صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۱۰: حدیث خواب پیامبر ج

درس ۱۰: حدیث خواب پیامبر ج در بارۀ عایشه ل

قول النبي ج لعائشة ل: أُرِيتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى أَنَّكِ فِى سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقال هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِىَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ. پیامبر ÷ برای عایشه ل گفت: پروردگارم دو مرتبه تو را در خواب برایم نشان داد. دیدم که تو در پارچۀ از ابریشم هستی. برایم گفته شد: که این زن همسر تو است. پرده را از صورتش دور کن، هنگامی که نظر کردم آن صورت تو بود به خود گفتم، اگر این خواب از طرف خداوند باشد آن را جاری می‌گرداند. (رواه البخاری)

شرح: فرموده رسول الله ج: «لعائشة ل: أُرِيتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ»: به عایشه گفت: پروردگارم تو را دو مرتبه در خواب برایم نشان داد. سپس چگونگی خواب خود را تعریف می‌کند و می‌فرماید: «أَنَّكِ فِى سَرَقَةٍ»: دیدم که صورتت در پارچۀ از ابریشم رسم شده است و برایم گفته می‌شود: این همسر آینده‌ات می‌باشد، می‌فرماید: «فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِىَ أَنْتِ»: یعنی پردۀ را که در آن صورت رسم شده است، باز کن چون آن را باز کردم صورت عایشه را دیدم که در آن رسم شده است.

می‌فرماید: «فَإِذَا هِىَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ»: هنگامی که در آن صورت نظر کردم. با خود گفتم: اگر این رؤیا از طرف خداوند باشد آن را جاری می‌کند. و به راستی آن رؤیا، حق و از طرف خداوند بود که آن را تحقق بخشیده و عایشه ل همسر پیامبر اکرم و مادر مسلمانان گشت.

و خواب پیامبران وحی است، پس این خواب برای عایشه ل فضیلت و شرافتی است که برای هیچیک از زنان مؤمنه چنین برتری نصیب نشده است.

خداوند از وی خشنود و او را خشنود بدارد. و نیز خوشنودی برای کسانی باد که او را دوست می‌دارند و از او خوشنود هستند.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- حدیث را به خوبی قرائت کن تا آن را حفظ کنند.

۲- شرح را به خوبی بخوان و توضیح لازم را بیان کن.

۳- به ایشان بیاموز: که خواب پیامبران وحی است و خواب مؤمنین نیز جزئی از آن به شمار می‌رود.

۴- ایشان را از فضیلت و شرافت سیدتنا عایشه ل و محبتی که در میان او و پیامبر ÷ بود آگاه کن.

۵- به ایشان تعلیم ده: طوری که ازین حدیث دانسته شد که صورت عایشه را در پردۀ حریر به پیامبر ج نمودند و دلیلی بر جواز استعمال ابریشم برای مردان نیست، چون عایشه ل زن بود. و ابریشم مخصوص به زنان است با این که دلایل شرعی دیگر بر حرام‌بودن ابریشم به مردان و حلال‌بودنش به زنان وجود دارد.