صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۲: حدیث حیوان‌های حرام‌گوشت

درس ۲: حدیث حیوان‌های حرام‌گوشت

قوله ج: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَسْرَعْتُمْ فِى حَظَائِرِ يَهُودَ أَلاَ لاَ تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا وَبِغَالِهَا وَكُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. گفته پیامبر ج: ای مردم! شما شتاب کردید در گرفتن باغ‌های یهود. بدانید که مال‌های اهل عهد و پیمان بر شما حرام است، مگر این که به حق باشد و همچنین حرام است بر شما گوشت خرهای اهلی و اسب‌ها وقاطرها. هر حیوان درنده نیش‌دار و هر پرنده که چنگال دارد. (رواه احمد)

شرح: ای مردم! شما در گرفتن بوستان‌های یهود خیبر بدون اجازه‌شان شتاب کردید، در حالی که آن‌ها با شما معاهده و پیمان دارند و بدون رضایت آن‌ها گرفتن مال‌شان درست نیست، سپس فرمودند: آگاه باشید که مال کسانی که با شما عهد و پیمان دارند، حرام است. مگر این که به حق باشد، مثل خرید یا بخشش. و همچنین حرام است بر شما گوشت خرهای اهلی و اسب‌ها و قاطر ها و هر درنده نیش‌داری از حیوانات مثل سگ‌ها، گرگ‌ها، شیرها، یوزها و روباه‌ها و پلنگ‌ها، چنانکه گوشت پرنده‌های شکاری مثل بازها، کلاغ‌ها و شاهین‌ها برای شما حرام است، در بارۀ این حدیث داستانی است که مقدام بن معدیکرب س می‌گوید: در تابستانی همراه خالد بن ولید در جنگ بودیم عده‌ای از دوستان برایم گوشت آوردند و اسب تاتاری از من خواستند، من اسب را به آن‌ها دادم و آن را با ریسمان بستند. گفتم: همین جا باشید تا نزد حضرت خالد رفته و از آن بپرسم. نزد خالد رفتم و از او پرسیدم، در جواب گفت: ما با پیامبر ج در جنگ خیبر بودیم عده‌ای از مردم به باغ‌های یهود خیبر شتافتند، پیامبر ج به من دستور دادند: که اعلام کنم که نماز جماعت اقامه می‌شود. و این که به جز مسلمان کسی داخل بهشت نخواهد شد. سپس فرمودند: ای مردم! شما به سوی باغ‌های یهود شتافتید، آگاه باشید که اموال کسانی که با شما پیمان دارند به ناحق حلال نیست و حرام است بر شما گوشت خرهای اهلی و اسب‌ها و قاطر ها و همچنین گوشت تمام درندگان چهارپا و پرنده.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- حدیث را به نحو احسن چندین بار تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند.

۲- شرح حدیث را به طور واضح و روان به صورتی که لازم است بخوان تا شنوندگان آن را بفهمند.

۳- آن‌ها را آگاه کن: که استفاده از مال‌های معاهدین و اهل ذمه به ناحق حرام است.

۴- آن‌ها را تعلیم ده: که گوشت خرهای اهلی اسب‌ها و قاطر ها حرام است، اگرچه در گوشت اسب اختلاف است، ولی احتیاط در نخوردن است و گرنه در زمان پیامبر اکرم ج بنا به روایت صحیح خورده شده است.

۵- آن‌ها را تعلیم ده: که کسی که از چیزی سؤال شود و حکم خدا را در آن نداند چیزی نگوید: یا کاری انجام ندهد تا این که از اهل علم بپرسد.

۶- آن‌ها را تعلیم ده: که خوردن گوشت حیوانات درنده نیش‌دار و پرندگان چنگال‌دار حرام است.