صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۱۴: حدیث چقدر گنج‌ها و فتنه‌ها نازل شده است

درس ۱۴: حدیث چقدر گنج‌ها و فتنه‌ها نازل شده است

قول النبي ج: سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّهِ مِنَ الْخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ لِكى يُصَلِّينَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ فِى الآخِرَةِ. فرمودۀ رسول الله ج: پاکیست خدای را چقدر خداوند از گنج‌ها فرو فرستاده و چقدر فتنه‌ها نازل گردانیده است، کیست تا صاحب‌های خانه‌ها را بیدار کند یعنی ازواج مطهرات را تا نماز گدارند بسیار زنانی هستند که در دنیا پوشیده‌اند و در آخرت برهنه. (في الصحیح)

شرح: می‌فرماید: فرموده ج: «سبحان الله»: یعنی پاکی است خدای را از آنچه به بزرگی و کمال او تعالی سزاوار نباشد، ام سلمه ل می‌گوید: شبی پیامبر خدا ج هراسناک از خواب بیدار شده و می‌گفت: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّهِ مِنَ الْخَزَائِنِ»: پاکی خدا را چقدر نازل کرد از خزائن و گنج‌های مال و کالای دنیا «وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ» و چقدر نازل کرد از فتنه‌ها مانند وقوع اختلاف و جنگ‌ها و تقاضا و طلب مال و کوشش و تلاش مردمان به دنبال امور زندگی دنیا و احتمال دارد که مراد از نازل‌شدن نزول آن از لوح محفوظ به آسمان دنیا باشد، چنانکه قرآنکریم نازل شد و چنانکه در شب قدر هر امر و تقدیری که حکم به وقوع آن در همان سال شده باشد به آسمان نازل می‌شود و گفته‌اش ج: «مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ» یعنی کدام کسی باشد که ازواج طاهرات همسران پیامبر ج و مادران مسلمانان را از خواب بیدار کند تا نماز بخوانند، زیرا هرگاه کاری پیامبر ج را اندوهناک می‌کرد به نماز پناه می‌برد و فرموده‌اش: «رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ فِى الآخِرَةِ»: کلمه رب در اینجا معنی زیادتی را می‌دهد یعنی بسیار زنانی در دنیا پوشیده‌اند و ثروت دارند خوشبخت بشمار می‌آیند، ولی همان‌ها در آخرت برهنه و بدبخت هستند، پس ای مردان مؤمن و زنان مؤمنه! امروز برای طلب آخرت بکوشید و زحمت بکشید چون خوشبختی، خوشبختی آخرت است و بدبختی بدختی آخرت، زیرا آخرت پایدار و دنیا ناپایدار و فانی است طلب و خواستن چیزی که پایدار است بالندگی و هدایت است و خواستن چیزی که فانی و ناپایدار است بدبختی و گمراهی حساب می‌شود.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- حدیث را به خوبی قرائت کن تا شنونده‌ها آن را حفظ نمایند.

۲- شرح را به آرامش بخوان و آنچه محتاج توضیح باشد توضیح نما.

۳- برای‌شان بگو: آنچه را که پیامبر ج در این حدیث از آن‌ها خبر داده موافق فرموده‌اش واقع شد، چنانکه خزائن و گنج‌ها گشوده شد و مال و دارایی در میان مسلمانان زیاد شد و از فتنه‌ها چیزهایی برایشان رسید که توان و تحمل آن را نداشتند، کسی را که خداوند نجات داد نجات یافت و کسی را که فرو گذاشت هلاک کرد.

۴- به آن‌ها بفهمان: که نماز بهترین پناهگاهی است که مسلمان به آن پناه می‌برد.

۵- برای‌شان یادآور شو: که بهره‌مندی از متاع دنیا اندک است و جهان آخرت از آن بهتر و پایدارتر است چه بسا پوشیدۀ در دنیا که در آخرت برهنه است و بسا عزیزی در دنیا که در آن سرای جاوید خوار است و بسا خوشبختی در این دنیا که بدبخت است در آخرت.