صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۲٩: آیات قرآنی پند است

درس ۲٩: آیات قرآنی پند است

قول الله سبحانه وتعالی:

﴿كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ١١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ١٢ فِي صُحُفٖ مُّكَرَّمَةٖ١٣ مَّرۡفُوعَةٖ مُّطَهَّرَةِۢ١٤ بِأَيۡدِي سَفَرَةٖ١٥ كِرَامِۢ بَرَرَةٖ١٦ [عبس: ۱۱-۱۶]. فرمودۀ خداوند متعال:

(۱۱) نه چنان است همانا آن است یادآوری (۱۲) هرکه بخواهد یادآورد آن را (۱۳) در نامه‌های گرامی (۱۴) برافراشته پاک شده (۱۵) به دست‌های پیام‌آورانی (۱۶) گرامیانی نیکانی. شرح: فرمودۀ خداوند: ﴿كَلَّآ: یعنی ای پیامبر! این کار را بار دیگر انجام مده، زیرا پیامبر ÷ روزی به دعوت و تبلیغ عدۀ از مردان قریش مشغول بود و امید داشت که هدایت شوند و بدینوسیله اسلام پیشرفت کند ابن ام مکتوم س که صحابی نابینا بود آمد و نمی‌دید که پیامبر ج مشغول دعوت‌اند، سؤالی کرد پیامبر ج جوابش را نداد و روی درهم کشید خداوند وی را از این کارش به این فرمودۀ خود ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ١ أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ٢ [عبس: ۱-۲]. «چهره در هم کشید و روى گردانید. از این که نابینائی به سراغ او آمده بود».

مورد عتاب قرار داد تا این که فرمود: «کلا» یعنی این کار را بار دیگر تکرار مکن و فرمود:

﴿إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ یعنی آیاتی که در آن عتاب دوست به دوستش هست سبب پندگرفتن است ﴿فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ١٢ یعنی کسی که از مسلمانان می‌خواهد که ازین وحی و تنزیل که متضمن عتاب و تأدیب است پند پذیرد ﴿فِي صُحُفٖ مُّكَرَّمَةٖ١٣ در نامه‌ای گرامی نزد خداوند ﴿مَّرۡفُوعَةٖ برافراشته در آسمان ﴿مُّطَهَّرَةِۢ پاک شده پاک از تماس شیاطین ﴿بِأَيۡدِي سَفَرَةٖ به دست‌های کاتبانی که از لوح محفوظ نسخه‌برداری می‌کنند ﴿كِرَامِۢ بَرَرَةٖ١٦ یعنی گرامیانی فرمانبردار برای خداوند و راستگویانی و آن‌ها فرشتگان هستند، که از لوح محفوظ آنچه را خداوند می‌خواهد نسخه‌برداری می‌کنند.

راهنمائی برای مربی:

۱- آیات را به تکرار بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند.

۲- شرح مطالب را جمله جمله بخوان و نکاتی که محتاج به بیان دارد توضیح ده: تا شنوندگان بدانند.

۳- به ایشان از آنچه خداوند پیامبرش را به واسطۀ توجه باهل جاه و ثروت و اعراض از فقراء مورد عتاب قرار داده آگاه گردان.

۴- به ایشان بیاموز: که مسلمان در همۀ اوقاتش به یاد خداوند بزرگ مؤمور است و خواندن قرآنکریم از بزرگترین انواع ذکر به حساب می‌رود و بیشترین فواید را برای مؤمنین در بردارد.

۵- به آن‌ها بفهمان: که باید مؤمن قاری قرآن، مانند فرشتگان نویسنده نیکوکار و بزرگوار، بخشنده نیکوکار و فرمانبردار خدا باشد.

۶- آن‌ها را آگاه کن: که پیامبر اسلام ج به جهت پذیرفتن تربیت و عتاب خداوندی و اطاعتش از امر خدا، هرگاه ابن ام مکتوم را می‌دید چادر مبارکش به زیر پای او می‌گسترانید و می‌فرمود: «آفرین بر کسی که خداوند مرا به واسطۀ وی مورد عتاب قرار داده و برایش می‌فرمود: آیا کاری داری تا انجام دهم؟».