صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۱۰: حدیث وصیت مسلمان باید نوشته باشد

درس ۱۰: حدیث وصیت مسلمان باید نوشته باشد

قول النبي ج: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ، يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. گفتۀ پیامبر ج: سزاوار نیست برای شخص مسلمان که برای او چیزی باشد که باید در مورد آن وصیت کند. این که دو شب بر آن بگذرد مگر این که وصیت نامه‌اش در نزد آن نوشته شده باشد. (متفق علیه)

شرح: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ، يُوصِى فِيهِ». شایسته نیست برای شخص مسلمان، چه مرد باشد و چه زن که اگر مورد وصیتی داشته باشد مانند قرض که می‌خواهد و یا قرضی که دیگران از وی می‌خواهند. این که دو شب یا بیشتر بر آن بگذرد، مگر که وصیت نامه‌اش در نزد آن نوشته باشد. و اگر وصیتش دارای اهمیت باشد، مانند وصیت به یک سوم مال برای صرف در راه‌های خیر و نیک یا وصیت به قرض‌های که به ذمۀ او است و یا از دیگران می‌خواهد، و از این نگران است که به وصیتش عمل نشود باید دو نفر شاهد عادل بر وصیت خود گواه بگیرد و به مجرد نوشتن اکتفا نکند.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- مربی محترم حدیث بالا را چند بار بخوان تا این که شنوندگان حفظ کنند.

۲- شرح حدیث را با دقت کامل بخوان تا این که شنوندگان خوب درک کنند.

۳- به ایشان بفهمان که وصیت برای وارث درست نیست، زیرا که از پیامبر ج حدیث روایت شده است که وصیت برای وارث درست نیست.

۴- به ایشان بفهمان: که وصیت در بیشتر از یک سوم مال درست نیست.

۵- به ایشان این حدیث پیامبر اسلام را بخوان که از پیامبر اکرم ج پرسیدند کدام صدقه بهتر است، پیامبر اسلام فرمودند: «بهترین صدقه آنست که مال را ص

۶- دقه کنی در حالی که سالم باشی و به دنیا علاقمند باشی و ثروت را آرزو داشته باشی و از فقر و تنگ‌دستی بیم داشته باشی و نباید در دادن صدقه تأخیر کنی که چون نفس به گلو برسد آن موقع بگوئی: اینقدر مال برای فلان و اینقدر مال برای فلانی، در حالی که مالت از دیگران است».

٧- به ایشان حدیث پیامبر اکرم برای سعد بن ابی وقاص س را تذکر ده که می‌خواست کل مالش را صدقه دهد، فرمودند: اگر ورثه‌ای خود را ثروتمند باقی گذاری، بهتر از این است که بعد از تو فقیر باشند و دست سؤال را به سوی مردم دراز کنند و هر مالی را که در راه خدا نفقه کنی صدقه به شمار می‌رود حتی آن لقمه را که به دهان زن خود می‌گذاری.