صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۳۰: حدیث کسی که قرآن را به سختی می‌خواند...

درس ۳۰: حدیث کسی که قرآن را به سختی می‌خواند...

قول النبي ج: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ سِمَانٍ عِظَامٍ.

وَقَالَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ. فرمودۀ پیامبر ÷: آیا یکی از شما دوست دارد که چون به اهلش بازگردد در خانه خود سه شتر باردار بزرگ و فربه بیابد. گفتیم: آری، فرمود: پس سه آیتی که یکی از شما در نمازش می‌خواند از سه شتر باردار بزرگ و فربه بهتر است.

و نیز فرمود: کسی که در قرائت قرآن مهارت دارد با فرشتگان نویسنده بزرگ و نیکوکار است و آن که قرآن را می‌خواند و به سختی کلمات را اداء می‌کند برایش دو اجر و مُزد است. (صحیح ابن ماجه)

شرح: فرمودۀ پیامبرج: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» آیا دوست دارد یکی از شما که چون به خانه خود از مسجد یا از سر کار بازگردد، «أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ»، خلفات جمع خلفه و آن شتر حامله را گویند عظام سمان یعنی آن شترانی که نزد اهلش می‌بیند بزرگ و چاق‌اند «قُلْنَا: نَعَمْ» گفتیم: آری دوست داریم، چنین چیزی را داشته باشیم پیامبر ÷ در جواب‌شان گفتند: «فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ سِمَانٍ عِظَامٍ» پس سه آیتی که یکی از شما در نمازش می‌خواند برایش از سه شتر حاملۀ فربه و چاق بهتر است و فرمودۀ پیامبرج: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ» یعنی کسی که به خوبی قرآن را آموخته و حفظ کرده است «مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ» با فرشتگان نویسندۀ بزرگوار و نیکوکار است در علو درجة و صلاحیت حال و قداست رتبه «وَالَّذِى يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ» و معنی یتتعتع این است که کلمات را به تردد و تکرار اداء می‌کند و دو اجر بدین سبب دارد که اجر اول برای قرائت او و اجر دوم برای رنج و مشقتی که در قرائت قرآن متحمل می‌شود.

راهنمائی برای مربی:

۱- هردو حدیث را واضح بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن‌ها را حفظ کنند.

۲- شرح مطالب را جمله جمله بخوان تا شنوندگان حفظ کنند.

۳- ایشان را از مقام و منزلت حافظین قرآن آگاه کن: که آن‌ها با فرشتگان نویسنده بزرگوار و نیکوکار هستند.

آن‌ها را از نحوۀ دعوت و تشویق پیامبر ج به حفظ قرآنکریم آگاه کن: که آن حضرت ج می‌فرماید: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ» آیا یکی از شما دوست دارد که البته این عبارت ایشان را به حفظ قرآنکریم بروش که در آن مشقت و رنجی احساس نشود تشویق می‌کند به خلاف عبارتی که اگر مثلا می‌گفت: قرآن را بیاموزید و حفظ کنید که از آن چنین نتیجۀ به دست نمی‌آمد.