صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۸: حدیث خدا دشمن سه کس است

درس ۸: حدیث خدا دشمن سه کس است

قول النبي ج: قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. گفتۀ پیامبر ج: که خداوند فرموده: سه کس هست که من در روز قیامت خصم ایشان هستم. اول: مردی است که به نام من با کسی عهد بندد و بعد خیانت کند. دوم: مردی است که شخص آزادی را بفروشد و از قیمتش استفاده کند. سوم: مردی که شخصی را اجیر کند، از آن کار بگیرد و مزدش را نپردازد. (رواه البخاری)

شرح: این گفته پیامبر اسلام ج جزء احادیث قدسی است. حدیث قدسی آن است که پیامبر ج از خداوند نقل کند، بدون این که در قرآن ذکر شده باشد. این گفته پیامبر ج: «ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ»: یعنی در روز قیامت خداوند مدافع افراد مظلوم است که خداوند در یک طرف دعوی قرار دارد تا حق این مظلومین را از ظالمین بگیرد، بعد پیامبر اسلام افرادی را که خداوند در روز قیامت با ایشان مخاصمه می‌کند توضیح داده می‌فرماید: «رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ». یعنی مردی که با کسی عهد بندد و عهد و پیمان خود را با سوگند به نام خدا تأکید نماید سپس به عهد خود خیانت کند. دوم مردی که شخص آزادی را بفروشد و از قیمتش استفاده نماید. سوم کسی که شخصی را اجیر کند، مرد باشد یا زن آزاد باشد یا غلام کافر باشد یا مسلمان و از آن کار بکشد، اما مزدش را نپردازد و این سه گروه آنانی‌اند که در روز قیامت خداوند خصم‌شان است تا حق افرادی که مورد ظلم‌شان قرار گرفته‌اند ازیشان بستاند و آنگاه به جنت یا دوزخ جزا می‌دهد. بدا بحال کسانی که در روز قیامت خداوند با ایشان مخاصمه می‌کند چگونه نجات پیدا می‌کنند.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- مربی محترم حدیث بالا را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند.

۲- شرح حدیث را کلمه به کلمه بخوان و نکات لازم را بیان کن.

۳- شنوندگان را به بزرگی گناه این سه کس آگاه ساز تا از چنین عملی بپرهیزند.

۴- به ایشان تذکر ده: که سوگند غموس صاحبش را در آتش غوطه می‌دهد و یمین غموس سوگندیست که شخص نام خدا را به دورغ یاد می‌کند تا حق انسانی را ضایع سازد.

۵- شنوندگان را از گناه خیانت و عهدشکنی مطلع ساز.

۶- به ایشان یادآوری کن: به این حدیث پیامبر ج که فرمودند: مزد کارگر را پیش از خشک‌شدن عرقش بپردازید.