر در پیشبرد برنامه الهی
    • ساده زیستن عمر و علی
    • سخنی از علی بن ابی طالب
    • اندیشیدن مؤمن به خداوند در نماز
    • مؤمن به رضایت الهی فکر می‎کند
    • سفارش پیامبر به علی در باره نمک خوردن
    • انسان وارع از شبهه دوری می‎کند
    • زمامدار مسلمان باید از انتقاد دیگران نهراسد
   • و: محمّد عَوفی (572- 635 هـ ق)
    • ستایش ابوبکر صدیق و علی مرتضی
    • ستایش مجدالدین بن الرشید به علم علی و عدل عمر
    • حلم عثمان در ذکر فضلاء خراسان
    • ستایش ممدوح به حیدر در لطایف اشعار وزراء و صدور
   • ز: جلال الدّین مولوی (604- 672هـ)
    • دیوان کبیر(شمس)
    • روح تلاشگر مولانا از ورای تعصب‎ها
    • هرجا عُمَر جلوه کند، شیطان ذلیل است
    • شرم عثمان با مشّاطه گر غیب
    • ای انسان! دروادی طلب سیر کن
    • در عالم عشق، «کثرت» به «وحدت» می‎انجامد
    • اگر خداوند بخواهد امری انجام بپذیرد، سلسلۀ علیّت گسسته میشود
    • گذشتن صولت عمر و فرا رسیدن شرم عثمان
    • در مسیر زندگی باید با قاطعیّت رفتار کرد
    • آزاد کردن روح از قید خورد و خواب
    • علی و عُمَر جلوه‎ای از یک حقیقتند
    • آبداری سوسن در بهار به مانند تیزی ذوالفقار
    • گلها و سبزه‎های باغ
    • مرگ شایسته چون مرگ ابوبکر و عمر
    • برندگی ذوالفقار بازتابی از انتظار پیامبر
    • سوگند به مصحف عثمان
    • سخنان بیهوده، اختلاف انگیز و جنگ سازند
    • با گوهر عقل تاج حکومتی را گوهر معنا ببخش
    • عاشق همه هستیش را در راه معشوق فدا می‎کند
    • وحدت در راه و هدف به اتحاد دلها میانجامد
    • عثمان سرمست و عُمَر محتسب و عادل
    • به بند کشیدن عارف، بولهب وسوسه را علی‎وار
    • پیوند قلب ابوبکر با مصطفیص
    • سخن گفتن از یار یار (ابوبکر)، فاروق (عمر) و ذوالفقار
    • قهرمانی علی، نیروی وهبی الهی است
    • فیه مافیه
    • ارزشها با سختیها جلوه مییابند
    • برتری ابوبکر به علّت عشق و محبت
    • نحوه اسلام آوردن عمر
    • بر منبر رفتن عثمان هنگام خلافت
    • دل بستن علی به معبود
    • جریان دختری در خلافت عمر
    • مثنوی معنوی
    • جاذبه مغناطیسی نگاه محبت آمیز پیامبر در ایجاد صدق ابوبکر
    • تشبیه طبیب غیبی به مصطفی و خود مولانا به عمر
    • معانی بکر و ارزشهای معنوی و ملکات فاضلۀ اخلاقی
    • آمدن رسول قیصر روم بنزد عُمَر به رسالت.
    • سخن پیامبر با علی
    • گناهان و عدم انفاقها
    • داستان خدو انداختن به صورت علی
    • مردان وارسته و نیکوکاران راه معرفت (بخشش ابوبکر)
    • ستایش خلفا به صفتهای مخصوص
    • هر قید و بند و جزیی از اجزاء زندگی مانعی است برای درک حقیقت
    • معجزه خواستن ابوجهل و تصدیق ابوبکر، پیامبر را
    • پایبند بودن علی به قوانین هستی
    • پاداش و کیفر آدمی در دنیای دیگر
    • قصه آغاز خلافت عثمان و خطبه وی بر منبر
    • ابوبکر از «صدّیقی» امیرالصادقین شد
   • ح: سعدی شیرازی (وفات -691 ، 695)
    • ابیاتی در وصف پیامبر و خلفای راشدین
    • عجز ابوبکر صدیق از معرفت الهی
    • ستایش سالار عادل، عمر
    • ستایش شاه مردان علی
    • قصیده‎ای غرّا و بلیغ در مدح خلفا
    • تشبیه علاءالدین عطا ملک جوینی به مسیح و عمر بدعت شکن
    • علی زاهد شب و پیکارگر روز
    • قصیده‎ای در ناپایداری دنیا
    • ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام
  • فصل چهارم
   • الف: احمد بن عبدالله بن محمد بن أبی المکارم مشکانی (قرن هشتم هجری)
    • امامت ابوبکر
    • سخن پیامبر با علی
    • فضیلت خلفا
    • ترس مؤمن از سرانجام کار خویش
    • سخنی از علی
    • ابوبکر، با ایمان صدیق شد
    • شیفتگی عمر به اسلام
    • نکته
    • عمر بیت المقدس را تابع کعبه قرار داد
    • شهر بصره را عمر بن خطاب ساخت
    • عمربن خطاب عراق را بر مسلمانان وقف کرد
    • کعبه یا بیت الله
    • پرداخت حقوق دیوانی سرزمینها به بیت المال در عهد خلفای راشدین
   • ب: حمدالله مستوفی (متوفی 750 هـ ق)
    • تعریف شهر مدینه
   • ج: ضیاء الدین نخشبی (وفات- 751هـ)
    • جهل آدمی نسبت به سرنوشت خود
    • فرهیختگان سنگر معنویت و سرزنش خویشتن
    • فرازی از حسن بن علی در عشق و محبت
    • دل کندن ابوبکر از تعلقات و بخشش چهل هزار درهم به پیامبر
    • واکنش عمر به هنگام دیدن قصری در راه شام
    • التماس آدمی به میزان همت و اراده اوست
    • با یاران چنان باید بود که صدّیق ، با پیامبر
    • علی شیر میدانهای شجاعت
   • د – شاه نعمت الله ولی (730، 731- 827،834)
    • اشعاری در وصف خلفای راشدین
    • چهار یار، چهار اسم یک مسمی
    • «یار غار» بازتابی از تقرّب به خداوند
    • نور مصطفی و سرّ مرتضی دو سرچشمه بزرگ عرفان
    • یار غار، شهسوار پادشاه عشق
    • چهاریار، امام و پیشوای انس و جن هستند
    • بنده خادم علی باش تا به مقام والای معنوی برسی
   • هـ: تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی (سدۀ هشتم و نهم هجری)
    • عجز انبیای الهی و وارستگان از شناخت خداوند
    • مشورت رسول اکرم با صحابه در باره اسیران بدر
    • خداوند، ذات بی‎چون و مانند
    • عالم و انسان دو موجود شگفت انگیز آفرینش
    • علم تعبیرخواب، آگاهی از مناسبات میان صُوَر و معانی
    • رؤیای صادقانه، انعکاسی واقعی یا تمثیلی از آئینه قلب
    • قرآن مجید و تسبیح کردن همه اشیاء
   • و: عبدالرحمن جامی (817-898 هـ ق)
    • وصف خلفا در سلسلة الذهب کتاب هفت اورنگ
    • ستایش ابوبکر صدیق در دفتر دوم سلسلة الذهب
    • خواب دیدن عبد الله بن عمر در دفتر سوم سلسلة‎الذهب
    • عظمت علی در اورنگ سوم تحفة الاحرار
    • ستایش خلفا در قصیده رشح بال به شرح بال
    • مسجد عالی ترین پایگاه وصال علی
    • سوال علی از پیامبر در خلوت
    • تظلّم یهودی از حاکم بصره نزد عمر
    • پاسخ یک نفر سنی به یک نفر شیعی
    • ستایش علی
    • فرموده حضرت رسالت
   • ز: علی بن حسین واعظ کاشفی (867 -939)
    • به هنگام بیماری، به دستور حضرت رسول اکرم همه درهای مسجد بسته می‎شود بجز دری که به خانه ابوبکر راه داشت
    • ابوبکر ما دیگر است و ابوبکر ایشان دیگر
    • زنجیر ارتباط نقشبندیان با ابوبکر
    • حضرت رسول اکرم به علی فرمود: «راه را چون خط مستقیم فرض باید کرد»
  • فهرست منابع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است