صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۴: حدیث با کسانی می‌باشی که...

درس ۴: حدیث با کسانی می‌باشی که...

قول النبي ج للذي سئل عن الساعة قائلا مَتَى السَّاعَةُ؟: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: لاَ شَىْءَ إِلاَّ أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ج. فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَىْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِىِّ -ج- أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِىَّ -ج- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّى إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. گفتۀ پیامبر: پیامبر ج برای کسی که از قیامت پرسید و گفت: رستاخیز چه وقت خواهد بود؟ گفت: چه چیزی برای آن آماده کردی؟ گفت: چیزی آماده نکرده‌ام، مگر این که خدا و رسولش را دوست دارم، آن حضرت ج گفت: تو همراه کسانی می‌باشی که ایشان را دوست می‌داری، انس گفت: پس ما به چیزی خوشحال نشدیم، مانندی که به این سخن پیامبر خوشحال شدیم، انس گفت: من پیامبر را دوست می‌دارم و ابوبکر و عمر را دوست می‌دارم، امیدوارم تا به سبب دوستی خود همراه‌شان باشم اگرچه مانند ایشان کردار نیکوی انجام ندادم. (رواه البخاری)

شرح: «وَمَا ذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟». پیامبر ÷ این سخن را در جواب کسی می‌گویند: که از پدیدآمدن قیامت می‌پرسد، زیرا کسی که از آمدن چیزی می‌پرسد، قاعدتاً باید خود را برای آن آماده کرده باشد تا خیری به جهت آن انجام دهد و یا زیانی را از او دور کند، سائل جواب می‌دهد: هیچ چیزی آماده نکرده‌ام مگر این که خدا و رسولش را دوست می‌دارم، اگر دوستی خدا و رسول در قیامت مفید باشد من آن را آماده کرده‌ام. و اگر مفید نباشد چیز دیگری را آماده نکردم، سپس پیامبر ج برایش چنین جواب داد: که با کسانی هستی که ایشان را دوست می‌داری، و همانا کامیاب و رستگار گردیده اگر راست گفته باشد. و قطعاً چنین است، زیرا یاران پیامبر ج سخن دروغ نمی‌گفتند، و می‌بینیم که انس س نیز در اینجا می‌گوید: من پیامبر ج را دوست دارم و ابوبکر و عمر را هم دوست می‌دارم و به سبب محتبی که به آن‌ها دارم امیدوارم تا در جنت همراه‌شان باشم، اگرچه مانند کردار نیک ایشان عملی انجام ندادم. انس بن مالک انصاری س خادم رسول خدا ج از این وجه محبت ابوبکر و عمرب را ذکر می‌کرد که موقعیت و منزلت‌شان را در نزد پیامبر ÷ می‌شناسد، لذا با رسول الله آن‌ها را نیز دوست می‌دارد.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند.

۲- شرح را بخوان و نکات مبهم آن را توضیح ده تا دانسته شود.

۳- به ایشان بگو: سؤال از پدیدآمدن قیامت شایسته و مفید نیست، لذا پیامبر ج سائل را متوجه نمود که از خودش سؤال کند، چه کردار شایستۀ را برای قیامت آماده کرده است.

۴- به ایشان تعلیم ده: که کسی را دوست بدارد با او یکجا می‌باشد، اگر مؤمنی را دوست دارد با او می‌باشد و اگر کافری را دوست دارد هم با وی می‌باشد باید مسلمان در محبت خود فکر کند تا با صالحین و مردم نیکوکار دوست باشد که با ایشان به جنت داخل شود.

۵- ایشان را آگاه کن: که محبت خدا و رسولش بر بندگان واجب است، همچنین دوستی یاران پیامبرج، چون محبت یاران نشان ایمان و دشمنی آن‌ها علاقۀ نفاق به شمار می‌رود.