صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۲۸: حدیث چون سه نفر هستید، دو نفر باهم...

درس ۲۸: حدیث چون سه نفر هستید، دو نفر باهم...

قول النبي عليه السلام: إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ.

وَعَنْ ابْن عُمَر ب: قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِج أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ. فرمودۀ پیامبر ÷: چون سه نفر باشید دو نفرتان باهم سرگوشی نکنند بدون نفر سومی زیرا این کار رفیق‌تان را غمگین می‌گرداند.

و نیز از این عمر ب روایت شده که پیامبر خدا از این که دو نفر بدون رفیق سومی خود باهم رازگوئی کنند نهی فرموده است. (صحیح ابن ماجه)

شرح: فرمودۀ پیامبر ج: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً»: یعنی چون سه نفر مرد یا زن باشید «فَلاَ يَتَنَاجَى» پس سرگوشی نکنند دو نفر بدون رفیق سومی، فرمودۀ پیامبر ج «لإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» این جمله علت نهی از سرگوشی دو نفر را بیان می‌کند و می‌فرماید: این گوشه‌گیری از نفر سوم وی را غمگین می‌سازد، چون نمی‌داند که این دو نفر در چه مورد سرگوشی می‌کنند و گمان می‌کند شاید با سخن خود قصد سوئی به وی دارند و هرگاه فروگذاشتن مسلمان مانند ترسانیدن و اذیت او حرام است، لذا پیامبر ج اینگونه سرگوشی را نیز حرام کرد تا مسلمانان بر صمیمیت، محبت و دوستی خود باقی بمانند.

و حدیث ابن عمر س «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ج- أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ» پیامبر خدا ج از این که دو نفر بدون رفیق سوم خود باهم رازگوئی کنند نهی فرموده است. مانند حدیث اول دلالت دارد که سرگوشی دو تن از رفیقان بدون نفر سومی حرام است، زیرا این کار در مسلمان ترس ایجاده کرده و غمگینش می‌گرداند.

راهنمائی برای مربی:

۱- هردو حدیث را واضح بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند.

۲- شرح مطالب را جمله بخوان و آنچه به تفسیر احتیاج دارد تفسیر کن تا شنوندگان بفهمند.

۳- ایشان را از سخن پیامبر ج که می‌فرماید: «مسلمان برادر مسلمان است بر وی ستم نمی‌کند، برایش دروغ نمی‌گوید، او را ذلیل نمی‌گرداند، وی را به دشمن تسلیم نمی‌کند. همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است خون و آبروی او و مال او».

۴- ایشان را از محاسن مکتب اسلام آگاه کن: که هجران (ترک‌کردن) مسلمان و هرآنچه سبب رنج و اندوه یا ترس مسلمان می‌شود حرام کرده است.

۵- آن‌ها را از علت نهی سرگوشی دو نفر بدون سومی آگاه کن، زیرا این کار سبب بقای محبت و دوستی اسلامی می‌شود و نتیجۀ آن همکاری و تعاون در بر و تقوی در بین مسلمانان است.